Allra-ligan döms i hovrätten – storslam för åklagaren

Blogg

Idag kom domen från hovrätten i det stora ekobrottsmålet som rör företrädarna för pensionsbolaget Allra. Tingsrätten friade förra året de åtalade på alla punkter medan hovrätten nu gör en helt annan bedömning. De fyra åtalade får 4-6 års fängelse och skall betala yrkat skadestånd. Vi fick också en intervju med åklagare Hertz.

Domen

Hovrätten kom till en helt annan slutsats än tingsrätten och fällde de fyra åtalade på samtliga punkter.

De dömda och deras fängelsestraff blev:

 • Alexander Ernstberger, VD Allra, 6 år för grov trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott
 • David Persson Rothman, medgrundare Allra, 5 år för grovt häleri, grovt penninghäleri och grovt mutbrott
 • Olle Markusson, VD Oak Capital, 5 år för grovt bokföringsbrott, grov bestickning och grov medhjälp till trolöshet mot huvudman
 • Johan Bergsgård, förvaltningschef Allra, 4 år för grov trolöshet mot huvudman

Utöver fängelse skall de också solidariskt betala:

 • Skadeståndet på 168 Mkr som avser beloppet som stulits från pensionsspararna
 • Räntan på stöldgodset från 2012 som vid en grov uppskattning uppgår till ytterligare 130 Mkr
 • Pensionsmyndighetens rättegångskostnader i tings- och hovrätt på 23 Mkr

Alexander, David och Olle får näringsförbud i 10 år från nu och begärs dessutom häktade på grund av fara för flykt.

Domen i sin helhet kan laddas ned här.

Vad handlar Allra-skandalen om?

Pensionsbolaget Allra, som tidigare hette Svensk Fondservice, förvaltade fonder inom ramen för den statliga premiepensionen. Med hjälp av telefonförsäljning hade de samlat ihop över 100 000 kunder och 20 miljarder kronor under förvaltning. 2012 handlades ett par värdepapper genom ombudet Oak Capital till kraftigt överpris på 168 Mkr. Därav brottsrubriceringen trolöshet mot huvudman. Direkt efteråt skickade företrädarna för Oak Capital 100 Mkr tillbaka till Allras ägare genom att köpa aktier i Allra till kraftigt överpris. Denna manöver var noga dokumenterad och förberedd genom ett avtal. Därav brottsrubriceringen muta och bestickning.

Källa: Ekobrottsmyndighetens PM

Liknande affärer fortsatta göras fram till hösten 2016 när vi på Småspararguiden inledde vår granskning och anmälde affärerna till Finansinspektionen. Pensionsmyndigheten slängde ut Allra under våren 2017. En noggrann genomgång av händelseförloppen i Allra-skandalen finns i separat artikel här.

Vad tar vi med oss från hovrättens bedömning?

Domen är på 222 sidor och består av följande:

 • 18 sidor med domsluten
 • 2 sidor sammanfattning
 • 7 sidor med Pensionsmyndighetens och åklagarens yrkanden samt parternas talan
 • 60 sidor med hovrättens domskäl
 • 135 sidor bilaga med tingsrättens dom

Det anmärkningsvärda i domen är att det knappast tillkommit någon ny bevisning. Med samma underlag kommer tingsrätt och hovrätt fram till helt olika saker. Tingsrätten fäste stor vikt vid att åklagaren inte kunde bevisa att arvode på 40% var orimligt. Allras inhyrda expertvittne hävdade då att så gör man minsann i finansbranschen, alltså tar ruskigt mycket betalt. I hovrätten kallade så Pensionsmyndigheten och åklagaren in egna expertvittnen som pekade på att rimlig avgift ligger närmare 1%. Nu visar hovrätten att hela diskussionen är ointressant, något som åklagare Thomas Hertz hela tiden hävdat.

Med hänsyn till den bedömning hovrätten har gjort om motiven för warrantaffärerna, dvs. att de varit del av en brottsplan och inte haft något legitimt syfte, får frågorna om marknadspraxis och arvode inte någon nämnvärd betydelse. Det står dock klart att SFS inte hade behövt anlita någon mellanman för att göra affärerna och därmed inte behövt betala någon ersättning till Oak. Hovrätten anser även att påståendet att Oak lagt ned omfattande arbetsinsatser för att skapa warranterna och skräddarsy dem för fondernas behov är motbevisat. Av utredningen framgår att warranterna inte var unika och att liknande produkter sedan tidigare även förmedlats av Oak för den s.k. retailmarknaden. Vidare har framkommit att warranterna strukturerats för att ha ett visst pris och en viss löptid som passat in i brottsplanen snarare än att skräddarsys för fondernas behov.

Del av hovrättens sammanfattning

Två misstänkta fortfarande på fri fot

Även om de åtalades nu har fällts så är två av de misstänkte fortfarande på fri fot.

 • Evran Mersin var egentlig ägare till Oak Capital och sannolikt den som var hjärnan bakom brottsupplägget.
 • Mattias Bengtsson beskrivs som målvakt som skrivit under papper men även varit ägare i Oak Capital.

Domen rör bara en mindre del av brottsligheten

Åtalet kretsade kring de köp av värdepapper och tillhörande mutor som skedde maj 2012. Vid vår fortsatta granskning kunde vi se att ytterligare överpriser togs ut vid försäljningen av samma värdepapper i december 2012 samt genom liknande affärer på Malta under 2014-2015 och Dubai 2015-2016.

Kan de få prövningstillstånd i högsta domstolen?

Att tingsrätten friar och hovrätten fäller de åtalade pekar naturligtvis på att domen sannolikt kommer överklagas till högsta domstolen. Flera juridiska experter vi har pratat med säger samma sak: det är osannolikt att de kommer få prövningstillstånd eftersom fallet juridiskt inte är så intressant och dessutom krångligt.

Vad säger åklagare Thomas Hertz?

Hur känns det, är du nöjd?

Nej. Jag känner snarare en frustration över tingsrätten dom för den borde ha blivit densamma. Hovrättsdomen var väntad. 

Hovrätten dömde precis som det yrkades, möjligen med lite lägre påföljder. Möjligen är det smittat av att företrädarna i Falcon Funds fick 7,5 år och att det rörde större belopp. Då drogs kanske straffen ned för Allra-målet. Domskälen som jag är mest nöjd med ger oss helt rätt i sak. Men det här är självklarheter. Man skall inte vara nöjd med självklarheter. Hur kan det gå som det gick i tingsrätten?

Vad händer härnäst?

Nu fortsätter förundersökningen kring affärerna som skedde i Dubai. Dessutom kan de nog få ytterligare drygt ett år i fängelse i ett parallellt mål som rör skattebrott. Men det är en annan åklagare som driver så jag kan inte svara närmare på det.

Var är Evran Mersin och Mattias Bengtsson?

Häktningen av dem drogs in efter tingsrättens friande dom. Det avbröt utlämningsförfarandet. Det finns 10 års preskription och brotten skedde i maj 2012 så det är mindre än 10 månader kvar till maj 2022. Frågan är om det är förutsättning för att häkta dem igen. En direkt effekt av tingsrättens dom som försenade detta med ytterligare 1,5 år. Sannolikt är han i Turkiet men kommer inte lämnas ut pga dubbla medborgarskap. Tyvärr har vi begränsad kommunikation med Turkiet. Bollen ligger hos mig. 

Kommer det bli en process kring de liknande gärningarna som gjordes på Malta och i Dubai?

Frågan är om det värt att driva åtal mot samma personer? Maxstraffet är 8 år. Jämför med Falcon som fick 7,5 år. Kanske är det inte lönt. Skadeståndsprocessen drivs av Pensionsmyndigheten mot Lux-bolaget. Där finns nog inga pengar att hämta utan är mer av en principfråga.

Kommer de också åtalas för försäljningen av warranterna som gjordes december 2012?

Pågår förundersökning även här. Här gäller samma sak som för Dubai och Malta. Det finns små förutsättningar att driva mot de dömda. Det kan dock drivas mot Mersin och Bengtsson då preskriptionen löper 10 år från de brotten som skedde senare.

Hur stor del av de 242 Mkr som yrkades finns kvar tro?

Inget såvitt jag vet! 190 fanns på konto hos myndigheten tidigare som jag beslagtagit. Pengarna släpptes efter friande domen i tingsrätten. Det kommer nog inte gå att hitta några pengar.

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.