Pensionsspara som egen företagare?

Småspararjouren


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


FRÅGA: Hej! Jag är 58 år läkare och har jobbat i landstinget fram till 2015. Nu arbetar jag som konsult med inkomst till mitt nystartade aktiebolag. Jag behöver avsätta pengar för pensionssparande men har varken kunskap eller erfarenhet av det sedan tidigare då jag inte har pensionssparat. Jag tänker jobba fram till 65 år. Jag vill avsätta 25.000 kr per månad i mitt AB för pensionssparande. Vad rekommenderar ni?

SVAR: Det finns två frågor att besvara: hur sparar man på ett skattemässigt effektivt sätt och i vilka fonder ska man placera pengarna i. Vi börjar med det skattemässiga.

Det skattemässigt fördelaktiga

I och med alliansregeringens försämringar av möjlighet till skatteavdrag i pensionsförsäkringar och förbättringar till löneavdrag (jobbskatteavdraget) så beskattas pension mer än lön. Med nuvarande regler är det därför skattemässigt bättre och flexiblare att behålla pensionspengarna i bolaget. Då betalar du bolagsskatten för avsättningarna, placerar dem i fonder och när man går i pension tar man ut pengarna som en kombination av lön och utdelning.

Anders Andersson på drivaeget.se har en lång utläggning om fördelar och nackdelar med detta sätt att pensionsspara, som jag rekommenderar att läsa.

Vart placerar jag pengarna?

Man bör placera pengarna i någon bank med låga avgifter på fonder, så som Avanza eller Nordnet. Vilket fondkonto man som egenföretagare ska ha beror på hur man sparar: om pengarna stannar i företaget så bör man ha dem i en kapitalförsäkring (KF) och om man sparar som privatperson så rekommenderar vi investeringssparkonto (ISK). Skillnaden mellan kontona är i praktiken liten, vi rekommenderar överlag ISK, men juridiska personer så som aktiebolag kan bara ha KF.

Man måste även göra ett val mellan hur mycket ränte- och aktiefonder man vill ha. Om man sparar på lång sikt, ~10 år eller mer, rekommenderar vi att man har allt i aktiefonder, som ger högre förväntad avkastning. I ditt fall börjar du inte ens ta ut pengarna förrän om ungefär 7 år, och kan därför börja med hög andel aktiefond för att så småningom växla över till räntefonder.

Hos Avanza och Nordnet rekommenderar vi att placera i aktiefonden “Länsförsäkringar Globalt Index”, en global indexfond som ger bra riskspridning och låg avgift. Val av räntefond är inte lika viktigt, den mesta av avkastningen kommer från aktiefonden, men vi rekommenderar att antingen välja en lång räntefond eller att bara placera pengarna i ett sparkonto med hög ränta.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

David Rydén

David Rydén David Rydén har en Master-examen i Nationalekonomi från Handelshögskolan. Han är analytiker på ett mindre konsultbolag, med bred erfarenhet inom bl.a. lönestatistik och finans. På Småspararguiden får David utlopp för diverse Python-applikationer och en del akademiskt nörderi. David bor i bostadsrätt och placerar övervägande i svenska och globala indexfonder.