Efter Småspararguidens granskande artikel: nu stämmer Kapitalgruppen oss

Blogg

Försäkringsmäklaren Kapitalgruppen stämmer oss på 1,9 miljoner kronor. Anledningen är vår granskande artikel Varning för Kapitalgruppen som de tycker är otillbörlig marknadsföring. Vi har inte råd att förlora målet och är därför bekymrade. Vi tror att vi har lagen med oss och ber därför om våra läsares stöd. 

Vilka är Kapitalgruppen?

Vilka Kapitalgruppen är framgår bäst av inlägget som är anledningen till stämningen. Kort sammanfattat så är de en försäkringsmäklare i Helsingborg med 10 anställda och en omsättning på 20 miljoner kronor. De är medlemmar i Tydliga, ett nätverk för försäkringsförmedlare, och anknutet ombud till bolaget Svensk Värdepappersservice som ägs av företaget Strukturinvest. Verksamheten kretsar kring att ge “råd” om produkter där de tjänar pengar på provisioner och bland annat säljer strukturerade produkter. Enligt flertalet vittnesmål förefaller de använda telefonförsäljare för att driva in kunder till möten.

Hur kom vår artikel om Kapitalgruppen till?

I mars 2021 fick jag ett mail från Compricer där jag som medlem i deras expertpanel ombads svara på en läsarfråga gällande om Kapitalgruppen är vettiga att anlita. Efter efterforskningar såg jag flera varningsflaggor som ledde till en djupare granskning. Innan publicering försökte jag kontakta Kapitalgruppen via mail och telefon för att ge dem en chans att ge sin syn på kritiken. De svarade aldrig. Jag publicerade först granskningen Varning för Kapitalgruppen på vår egen blogg eftersom materialet var för stort och innehöll för många bilder för Compricers format.

Bild från den anmälda artikeln

En sammanfattning skickades som svar till Compricers frågeställare och publicerades några veckor senare.

Bild från vårt svar till Compricers läsare

Kritiken mot Kapitalgruppen sammanfattades i det svaret med följande fyra punkter:

 • Kapitalgruppen är inte oberoende utan försörjer sig på provisioner. Detta leder ofrånkomligt till intressekonflikter där man som kund inte kan vara säker på om det är säljarens eller kundens bästa som står i fokus. Det är tyvärr vanligt men fortfarande något man bör undvika.
 • På sin hemsida berättar Kapitalgruppen glatt att de säljer strukturerade produkter som är ökända för att vara dyra, riskfyllda och komplexa. Produkterna har Finansinspektionen kritiserat hårt och dessutom stängt av andra aktörer för att sälja för aggressivt till konsumenter.
 • Kapitalgruppen marknadsför sig genom telefonförsäljning, som du själv också verkar ha upplevt. På sin Google Business-sida lämnar ett par missnöjda kunder recensioner där de haft negativa upplevelser om det. Dessutom finns en anmälan till Konsumentverket för olämplig säljmetod.
 • Hos ARN finns tre processer mot Kapitalgruppen där konsumenter varit missnöjda, inte fått gehör från företaget och därför vänt sig till nämnden. Samtliga fick avslag men vittnar om att produkterna som sålts varit dyra och komplicerade och sannolikt gynnat säljaren mer än kunden.

Vad hävdar Kapitalgruppen?

I stämningen till Patent och Marknadsdomstolen menar Kapitalgruppen att vårt blogginlägg Varning för Kapitalgruppen utgör otillbörlig marknadsföring. Det vill säga att artikeln skrivits i syfte att göra reklam för Småspararguidens tjänster och att den påstådda marknadsföringen varit otillbörlig eftersom den dragit nytta av, och misskrediterat, Kapitalgruppens varumärke. De hävdar vidare att de har tjänat mindre pengar på grund av vårt inlägg och kräver därför att vi ska ta ned artikeln och betala dem ett skadestånd på 1 857 501 kr samt rättegångskostnader.

Vad hävdar Småspararguiden?

Vi hävdar att vårt blogginlägg inte alls var menat som, eller utgjorde, reklam, utan en seriös granskning som faller inom yttrandefrihetsgrundlagen och som efterfrågades av Compricers och våra läsare. 

I vårt svaromål till domstolen har vi tagit hjälp av advokatfirman Kastell. Handlingarna finns att ladda ned här och utgör naturligtvis ett utförligt svar på anmälan. För den som är intresserad av kärnfrågorna finns de lite längre ned i det här inlägget.

Kapitalgruppen stämmer oss istället för att svara på våra frågor

Innan vi publicerade artikeln hörde vi, i enlighet med god journalistisk sed, av oss till Kapitalgruppen och bad dem svara på ett antal frågor. Det gjorde de inte. Istället stämmer de oss ett halvår senare. Det här sättet att bemöta en granskning av deras verksamhet tycker vi är oseriöst. Om de nu anser att det fanns fel i artikeln som skadat deras verksamhet så har vi ju sträckt ut en hand till dem för att låta dem förklara sig. Om det hade varit så att det inte fanns fog för kritiken hade de kunnat minimera sin skada innan den skett och betydligt tidigare än ett halvår efter vår publicering.

Kapitalgruppen anlitade georgisk PR-torped för att få bort artikeln

Under sommaren försökte Kapitalgruppen att få bort artikeln genom att anlita en gig-jobbande PR-konsult från Georgien. Mot ett arvode på 1000$ skulle han förmå oss att bort artikeln, eller dölja den från Googles sökmotor. Vi spelade med för att se hur långt de var beredda att ta det. Konsulten erbjöd oss att dela på arvodet och på så sätt sälja vår heder för futtiga 200$. Vi avvisade förslaget och ställde istället Kapitalgruppens VD mot väggen i ett inspelat telefonsamtal. Läs chatten med konsulten och lyssna på samtalet med Kapitalgruppens VD i en separat artikel här.

Kapitalgruppens PR-konsult tar kontakt med oss på Facebook

Våra chanser är goda, men stämningen hotar vår existens

Efter samtal med våra advokater och andra med juridisk kompetens uppfattar vi att chanserna är tämligen goda att vinna målet. Det är dock svårt att bedöma även för jurister och vi kan inte vara säkra på att vinna.

Småspararguiden är ett litet företag utan någon vidare krigskassa. 2021 var vårt bästa år hittills då vi omsatte knappt 1,4 miljoner kronor. Fördelat på två-tre personer som jobbar närmare heltid är det inga stora pengar. Vi försörjer oss, men inte mer än så.

I ett första steg betyder stämningen att vi behöver lägga pengar på att försvara oss. Våra advokater är väldigt duktiga, men de har också timpriser på helt andra nivåer än vi själva. Bara advokatkostnaderna är så höga att vi är osäkra på om vi både kommer att kunna ta ut lön och låta advokaterna göra så mycket jobb som behövs för att vi ska få ett riktigt bra försvar. 

Om vi skulle förlora rättegången kan vi i värsta fall åka på ett rejält skadestånd och även att få betala Kapitalgruppens advokatkostnader. I ett sådant läge får vi nästan säkert lägga ned verksamheten. 

Stöd Småspararguidens krigskassa – pengarna tillbaka om vi vinner!

Vi söker nu stöd från dig som läser detta och ogillar sättet Kapitalgruppen agerar, från dig som uppskattat vårt arbete med att granska branschen och från dig som vill att vi skall kunna fortsätta även i framtiden. Vi har lagt vårt fokus på att anlita de bästa advokaterna vi kunde hitta för det här är en strid om Småspararguidens existens. 

Genom ett ekonomiskt bidrag till våra advokatkostnader är du med och ser till att vi lyckas försvara oss på bästa sätt. Stora som små bidrag är välkomna och du väljer själv om du vill vara anonym eller publik. 

Eftersom vi är måna om vårt oberoende avböjer vi bidrag från banker, fondbolag, försäkringsbolag, etc.

Följande sätt kan du vara med och bidra på:

 • Swisha till 123 648 44 48. Om vi vinner målet och Kapitalgruppen betalar våra advokatkostnader kommer vi att återbetala alla bidrag om minst 100 kr.
 • Betala med kort till vår crowdfundingkampanj hos GoFundMe (här kan vi dock inte göra återbetalningar om vi vinner tvisten så dina pengar kommer i så fall skänkas till välgörande ändamål)
 • För större belopp än din swishgräns eller faktura är du välkommen att ta kontakt direkt på patrick@smaspararguiden.se

Uppdatering 2022-01-23: Vi är överrumplade och oerhört tacksamma för det enorma stödet från er läsare och följare. Redan på två dagar nådde vi vårt första mål att skrapa ihop till de advokatkostnader vi har haft hittills på 150 000 kronor. Efter fyra dagar hade era bidrag kommit upp i otroliga 266 000 kr från 450 personer. Vi fortsätter att ta emot bidrag eftersom advokatkostnaderna kommer att bli högre än så innan domen har fallit. Vi gissar på att de kommer att hamna runt en halv miljon i slutändan, men det är svårt att veta. Principen som vi nämnde ovan, att vi återbetalar vårt överskott, kvarstår såklart. Vi håller våra följare uppdaterade på våra kostnader och hur det går i tvisten här och i sociala medier.

Därför försöker vi inte förlikas

Vi har övervägt om vi skulle höra av oss till Kapitalgruppen och föreslå en uppgörelse i stil med att de drar tillbaka stämningen och vi tar ned vårt inlägg. Rent affärsmässigt skulle det antagligen varit en bra uppgörelse för båda parter. Vi har ingen aning om huruvida Kapitalgruppen hade gått med på det, men vi hade åtminstone kunnat försöka. 

I slutändan kände vi dock att det är för viktigt för oss att kunna varna för alla finansbolag vi tycker är dåliga. Det kändes helt enkelt inte rätt i magen att ta ned inlägget givet det vi sett om deras verksamhet och hur de betett sig efter vår granskning. Kanske inte ett helt rationellt beslut, men vi nöjer oss med att vara rationella i de råd vi ger. När det kommer till vår egen verksamhet tillåter vi oss att gå på värderingar och magkänsla ibland.

Är våra blogginlägg reklam?

En av huvudfrågorna i den juridiska tvisten är huruvida våra blogginlägg är reklam (marknadsföring) eller inte. 

Det här hänger ihop med vilka vi är och de olika verksamheterna vi bedriver. Småspararguiden startade som en ideell blogg och i våra egna huvuden är bloggen i första hand en chans för oss att hjälpa konsumenter till ett bättre sparande. Framförallt drivs vi av att folk inte ska betala onödigt höga avgifter till finansbranschen. 

Numera säljer vi också rådgivning och det är därifrån vi får den största delen av våra intäkter. I rådgivningsmötena fångar vi upp vad våra kunder funderar på kring sin ekonomi vilket ger uppslag till folkbildandet och granskandet. När vi granskar och gör research till våra blogginlägg och läsarfrågor lär vi oss saker vilket gör oss till bättre rådgivare.  Vi ser att de här två verksamheterna bidrar till varandra och gör oss till den unika och framgångsrika aktör vi är i finansbranschen. 1+1=3, som någon tjatig klyscha brukar beskriva det som.

Vi pratar mycket om vikten att vara oberoende och vi är noga med att vara det när det gäller vilken bank eller vilka fonder du ska välja. Vi är dock inte oberoende i frågor som huruvida du verkligen behöver rådgivning eller huruvida du ska anlita oss eller någon annan för att få rådgivning. Ibland kan vi önska att vi enbart kunde ägna oss åt att skriva granskande artiklar och få betalt för det, men vi ser ingen möjlighet att finansiera det utan att få betalt av de aktörer som vi samtidigt granskar och ger råd kring. Och då blir vi beroende på ett sätt som vi tidigt bestämt oss för att undvika.

I fallet med vår artikel om Kapitalgruppen skulle man kunna tro att vår granskning av dem kom till som ett sätt att klämma åt en konkurrent och ta deras kunder. Så var inte fallet och det har vi redogjort för ovan och i svaret till domstolen. Vi var också extra noga med att skriva ett stycke i artikeln och resonera om saken eftersom vi tycker att det är viktigt att läsaren förstår vilka vi är och vad vi säljer. Vårt syfte med det var transparens, men Kapitalgruppen tolkar det som reklam. Vad juridiken säger återstår att se. 

Från vårt perspektiv är det också så att det rent affärsmässigt är ytterst olönsamt att granska lite mindre aktörer som Kapitalgruppen. I våra rådgivningsmöten frågar vi våra kunder hur de har hittat till oss och hittills har ingen svarat att det beror på att de har läst vårt inlägg om Kapitalgruppen. Vi kan också se att utav de dryga 2 000 personer som hade läst artikeln före jul hade bara 48 klickat sig vidare till att läsa om våra tjänster. Normalt är det några enstaka procent av de kunder som läser om våra tjänster som faktiskt bokar en rådgivning så rent statistiskt borde vi kanske ha fått en eller två kunder. Med tanke på att en sådan här artikel kräver ganska många timmars arbete är det en högst olönsam verksamhet om syftet är reklam. Att vår granskning av Kapitalgruppen inte verkar ha givit oss några kunder är ett helt förväntat resultat för oss. 

Vi är gärna öppna med att andra blogginlägg kan ha både folkbildande och säljande syften. När vi till exempel skriver inlägg om 5 saker du bör tänka på innan du går i pension gör vi det både för att vi tycker att det är bra information för konsumenter och för att vi tror att det leder till fler bokade rådgivningsmöten från de som vill ha mer individuella råd. 

Efter att vi tagit emot stämningen har vi tagit bort de länkar till våra egna tjänster som fanns i artikeln samt sett till att alla artiklar som granskar något bolag inte har någon reklambanner i början eller slutet av texten. Att det var med tidigare handlade om slentrian. De var helt enkelt med i alla artiklar. Vi hoppas att det gör det ännu tydligare för våra läsare att vi inte skriver den här typen av inlägg för att sälja våra egna tjänster.


Sponsrande företag:

 • Biavision AB – Thomas Lindström
 • CL Electronic Consulting AB
 • Qbox Stockholm AB
 • Wilhelm Eklund AB
Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.