10-taggarlösning i ITP

Småspararjouren

FRÅGA: En liten fråga för mig som jobbar i vården. Jag har en rätt rörlig arbetsmarknad, många byter jobb flera gånger i livet och kan därför växla mellan pensionsavtal (tex mellan privat vårdarbetsgivare och offentlig). Jag är 50 år gammal. Har idag KAP-KL tjänstepension inom landstinget. Men jag ska börja hos privat vårdarbetsgivare. Jag fick veta att min privat vårdarbetsgivare erbjuder mig  pensionsavtal. Vill också säga att som sk 10-taggare (dvs men pensionsgrundande lön på 10 inkomstbasbelopp) har jag rätt till rådgivning hos Max Matthiessen,

Pensionsavtal:

1.       Närsjukvård AB har tecknat pensionsavtal med Collectum, vilket för MIG, som är född innan 1979, innebär att jag har ITP2.

2.      Collectum placerar pengarna hos Alecta, så det är Alecta som förvaltar våra pensionspremier.

3.      Löneväxlingen får inte överstiga 35% av den totala lönekostnaden.

4.      Vid löneväxlingen ökas premien för den anställde med 6%.

5.      Närsjukvård har förmånsbestämd ålderspension för personer födda efter 1978 och som inte sk 10-taggare. Jag däremot, som är född innan 1979 och är en sk 10-taggare så är det istället en premiebestämd ålderspension. Detta påverkar inte  löneväxlingen.

Vad ska man välja inom ITP2?  eller byta från ITP2 till IPT1?

SVAR:

10-taggarlösning inom ITP

De flesta arbetsgivare inom vården har – precis som den du nu ska börja på – kollektivavtal. Då får du också automatiskt ganska stora pensionsavsättningar och ett bra och billigt utbud av fonder att välja på. För dem som inte är höginkomsttagare spelar det ingen större roll vilket kollektivavtal – och därmed pensionslösning – arbetsgivaren har.

För dig som är höginkomsttagare spelar det dock roll. I vissa avtal finns det fler valbara delar för högavlönade och där finns det anledning att ta reda på alternativen. Det gäller bland annat ITP-avtalet där arbetsgivaren har möjlighet att göra på olika sätt för så kallade 10-taggare. Defaultlösningen är något som kallas förmånsbestämt. Det betyder att du får ett visst belopp varje månad i pension. Många arbetsgivare försöker istället gå över till något som kallas premiebestämt. Då sätter man istället av ett visst belopp och så får man se hur mycket pension det blir. För ITP2 behöver arbetsgivaren oftast sätta av mer pengar när lösningen är förmånsbestämd så de brukar gärna försöka att gå över till premiebestämd.

Det viktigaste valet som finns när du är ”tiotaggare” är därför att ta reda på om du har möjlighet att välja att behålla det som kallas för traditionell ITP2 (förmånsbestämd lösning). Dvs att INTE välja en alternativ ITP2 (premiebestämd lösning som också kallas tiotaggare). Vad har du skrivit på i ditt anställningsavtal? Står det att du väljer alternativ ITP2 där? Om inte, så ska du ha möjlighet att stanna kvar i traditionell ITP2, som oftast är en bättre lösning. Med den modellen kan du dessutom nästan alltid ändra och byta till alternativ ITP2 senare, om du skulle vilja. Tvärtom går inte.

Om du i anställningsavtalet har skrivit på att du ska ha en alternativ ITP2, är det vad som gäller. Då får du fokusera på att välja lösning, inom den variant som din arbetsgivare erbjuder.

Vi kan heller inte utifrån det du skriver säga säkert hur din arbetsgivares 10-taggarlösning ser ut ifall du måste gå över till den. Max Matthiessen sin egen variant som kallas Maxplan så det skulle kunna vara den eftersom de är inblandade, men det kan också vara någon helt annan. Din arbetsgivare har stora möjligheter att välja sin egen variant här.

Här behöver du helt enkelt kolla upp vad som gäller. Därefter kan vi eller någon annan hjälpa dig vidare. Förutom jouren erbjuder vi också privat rådgivning som vi kallar finansterapi. Det kan passa när det blir lite mer komplicerat och vi tillsammans behöver lista ut vad som gäller för dig.

Om det är så att du kan välja i standardutbudet som facket har förhandlat fram  rekommenderar vi alla under 55 år att välja SPP fondförsäkring och SPP Aktiefond Global. Vår gissning är att det inte är så när Max Matthiessen är inblandade, men helt omöjligt är det inte. Här kan du läsa mer om vad vi rekommenderar inom ITP2 och hur du kan göra för att byta fonder inom standardutbudet.

“Rådgivning” hos Max Mathiessen

Det mesta som kallas rådgivning inom finans- och pensionsvärlden är i själva verket försäljning där “rådgivaren” tjänar mer ju dyrare fonder du köper. Max Matthiessen är en så kallad fristående rådgivare som bland annat säljer sina egna dyra och dåliga fonder i stora kvantiteter. På vår senaste lista över finansbranschens värsta skitprodukter listade vi Navigera-fonderna från Max Matthiessen på plats 2.

Detta sagt så kan arbetsgivares avtal med aktörer som Max Mathiessen se olika ut. I vissa fall har de åtminstone inte någon provision (att de får en procentuell andel av dina avgifter) och det förekommer att arbetsgivare som har koll förbjuder rådgivarna att rekommendera sina egna fonder. Dessutom kan det förstås finnas enskilda rådgivare som ger råd som är bra för dig även om de själva inte tjänar så bra på det. Med andra ord kan vi inte vara säkra på att du får dåliga råd hos Max Matthiessen, men det finns en stor risk att det blir så när rådgivningen inte betalas per timme utan genom någon form av avgift.

Pensionsräddaren

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.

 • Holger

  Jag tillhör också ITP2 och när jag anställdes lockades jag av Max M att välja alternativ ITP. Ni skriver att traditionell ITP2/förmånsbestämd oftast är en bättre lösning än alternativ ITP/premiebestämd/”tiotaggare”. Kan ni utveckla det lite? Ni avråder ju generellt från traditionella pensionslösningar annars på sidan. Ett problem är givetvis att min alternativa ITP har lite högre avgifter, för min del 1% premieavgift och inga rabatter på fondavgifterna.

  • Elisabeth Wass

   Din fråga är inte en helt enkel fråga, då det finns en hel del ”det beror på”. Sen råkar jag vara krångligare i svar om pensioner än grabbarna, men ska försöka vara så begriplig som möjligt. Lite långt svar dock.

   Att Småspararguiden generellt avråder från traditionella pensionslösningar gäller andra traditionella pensionslösningar än ITP2, till att börja med. De andra är nämligen inte det man kallar för ”förmånsbestämda”. Traditionell ITP2 (och några andra kollektivavtalade lösningar) utlovar en viss pensionsnivå i grunden baserad på din lön när du pensioneras. Om placeringar går dåligt är betydelselöst för din del. Det är då arbetsgivarna som skulle få fylla på, om pengarna inte skulle räcka till den pension som du utlovats enligt avtalet.

   Förmånsbestämd modell betyder att du garanteras en viss pension och att arbetsgivaren då får ta den långsiktiga risken. Den innebär också att försäkringsbolaget löpande behöver ta in lite mer för att hålla vissa säkerhetsmarginaler, och då talar vi dessutom om mycket långa tidsperioder. Premiebestämd (som bl a alternativ ITP2 och ITPK) innebär i korthet att du får en summa pengar inbetalt och får chansen/risken att pensionen blir relativt bra, dålig eller mittemellan.

   Ett annat aber är hur premien bestäms i den alternativa ITP2 lösningen. Den kan antingen spegla det som skulle ha betalats till traditionell ITP2 (kallas då ”frilagd” premie), eller så har arbetsgivaren definierat någon egen premiemodell. I det senare fallet bör man få reda på vad som betalas till traditionell ITP2, för att kunna jämföra. Om det betalas mindre till den alternativa ITP2 lösningen, bör man normalt inte byta. När mer pengar betalas in brukar det innebära en högre pension, än när mindre pengar betalas in, är en enkel matematik att tillämpa. Kan också tillägga att ITP2 premien normalt har en exponentiell lutning över tid, medan vissa alternativa lösningar kan ha samma premie i förhållande till lön, oavsett ålder.

   Generellt brukar de flesta något sånär seriösa rådgivare inte rekommendera byte till alternativ ITP2 om man är runt 50 år eller äldre. Undantag kan vara någon, enligt egen uppfattning investeringskunnig, som absolut vill ta hög risk med sina pensionspengar, och/eller någon som tror egna inkomstutvecklingen framledes kommer vara dålig relativt snittet, och/eller någon som förväntar sig vara inom ITP planen en kortare tid. Tidigare kunde man också motivera byten för de som inte var gifta eller hade små barn, men det ändrades för över 10 år sedan.

   Om man är yngre/var yngre vid bytet, finns liknande resonemang som ovan, men med längre tid blir högre risk i placeringar en lägre risk och därmed kan det finnas möjlighet till högre pensionsnivåer med alternativ ITP2. Man bör i alla fall ha för avsikt att under lång tid ligga 100% i aktier, för att det ska vara någon mening att byta, generellt sett. Ett stort aber där är också att ett antal alternativa lösningar har höga avgifter, vilket man då måste vara uppmärksam på innan man byter.

   Traditionell ITP2 är bland annat pga sin storlek billig i förvaltning och har dessutom några kollektivt fonderade ”grädde på moset”, såsom exempelvis slutbetalning vid 62 år (vid tidigare pensionering betalas det som skulle ha betalats till 65 årsdagen, dvs upp till 3 års extra pensionsinbetalningar utan att arbeta) och premiemaximering (vid högre löneökningar begränsas arbetsgivarens kostnad och pengar skjuts till från kollektiva premier).

   Med vänlig hälsning

   Elisabeth Wass/Småspararguiden