Om 20 år kommer Söderberg & Partners ha tagit mer än hälften av Peters värdeökning

Blogg, Vi bedömer råden du fått


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Vi har nu börjat få in rådgivningsexempel (klicka här om du också vill ha din rådgivning bedömd). Den här frågan kommer från Peter som fick ett riktigt dåligt råd.

Vad ville du ha hjälp med och vad var bakgrunden?

Pensionsråd på jobbet genom Söderberg & Partners. Dom kallar sig oberoende och lyckas få merparten av alla anställda på bolaget att pensionsspara i deras egna aktivt (?) förvaltade fond-i-fond lösning, “Trygg 75” som den heter. Utöver Söderberg & Partners årsavgift (380kr/år), kapitalavgift (0, 25-0,48%) samt adminavgift, kostar Trygg 75 i förvaltningsavgift 2,4%.

Vad fick du för råd?

Lägg hela ditt pensionssparande i Trygg 75. Genom avtalet med Söderberg & Partners har vi alla sparmöjligheter som Skandia o SEB erbjuder ska tilläggas.

Vår analys

Den totala årskostaden är 2,73% (enligt Morningstar) vilket är jättedyrt. Att köpa en liknande portfölj själv bör inte kosta mer än ca 0,5%.Trafiksignal röd

2,73% kanske inte låter så fruktansvärt mycket, men över tid så gör det stor skillnad. Om man räknar med 5% värdeökning per år (vilket historiskt har varit rimligt för en portfölj med 75% aktier) så innebär det att Söderberg & Partners på 20 års sikt har tagit mer än hälften av värdeökningen. Utan avgift blir ökningen 55%, med en mer rimlig avgift på 0,5% blir värdeökningen 49% och med Söderberg & Partners avgift blir den 22%.

Fonden, Söderberg & Partners Trygghet 75 PM, investerar ca 75% i aktier och 25% i räntor. Det kan säkert vara en lagom nivå för många, men detta är enkelt att blanda själv istället för att köpa svindyra blandfonder. Att Söderberg & Partners delvis försöker tajma marknaden genom att variera andelen aktier och räntor är inte heller något som man bör betala för (budord 5). Söderberg & Partners kan nämligen inte spå framtiden (budord 2).

Peters risknivå kan vi inte bedöma utifrån ovanstående, men givet att 75% aktier är lagom så skulle vi rekommendera Peter att helt enkelt placera 25% av pengarna i en billig räntefond och 75% i billiga aktiefonder. Hur mycket som är svenska aktier respektive globala är lite av en smaksak. Det är lite dyrare med utländska fonder och man betalar på något sätt för valutarisken, men man sprider också riskerna bättre än om man bara har Sverigefonder. Om Peter inte bara vill ha svenska aktier gäller det bara att ta någonting billigt inom respektive kategori och att inte ha för stor del av portföljen i något enskilt tillväxtland.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH (Teknisk Fysik) med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.