Är aktiemarknaden på väg att bli idioternas handelsplats?

Småspararjouren


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


FRÅGA: Är den globala tillväxten på väg att reserveras för privata investerare, och börsen bara ett sätt att göra “exit”?

Kan ha helt fel, men får för mig att “axiomet” bakom logiken “investera i börsen och investera diversifierat” (t.ex. globala indexfonder) är att börsen på sikt följer globala BNP-utvecklingen – och eftersom den historiskt sett växer (produktiviteten ökar) så kommer investeringen göra det också.

Min fråga är: ser vi på senare år ett trendskifte mot att tillväxten sker i onoterade bolag som backas av privata investerare (Uber/Spotify/Snapchat/AIrBnB etc). Om så är fallet, och börsintroduktionen bara blir ett sätt för privata investerare att “casha ut”, innebär det att idén om att aktiemarknaderna speglar BNP-utvecklingen måste tänkas om. Kan man tänka sig ett scenario där en stor del av BNP-tillväxten sker “utanför börsen”?

Tillspetsat: Är aktiemarknaden på väg att bli “idioternas handelsplats” och de smarta pengarna investeras “pre IPO”?

Är det här något som småsparare bör ha på sin radar? (Även om man inte kan göra så mkt åt det i dagsläget.)

SVAR: Tack för en bra och spännande fråga! Den är inte helt lätt att svara på och vi är inte inlästa på om det finns någon aktuell forskning på just det fältet, men lite tankar kan vi bidra med.

Tillväxt på och utanför börsen

Du har helt rätt i att många företag av betydelse inte finns på börsen och att en stor del av den ekonomiska tillväxten sker i dessa. Börsen är ju till att börja med en handelsplats för lite större företag. För att ens nå en storlek där det är meningsfullt med en börsintroduktion krävs att man har kommit en bra bit. Det är med andra ord en naturlig del av ett stort företags utveckling att en betydande del av tillväxten sker innan en börsintroduktion.

Det finns också många stora företag som aldrig introduceras på börsen. Många stora och framgångsrika konsultföretag förblir partnerägda och det finns även andra framgångsrika företag som har valt att hålla sig utanför börsen. IKEA är ett svenskt sådant exempel.

Som exemplet IKEA visar så är detta så långt ingenting nytt under solen. Det har alltid varit så att en stor del av företagen och därmed tillväxten har skett utanför börsen.

Detta sagt så kan du förstås ha rätt i att det finns en trend mot att en större andel av kapitalet placeras på det här sättet. Vi har tyvärr inte sett några bra analyser på detta och kan varken säga bu eller bä.

Avkastning på aktier vs BNP-tillväxt

Angående avkastningen på aktier vs BNP-tillväxt är det bra att ha koll på att avkastningen på aktier kommer två vägar. Den ena vägen är via den (oftast) årliga utdelningen och den andra delen är en ökning av aktiepriset*. Ett bolag som Spotify som satsar på aggressiv tillväxt delar inte ut så mycket pengar så där ligger värdet i en förhoppning om högre aktiepris i framtiden (och framtida utdelningar). För ett mer moget bolag som tex Ericsson så utgör utdelningarna en större del av avkastningen.

När det gäller den delen som rör ökningen av aktiepriser kan man argumentera för att börsen i längden inte kan öka mer i värde än BNP-tillväxten och att den tom bör öka mindre om du har rätt i din trendspaning.

Utdelningskomponenten finns dock också där vilket förklarar, åtminstone delvis, att avkastningen på börsen historiskt sett varit betydligt högre än tillväxten i BNP.

Avkastning på börsen i framtiden

Hur bra avkastning börsen kommer att ge i framtiden är förstå omöjligt att säga. Vi gjorde ett försök att läsa på lite om detta för ett par år sedan och hittade en del som argumenterade för en minskad tillväxt och en del som inte gjorde det. Det argument vi fastnade mest för i det vi läste då var dock att mer kapital söker sig/har sökt sig till börsen än tidigare – delvis som en följd av att ränteplaceringar ger så låg avkastning vid dagens räntenivåer – vilket driver ned avkastningen på sikt. På kort sikt går förstås kurserna upp när det strömmar in mer kapital, men den effekten håller inte i sig och på sikt blir det fler som ska dela på samma utdelning.

Slutsatsen av hela övningen var för vår del att det inte var självklart om man borde räkna med 5, 6 eller 7% real* avkastning på kapitalet. Vi tyckte att det var svårt att avgöra vem som hade mest rätt och valde att fortsätta räkna på 6% i våra beräkningar.

Vilket av detta det blir har förstås stor bäring på hur mycket pengarna växer på lång sikt, men har mindre bäring på vilka råd som är bäst. Även om man bara får 5% real avkastning** på kapital så är aktier fortfarande en överlägsen investeringsform på lång sikt.

Sammanfattning: Vi vet inte riktigt, men är inte så oroliga

Så för att sammanfatta svaret på din fråga får vi säga att det är mycket möjligt att du har en poäng, men att vi inte är jätteoroliga och att vi känner oss väldigt komfortabla med att det bästa rådet vi kan ge en småsparare som placerar på lång sikt är att välja aktier/aktiefonder.

 

* Teoretiskt är aktiepriset marknadens gissning på värdet av alla framtida utdelningar där utdelningar framåt i tiden ges mindre värde genom att de delas med en så kallad diskonteringsränta.

 

** Korrigerad för inflation.

 

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har över 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH (Teknisk Fysik) med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.