Med mördande bevisning: Pensionsmyndigheten kräver tillbaka 190 Mkr från Allra

Blogg

I förra veckan kom den väntade stämningsansökan från Pensionsmyndigheten mot Allra. Efter att vi under 2017 avslöjade att Allra mjölkat sina kunder på 575 Mkr är det alltså dags för myndigheten att få tillbaka delar av pensionsspararnas pengar. Handlingarna är mycket omfattande och bevisningen mördande.

Vad har hänt?

Allra var fram till våren 2017 ett av de största bolagen inom premiepensionssystemet innan våra avslöjanden och tips till myndigheterna om oegentligheter ledde till ett abrupt slut. I mars 2017 stängdes fonderna av och personerna bakom Allra polisanmäldes av revisorerna och Pensionsmyndigheten. Sedan dess har Ekobrottsmyndigheten avlyssnat, häktat och förhört sex misstänkta. I förra veckan kom så Pensionsmyndighetens första stämning mot Allra där de kräver tillbaka en del av spararnas pengar. Hela materialet är mycket omfattande och består av 161 sidor och ytterligare 712 stycken bilagor. Bland bilagorna finns hemliga avtal och dessutom verkar det som Ekobrottsmyndigheten har kommit över hela Allras mailserver med all intern kommunikation. Vi har fått tag på hela dokumentet och förteckningen över bilagorna.

Hur mycket pengar stämmer de Allra på (och varför så lite)?

I vår granskningsserie kunde vi hitta fyra perioder där Allra mjölkat sina kunder på pengar. När vi summerade dessa kom vi upp i 575 Mkr.

Tabell över Allras förmodade mjölkningar sv spararnas pengar

Pensionsmyndighetens stämning riktar in sig på uppläggen som Allra hade via Malta 2015 och Dubai 2015-2016. Mjölkningarna via Oak Capital kan alltså bli föremål för en ny stämning i framtiden.

Beloppet Pensionsmyndigheten kräver tillbaka är c:a 190 Mkr istället för de c:a 333 Mkr (138+88+107) som vi bedömer att de faktiskt kommit över. Advokaterna har valt att fokusera på det överpris som Allra tagit vid sina interna transaktioner. Om Allra hade köpt de komplexa finansiella instrumenten till ett rimligt pris hade spararna alltså fått behålla sina 190 Mkr. Mellanskillnaden på 143 Mkr är alltså ett teoretiskt belopp som Allra tagit ut från spararna men som ändå anses som “rimligt” givet att det var en bra strategi att köpa dessa komplexa finansiella instrument (vilket det naturligtvis inte var!). Vi frågade myndighetens advokat om detta och fick svaret att det slutgiltiga beloppet kan komma att justeras och att det kan finnas taktiska skäl till att man börjar med att sikta lågt.

Påtaglig risk för fängelsestraff – kvarstad beviljades direkt

En viktig del av handlingarna utgjorde ett önskemål från Pensionsmyndigheten till tingsrätten om att skyndsamt sätta kvarstad på det belopp som man ville kräva in. Detta betyder att tingsrätten kan frysa tillgångarna som finns i Allra. Eftersom två av de häktade har flytt rättvisan skriver Pensionsmyndigheten såhär:

Den omständigheten att tingsrätten har funnit att sannolika skäl för brott föreligger, i kombination med de tillkommande omständigheter som framgår av förevarande stämningsansökan, innebär att de inblandade personerna löper en påtaglig risk för fängelsestraff. Det är troligen med anledning härav som Ewran Mersin och Mattias Bengtsson har avvikit och är på flykt.

Det finns mot bakgrund av det angivna en klar risk för att övriga inblandade kan få samma tankar som Ewran Mersin och Mattias Bengtsson när de inser omfattningen av det som klargörs kring deras förehavanden. Inför en sådan flykt behövs medel och risken är uppenbar att AAM:s tillgångar härvid tas i anspråk. Av omständigheterna i förevarande stämningsansökan torde vara visat att de inblandade personerna inte drar sig för att generera intäkter genom illojalt och brottsligt agerande.

Det tog mindre än en dag för tingsrätten att besluta om kvarstad på de c:a 25 Mkr som finns kvar i Allras bolag i Luxemburg.

Den omfattande och mördande bevisningen

Efter att ha skummat igenom stämningsansökan är det lätt att tappa hakan. Detaljerna i ett litet axplock från de interna mailkonversationerna är så genanta att de får tala för sig själva:

  • Ernstberger frågade Ewran Mersin i ett mail hur de skall kunna “kamouflera intäktsströmmarna från bolaget i Dubai”.
  • Ernstberger skrev: “Kul att vi ser ut att komma i mål! Nu har vi banat väg för sedelpressen…”.
  • De nämnde avtal som “skall förstöras”
  • De planerade att vilseleda sin revisor
  • Bakdateringar av viktiga dokument görs i efterhand
  • Revisionsbyrån PWC och finanskonsulterna på Zeb sågade affärsidéerna som Allra föreslog i Sverige men Allra valde helt enkelt att strunta i varningarna och försöka göra samma sak via Luxemburg, Malta och Dubai.

Överenskommelsen mellan Göran Perssons Ålandsbanken och Allra

I ett tidigare inlägg över ppm-systemets fem värsta skitfonder tar vi upp problematiken i att Ålandsbanken vid flera tillfällen klivit in och stöttat Allra. Det största sveket mot pensionsspararna var när de girigt gick med på att låta Allra flytta över sina kunder till Ålandsbankens dyra och dåliga fonder.

Fram tills nu har betalningen till Allra varit hemlig men i och med att åklagaren kommit över hemliga dokument kan vi nu utläsa att den totala ersättning som Ålandsbanken, med ordförande Göran Persson, planerat att skicka till de brottsmisstänkta personerna är över 100 Mkr.

Nordic Capital skämmer ut sig

Som en liten parantes tar stämningshandlingarna också upp att riskkapitalbolaget Nordic Capital haft långtgående diskussioner om att köpa upp Allra. Att över huvud taget komma på tanken att köpa upp en verksamhet av Allras kaliber kan bara tyda på inkompetens eller låg moral. Efter en närmare granskning av Allras verksamhet, när Nordic Capital förstår att Allras räkenskaper är uppblåsta så väljer de att sänka sitt pris. Inte tacka nej till affären. Moralkompassen kroknar.

Ewran och “clownerna på Malta”

Det verkar inte som att det bara varit tjo, tjim och privatflygplan i gossarnas interna diskussioner. I en mailkonversation ondgör sig Ewran över att han bara ägde 2,8% av Allra, men tyckte att han genererade 80% av intäkterna. Samtidigt kunde ju “ett gäng clowner på Malta ta ut 25%”.

Med clowner på Malta åsyftas Klas Hellman och upplägget med DS Platforms som vi avslöjade i ett tidigare inlägg. Efter att Ewran beklagat sig till Ernstberger mynnade detta senare ut i att Ewran erhöll ytterligare 2% av ägandet genom optioner.

Vad händer härnäst?

Nästa steg borde bli någon form av reaktion från Allras advokater. Vår amatörtolkning är att processen förmodligen kommer pågå i flera år.

Pensionsräddaren

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahn har civilingenjörsexamen i Teknisk fysik från KTH. Efter tre år som kvantitativ riskanalytiker och senare fyra år som hedgefondanalytiker ledde ett spirande samhällsengagemang till en anställning på Finansinspektionen. Steget från byråkrat till småspararrebell togs sedan genom satsningen på Småspararguiden. Patrick bor i bostadsrätt och tycker att det är mer spännande att amortera än att köpa aktier.

  • Tomas Pettersson

    I allra högsta grad hoppas jag att de torskar hårt. Men ska inte lura folk på pensionen…heller!