Skatteregler gör Länsförsäkringar Global Indexnära till den bästa aktiefonden – just nu

Blogg

Sedan fonden Avanza Global lanserades 2018 har den varit vår favoritfond. Som flera läsare påpekat gör dock nuvarande tolkningen av skattereglerna att Länsförsäkringar Global Indexnära just nu är lite bättre om man även räknar in skillnader i skatt. Skatteverket har synpunkter på tolkningen så det är inte omöjligt att vi kommer få se fler turer i frågan.

Våra allmänna råd

Vi har med stöd i finansiell teori länge rekommenderat våra läsare att spara långsiktigt i globala aktiefonder med låg avgift. I många år var vår allmänna rekommendation Länsförsäkringar Global Indexnära med den då lägsta årliga avgiften på 0,20%. År 2018 lanserades fonden Avanza Global, med samma jämförelseindex, men med den lägre avgiften 0,08%. I samband med det bytte vi också vår allmänna rekommendation till den fonden. Nu byter vi tillbaka igen på grund av skattereglerna. 

Det är dock värt att påpeka att det här handlar om den sista lilla optimeringen på marginalen. Båda dessa fonder är bra och billiga och för de flesta är det inte värt besväret att hålla koll på skatteregler. Har du Avanza Global och inte orkar byta är det inget att lägga energi på.

Avgiften säger inte allt

Vår utgångspunkt i analyser av fonder är att avkastningen till stora delar styrs av slumpen. Finansanalytiker kan inte spå marknaden och det kan inte fondförvaltare heller. Forskningen visar därför att det viktigaste när du väljer aktiefonder är priset. Alla kostnader och avgifter är inte lika lätta att hålla koll på. Måttet “årlig avgift” säger det allra mesta och väljer du den lägsta årliga avgiften blir det väldigt bra. Det finns dock några andra kostnader som påverkar på marginalen. I ett separat inlägg planerar vi (håll utkik i vårt nyhetsbrev) att redogöra för alla aspekter i vad som kan skilja olika globala aktiefonder åt utöver den årliga avgiften. I den här artikeln fokuserar vi på den enskilt största faktorn som visar att det finns någon tiondels procent att tjäna om man håller reda på vilket land fonden är registrerad i. Länder har nämligen olika skatteavtal sinsemellan som påverkar hur stor skatt fondandelsägarna betalar när aktier i fonden lämnar utdelning.

Globalfondernas hemvist är viktig

En globalfond består typiskt av 60% amerikanska aktier som i snitt de senaste åren delat ut 2% till aktieägarna. Med dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Sverige landar skatten på 15% av utdelningen som är 60% av 2%, dvs 0,18% per år för fonder med svensk hemvist. Fonder som Avanza Global, som är registrerade i Luxemburg, har inte något avtal med USA och betalar därför 30% skatt, eller dubbelt så mycket som de svenska fonderna. Ett sparande på 100 000 kr i Avanza Global tappar alltså 180 kr i avkastning per år från denna effekt. Värt att nämna i sammanhanget är att jämförelseindexet MSCI World alltid räknar med 30% skatt. En fond med svensk hemvist har alltså ett handikapp mot sitt jämförelseindex och bör prestera lite bättre allt annat lika.

Skatteverket har överklagat – det sista är inte sagt

Skattefördelen uppkom under våren 2019 men är inte fullt utredd än då Skatteverket överklagat en dom i förvaltningsrätten i frågan. Det kan vara så att vi faller tillbaka till det gamla läget där även svenska fonder betalar 30% skatt. För den som vill nörda ner sig i frågan finns en artikel skriven av revisionsfirman pwc. Andra saker som kan ändras är också att Avanza väljer att byta den underliggande exponeringen från en fond i Luxemburg till en fond som har dubbelbeskattningsavtal.

Länsförsäkringar Global Indexnära blir vår nygamla rekommendation

Hursomhelst är läget just nu fördelaktigt för Länsförsäkringar Global Indexnära eftersom den 0,12 procentenheter högre avgiften kompenseras av c:a 0,18 procentenheter lägre skatt. Skillnaderna är hårfina och inte låsta i tid. Dessutom finns andra aspekter av förvaltning som t.ex. aktielån gynnar Avanzas fond med c:a 0,02% så att totalskillnaden blir 0,18%-0,12%-0,02%=0,04% till Länsförsäkringars fördel. Man kan också fråga sig om det är rimligt att räkna med 2% utdelning på amerikanska aktier i dessa stressade tider. Ser man till helheten skulle vi säga att sannolikheten är större att du får lite högre avkastning hos LF än i Avanza globalfond. På sikt. Just nu. Skillnaderna är dock så små att du som redan sparar i Avanza Global inte alls behöver kasta dig över byta fond-knappen. Det handlar om 40 kr per år i skillnad för den som sparar 100 000 kr.

Diskussionen om fonders hemvist och dubbelbeskattningsavtal uppmärksammade vi efter att ha läst en artikel på RikaTillsammans.se. Därför tog vi omedelbart kontakt med Avanza och deras egentliga fondförvaltare Amundi i Luxemburg i december. Sedan dess har vi haft långa mailväxlingar för att reda ut frågan och kan konstatera att Avanza har varit mycket tillmötesgående med att svara medan Amundi tagit god tid på sig. Därför kommer denna artikel först nu.

Pensionsräddaren

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahn har civilingenjörsexamen i Teknisk fysik från KTH. Efter tre år som kvantitativ riskanalytiker och senare fyra år som hedgefondanalytiker ledde ett spirande samhällsengagemang till en anställning på Finansinspektionen. Steget från byråkrat till småspararrebell togs sedan genom satsningen på Småspararguiden. Patrick bor i bostadsrätt och tycker att det är mer spännande att amortera än att köpa aktier.