Solidar härmade Allra 2016, mjölkade sina fonder på c:a 35 Mkr

Blogg

I våras kunde vi avslöja hur pensionsbolaget Allra under 2012, via Oak Capital, och 2015, via Dubai, mjölkat sina kunder på 318 Mkr. I förra veckan bekräftade årsredovisningen för 2016 att mjölkandet fortsatte. Medan företrädarna utreds av åklagaren för ekobrott fortsätter vi vår granskning och kan nu redogöra för att Allras vänner på Solidar replikerat upplägget under 2016. C:a 35 Mkr av spararnas pengar har mjölkats via ett gemensamt bolag på Malta.

Småspararguiden riktar blickarna mot Solidar

Premiepensionssystemet har länge varit utsatt för telefonförsäljare, skojare och ekobrottslingar. När Pensionsmyndigheten sammanställde sin svarta lista 2012 hittade vi bland andra Advisor, Allras bolag Prognosia & Svensk Fondservice samt Solidar. Gemensamt för dessa bolag är att de av media fått epitetet pensionsgamar för sina aggressiva försäljningsmetoder, höga avgifter och värdelösa tjänster. Advisor stängdes nyligen av från premiepensionssystemet och Allra är mitt inne i en omfattande ekobrottsutredning. Efter att Småspararguiden avslöjade hur Allra mjölkat hundratals miljoner och SvD senare rapporterade att en koppling funnits mellan Allra och Solidar riktade vi våra blickar till Solidar och Malta.

Så mjölkar man pengar från pensionssparare, Allra-style

Allra har gjort det (minst) två gånger förr:

 • 2012 köpte deras fonder komplicerade finansiella instrument av sina kompisar i bolaget Oak Capital till rejält överpris och företrädarna delade sedan på vinsten på c:a 243 Mkr.
 • 2015-2016 köpte samma fonder liknande instrument av sitt egna dotterbolag i Dubai och skickade vinsten på 88+107 Mkr till moderbolaget som de äger själva.

Småspararguidens avslöjande av Allra från våren 2017.

Det som behövs är alltså följande:

 1. En fond med många passiva pensionssparare och mycket pengar i. Med mycket pengar i syltburken räcker det med att stjäla en promille för att bli mångmiljonär.
 2. En mellanhand som man själv äger eller har nära vänner i. Vänner är bra till mycket!
 3. Ett komplext finansiellt instrument som man köper med hög extraavgift. Vanliga, enkla, transparenta och kostnadseffektiva instrument är mycket svåra att trixa med. Bäst att välja något ovanligt, komplicerat, dolt och dyrt om man har ont uppsåt.

Hur klarar Solidar denna checklista? Vi testar!

1. Solidar – usla fonder med väldigt mycket pengar och många sparare

Allra förvaltade c:a 20 miljarder kronor när de gjorde sina affärer 2015. I dagsläget förvaltar Solidar nära 25 miljarder åt 130 000 kunder. Bakgrunden till den stora mängden kunder är densamma. Spararna har inte valt fonden själva utan jagats in av telefonförsäljare som förmodligen riktat in sig på en ointresserad målgrupp som inte ifrågasätter dålig avkastning. Syltburken är proppfull.

2. Fuffens på Malta 2014-2016

Våren 2014 grundades fem bolag på Malta enligt nedan skiss. Ett uppenbart samarbete mellan (A) Allra-gänget med Alexander Ernstberger i spetsen, (B) Klas Hellman, en londonbaserad finanssäljare och (C) huvudägaren och grundaren till Solidar, Roland Johansson.

Ägarbilden på Malta från start 2014 till Solidar köpte ut Allra-gänget och Roland Johansson.

Bolagen har alla samma adress på Malta. I de två DS-bolagens styrelser skrev Allras chefsjurist, Klas Hellman och Roland Johansson samtidigt under på de stora vinsterna som gjordes. Deloitte agerar revisor, samma bolag som i Allra-koncernen.

Företrädare för Allra (Wikberg) och Solidar (Johansson) signerar det gemensamma bolagets årsredovisning.

DS Platforms är ett värdepappersbolag och kan därmed agera mellanhand i finansiella affärer. Likheten mellan DS Platforms, Oak Capital och Allra Dubai är slående. Bolagen har tillstånd för, och beskriver sig handla, samma typer av instrument och gör lika absurda vinster på kort tid med få anställda. Övriga fyra Maltabolag är så kallade ägarbolag vars enda syfte är att fördela vinsterna som skapas i DS Platforms.

Under 2015, med bara fyra(!) anställda, görs en intäkt i Maltakoncernen på 138 Mkr som fördelas 75% till Supero Holding och 25% till Roan Holding. Genom ett särskilt aktieägaravtal avstår Sustainable Holding från att ta del av vinsterna som skapas i DS Platforms. Med Allras tidigare bravader i färskt minne är det inte långsökt att tro att dessa pengar egentligen hör hemma hos pensionsspararna i Sverige. (Mer om det i en kommande del av vår granskning.)

Under 2016 händer flera anmärkningsvärda saker.

 • Allra-gänget väljer, enligt Ernstbergers egen utsago, att lämna Malta eftersom de just hade startat dotterbolaget Allra Dubai som fyller samma funktion som DS Platforms. Supero Holding och Sustainable Holding överlåter således sitt ägande per 2016-11-24 till Roland Johansson och hans vänner i Solidar AB. Samtidigt lämnar Klas Hellman över sitt ägande till Jonas Lundberg som omnämns på Solidars hemsida. Kvar på Malta finner vi idag alltså 75% Solidar och 25% Jonas Lundberg.

  Transaktionsnota som visar att Allra-gänget lämnade Maltabolagen sent 2016.


 • Solidar väljer att flytta hem sina fonder från Irland till Sverige under februari 2016. Solidar ger sig själva därmed större utrymme att välja vad fonderna skall investera i.
 • Solidar tar inspiration från Allra och…

3. Smyger in komplexa certifikat i sina portföljer

Allra visade vägen 2012 och 2015. När Solidar fyllde på sina nystartade svenska fonder i början av 2016 väljer de att investera c:a 5% av spararnas pengar i två stycken märkliga certifikat. Instrument som våra kontakter i finansbranschen aldrig har sett i den här typen av fonder. En anonym källa beskriver dem kort: “Typiska instrument där du med en mellanhand kan kräma ut extra avgifter.”

Bild från halvårsredovisning i Solidars fond Master Flex 100 per 2016-06-30.

Liknande certifikat dyker också upp straxt före årsskiftet. Totalt har Solidars fonder 2134 Mkr i olämpliga instrument vid årsskiftet 2016. Totalt 10,6% av spararnas pengar.

Sammanställning av Solidars fonders innehav i komplexa finansiella instrument. Källa: Finansinspektionen och fondernas årsredovisning.

Hur vet vi att Solidar handlat dessa instrument via Malta? Enkelt. De har bara ett bolag som kan göra den här typen av affärer och Solidar är noga med att redogöra för det:

 • Solidar anger själva på nästa sida i halvårsredovisningen att de har “omsättning genom närstående bolag” på 7,54%. En siffra som överensstämmer väl med certifikatens del av portföljens marknadsvärde. 7,54% * 67,52% ≈ 5%.

  7,54% av omsättningen gick via Malta. Väldigt nära beloppet för de två certifikaten.

 • Solidar skriver det själva på sin hemsida: Första uppdraget fick DSP från Solidar i februari 2016. Runt den tid då certifikaten kom in i fonderna.
 • I årsredovisningen för 2016 listar Solidar sina 20 fonder men enligt egen utsago har bara fyra av dem handlat via Malta. Dessa fonder har en annan sak gemensamt: de har alla handlat samma certifikat samtidigt som de andra fonderna inte har det. Se sammanställningen ovan.

  Utdrag från Solidars årsredovisning 2016-12-31.

Så blåste Roland Johansson & Solidar pensionsspararna på 35 Mkr

Vi har nu kunnat visa att Roland och hans vänner tagit alla nödvändiga steg för att mjölka sina egna kunder i maskopi med Allra-gänget. Hur mycket pengar har de plockat ut? Svaret får vi direkt från Roland Johansson på Solidars blogg:

Skärmdump från Solidars blogg: under 2016 stod DSP för 7% av Solidarkoncernens intäkter.

Det låter inte mycket men kom ihåg att resultatet i Solidarkoncernen är 19 Mkr på en omsättning som är 500 Mkr. 7% av 500 Mkr är 35 Mkr. Det betyder att Maltabolaget förmodligen genererat 35 Mkr åt ägarna i Solidar. Plötsligt ser vi att hela Solidarkoncernens vinst hänger på vinsterna som skapas på Malta.

Solidars årsredovisning 2016-12-31. På bolagen i Malta finns 38 Mkr som skapats under 2016.

Slutsats

Solidars huvudägare har ingått nära samarbete med brottsmisstänkta Allra-gänget via bolag på Malta. Genom att investera i komplexa finansiella instrument har man replikerat det Allra gjorde för att flytta pengar från spararna till sina egna fickor. Affärerna påbörjades samtidigt som Allra-gänget var delägare och hade sin jurist i styrelsen. Pengarna dyker sedan upp i Solidars moderbolag.


Är du eller dina närstående drabbade?

Byt till statliga AP7 Såfa!

Trött på att bli lurad av finansbranschens säljare?

Ta hjälp av en oberoende aktör eller testa våra gratistjänster Småspararjouren, Sparguiden eller Fondguiden.


Detta är del 10 av vår granskning av Allra och Solidar. Se också:

Pensionsräddaren

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahn är teknisk fysiker, placeringsrådgivare, grävande finansgranskare och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.