Därför ska egenföretagare ta ut lön efter 65

Blogg, Småspararjouren


Behöver du hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


FRÅGA: Det talas ofta om “de första 100 tkr i lön” som man som företagare och 66+år kan (bör) ta ut ur sitt bolag. Detta ser jag inte när jag använder SKV räknesnurra. I min planering för pension (jag är 59 nu) behöver jag ha koll, så varifrån kommer påståendet? Hur fungerar det?

SVAR: Från och med det år du fyller 66 år får du något som heter förhöjt jobbskatteavdrag vilket är hela 20% på de första 100 000 kr/år du tar ut som lön. Det i kombination med att arbetsgivaravgifterna blir lägre gör att det ofta är förmånligt att ta ut lön som senior. 

Hur bra det blir beror på hur mycket pension du har. 

Notera att råden nedan främst gäller dig med aktiebolag. I en enskild firma har du inte samma möjligheter att välja när du tar ut lön och utdelning kan du inte ta ut över huvud taget.

Råd till egenföretagare med normal/låg pension

Kan du ta ut 100 000 kr/år och ändå hamna under brytpunkten för statlig inkomstskatt* när du räknar in pensionen är det en riktigt bra affär. 

Om vi räknar med att du har 30 000 kr/månad i pension, räknar in lägre skatt, lägre arbetsgivaravgifter och bibehållen pensionsinbetalning betyder det att du får behålla hela 93% av pengarna. 

Har du 110 000 kr i bolaget får du 89 000 kronor i handen direkt efter arbetsgivaravgifter och skatt samt extra inbetalningar till den allmänna pensionen som i längden är värda ytterligare 12 000 kr. 

Det här ska jämföras med att ta ut utdelning. Har du pengar där du redan har betalat bolagsskatt och kan använda dig av 3:12-reglerna betalar du 20% i skatt på utdelningen och får alltså behålla 80%.

Även om du redan har betalat bolagsskatten blir det alltså bättre att betala ut lön vilket är ett undantag från grundprincipen att du, när du redan betalat bolagsskatt, hellre vill använda dig av utdelning än lön. Om du fortfarande har intäkter i bolaget, har pengar i periodiseringsfonder eller vinster du kan realisera blir lön ännu bättre jämfört med utdelning.

Det behöver inte heller vara fel att ta ut mer lön än 100 000 kr/år så länge lön + pension håller sig under brytpunkten.

Råd till egenföretagare med hög pension

Har du tillräckligt hög pension – se förklaring och gränser nedan – blir det inte lika förmånligt med lön. Med samma antaganden som ovan, men med en pension på 50 000 kr/månad istället för 30 000 kr/månad, får du i förlängningen behålla 76% av pengarna istället för 93%. 

Har du redan skattade pengar i bolaget och utdelningsutrymme att använda är det alltså antagligen bättre att ta ut pengarna som utdelning. 

Har du däremot oskattade pengar i bolaget är det bättre att ta ut 100 000 kr/år i lön än att först betala bolagsskatt på 20,6% och sedan 20% skatt på utdelningen.

Den magiska åldersgränsen

Från och med det år du fyller 66 år blir en rad saker mer förmånliga. Du får förhöjt jobbskatteavdrag, förhöjt grundavdrag samt lägre arbetsgivaravgift. Det här är därför en bra gräns att ha koll på om du driver eget. 

Har du en bit till 66 år och planerar i förväg kan det vara bra att känna till att det finns diskussioner om att skjuta fram åldersgränsen. Primärt diskuteras att skjuta fram åldersgränsen ett år till 67 år.

Varför blir det så här?

Sänkt skatt efter 65

Svenska skattesystemet är numera ett lapptäcke av olika avdrag som gör det svåröverskådligt. Från och med det år du fyller 66 år får du något som heter förhöjd jobbskatteavdrag. Det är beroende på din inkomst och är extra förmånligt för just de första 100 000 kronorna varje år. Då får du hela 20% av skatten i avdrag. 

Exakt hur mycket skatt du betalar beror på hur hög pension du har. Kommunalskatt, statlig skatt och förhöjt grundavdrag räknas nämligen på summan av pension + lön och det kan slå lite olika. 

Det viktigaste här är brytpunkten för när du får signifikant högre marginalskatt. Dvs att om du ökar din lön eller pension med 1 000 kr får du betala ca 50% istället för ca 30% på den tusenlappen. Man brukar prata om brytpunkten för statlig inkomstskatt, men för dig som är äldre är det istället en avtrappning av det förhöjda grundavdraget som slår in först och sedan kommer den statliga marginalskatten. Brytpunkten är dock densamma så så om du inte vill bli expert på skattesystemet räcker det att tänka brytpunkt för statlig inkomstskatt.

För 2022 ärden brytpunkten 46 242 kr/månad eller 554 900 kr år**. Frågan blir alltså om din totala lön + pension håller sig under brytpunkten.

För att få en ungefärlig känsla låtsas vi att skatten under brytpunkten är 32,5%, vilket är den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige, och skatten över brytpunkten är 52,5%. Det här är klart förenklat, men siffrorna är i någorlunda rätt storleksordning.

Håller du dig under brytpunkten betalar du då 12,5% (32,5% – 20% jobbskatteavdrag) eller 12 500 kr i skatt på dina 100 000 kr. 

Oftast blir det i verkligheten ännu lite bättre på grund av grundavdraget. När vi använder Skatteverkets tjänst för att räkna ut skatt, räknar med att du redan har en pension på 30 000 kr/månad och sedan lägger till de här 100 000 kr blir den extra skatt du betalar bara 10,8% eller 10 830 kr. 

Har du så bra pension att du får betala den högre skatten när du lägger på lönen blir marginalskatten i det förenklade exemplet istället 32,5% (52,5% – 20% jobbskatteavdrag) eller 32 500 kr. 

Här är det inte säkert att det blir bättre i verkligheten eftersom det förhöjda grundavdraget trappas av vid höga inkomster**. När vi använder Skatteverkets tjänst, räknar med att du har en pension på 50 000 kr/månad och lägger till 100 000 kr i lön blir den extra skatten 33,4% eller 33 400 kr. 

Lägre arbetsgivaravgift, men full pension

Förutom att skatten blir lägre blir dessutom arbetsgivaravgiften lägre. Från och med det år du fyller 66 år betalar du bara 10,21% i arbetsgivaravgift. Och då får du en avsättning till din allmänna pension på 17,21% så det är mer av en investering än en kostnad.

Kom dock ihåg att du behöver skatta på pensionen när du så småningom tar ut den och då beror skatten återigen på din pension i övrigt. Med samma antaganden som ovan och utan grundavdrag betyder det att värdet efter skatt blir 11,6% om du har låg/normal pension och 8,2% om du har hög pension.

Har du inte alltför hög pension är arbetsgivaravgifterna alltså en ren vinstaffär.

Tänk till om du har mycket pengar i bolaget

Har du många miljoner i ett bolag utan verksamhet ska du tänka till lite extra. Om det tar för lång tid att få ut pengarna som utdelning + låg lön finns det nämligen en bakdörr. Genom att låta bolaget vara vilande i fem år kan du sedan likvidera bolaget och ta ut alla pengar till 25% skatt. 

Under de fem åren bolaget är vilande går det bra att ta ut utdelning, men tar du ut lön räknas bolaget inte som vilande och du får ha kvar det ett tag till eller betala betydligt högre skatt när du tar ut pengarna.

* Egentligen inte statlig inkomstskatt utan en brytpunkt när det förhöjda grundavdraget börjat minskas kraftigt, men är du van att tänka brytpunkt för statlig inkomstskatt funkar samma tankegång här och brytpunkterna är desamma. Se sektionen “Varför blir det så här” för detaljer.

** Vid tillräckligt hög inkomst betalar du både statlig inkomstskatt och får en långsam avtrappning av jobbskatteavdraget

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har över 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH (Teknisk Fysik) med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.