Pensionsmyndigheten kastar ut Solidar från PPM-systemet

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Igår kom Pensionsmyndigheten med det väntade beslutet att slänga ut Solidar från fondtorget för premiepensionen. Detta innebär att 67000 sparare och deras 16,3 miljarder kronor kommer flyttas ut ur fonderna och förmodligen landa i statens utmärkta standardfond AP7 Såfa.

Småspararguidens avslöjanden ledde till köpstopp

Våren 2017 avslöjade vi Allras fiffel i PPM-systemet. Under hösten fortsatte vi att gräva i Solidars affärer vilket resulterade i ett nytt avslöjande i Sveriges Radio Ekot som pekade på att bolaget replikerat Allras upplägg.

Bild från Småspararguidens granskning i dec 2017

Reaktionen från Pensionsmyndigheten var att köpstoppa Solidars fonder en vecka senare.

Finansinspektionen svarade med varning och böter

I förra veckan kom Finansinspektionen fram till att Solidar genom sina intressekonflikter berikat ägarna istället för spararna. 33 Mkr hade hamnat i fel fickor, vilket ledde till böter på 10 Mkr. Många ställde sig frågan: hur kan ett bolag sno 33 Mkr och sedan bara böta 10 Mkr? Svaret är att boten från Finansinspektionen avser regelbrotten och att det är upp till Pensionsmyndigheten och de plattformar som sålt fonderna att kräva tillbaka spararnas pengar.

Pensionsmyndigheten kastar nu ut fonderna helt

Pensionsmyndighetens brev till Solidar 2018-04-24

Det kom knappast som någon överraskning när Pensionsmyndigheten igår beslutade att kasta ut fonderna från premiepensionens fondtorg helt och hållet. Motiveringen till beslutet anges vara att Solidar brutit mot avtalet med myndigheten genom de transaktioner och intressekonflikter som vi redogjorde för i vårt avslöjande.

Beskedet innebär att myndigheten skickar en säljorder till Solidar för de 16,3 miljarder som förvaltas åt 67000 pensionssparare. Hela beslutet på 14 sidor med motiveringar kan laddas ned här.

Solidar är (fortfarande) helt oförstående

Ett stående tema på Solidars hemsida under skandalens gång har varit att försvara sig med att affärerna gjordes tidigare och att de nu minsann slutat lura sina kunder. Gårdagens reaktion på myndighetens beslut går i samma anda. En nyhet för oss är också att de kommer överklaga boten från Finansinspektionen.

Solidars blogg 2018-04-24

Pensionsmyndigheten fortsätter utreda vilken skada som skett

Flera anonyma personer har kontaktat oss, och SvD har lyft fram källor, som hävdar att bolaget har lurat till sig ytterligare 100 Mkr via en avgiftskarusell på Irland. Det finns alltså goda skäl att tro att Solidar inte bara berikat sig på 33 Mkr utan närmare 133 Mkr. Vi kontaktade myndigheten med frågan om detta och om spararna kommer få tillbaka de pengar som Solidar tagit från spararna. Svaret ger visst hopp om att staten kommer fortsätta arbeta för saken:

…utredningen går vidare för att utröna vilken skada som kan ha orsakats spararna och hur vi eventuellt ska gå vidare.

Fortsättning följer således.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.