PLUS mikrobolag – en spännande fond

Småspararjouren


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


FRÅGA: Hej! Jag har länge spanat efter indexfonder med låg avgift för svenska små- och mikrobolag. Nu erbjuder PLUSfonder dessa alternativ. Vad tror ni om en sådan investering som borde kunna ha goda avkastningsmöjligheter på lång sikt? Vågar jag satsa då de inte har någon historik att tala om?

SVAR: Vi sågar i stort sett allt som inte är billiga globala indexfonder, men det finns goda argument för att just småbolag ger något bättre avkastning. Ska man komplettera sin billiga globalfond med något annat är PLUSfonderna, särskilt PLUS mikrobolag som investerar i ännu mindre bolag, ett intressant alternativ. När jag läser på om dem blir jag lite sugen själv. Och det händer oerhört sällan. 

Argument för småbolagsfonder

Historiskt har småbolag i genomsnitt gett en högre avkastning än större bolag och man brukar därför prata om en småbolagspremie. Vi tycker att man ska vara väldigt försiktig med att dra slutsater om framtiden utifrån historisk avkastning, men det finns också teoretiska argument för att småbolag presterar bättre. 

Det som skulle kunna förklara att småbolag är undervärderade är att de är för små för en del stora investerare. Att göra en ordentlig värdering av en aktie tar en hel del tid. Och tid innebär förstås höga kostnader i form av lön till välavlönade finansanalytiker. Det är också så att den som försöker köpa en för stor andel av aktierna i ett företag driver upp priset för sig själv.

Därför aktar sig ofta fonder för det. Det betyder att en stor fond som förvaltar mycket pengar endast kan ha en mycket liten del av sitt kapital investerat i ett enskilt småbolag. Då är det lätt att man struntar i bolaget och fokuserar på att analysera de lite större bolagen istället.

Väljer tillräckligt många stora investerare och fondbolag bort småbolag säger teorin att avkastningen blir lite högre för de investerare som är kvar. Vi är inte helt säkra på hur stor effekten är, men till skillnad från det mesta annat i kategorin ”fonder som påstås avkasta bättre än en billig indexfond” avfärdar vi den inte helt. Och om det har stämt historiskt kan det mycket väl göra det framöver också.

Kort historik inget problem

Att PLUSfonder inte är ett stort fondbolag och inte har någon längre historik är inte ett problem i sig. Att det finns viss osäkerhet kring hur företaget bakom kommer att gå är inte heller ett problem. Fonder är väl skyddade legala enheter så även om PLUSfonder som företag går i konkurs så påverkar det inte investerarnas pengar. 

Det finns några enstaka fall där fondbolag – t.ex. Allra och Falcon Funds – har lurat spararna och fört ut pengar ur fonden med komplicerade upplägg. Det man möjligtvis kan oroa sig för när vi pratar om en mindre okänd aktör är om de på något sätt är oseriösa och har tänkt blåsa spararna på ett sådant sätt. Vi brukar ju säga att storbankerna lurar sparare genom att säga att deras dyra och dåliga fonder är fantastiska, men de lurar inte folk på den nivån och på de sätt som Allra och Falcon Funds har gjort.

Den senare typen av bedrägerier är trots allt väldigt ovanligt, men vi kan inte lämna några garantier och vi har inte granskat personerna bakom PLUSfonder.

Är fonderna värda priset?

Vi är ofta tveksamma till småbolagsfonder för att de är dyra, men PLUSfonderna kostar bara 0,40%. Det är fortfarande dyrare än de billigaste globalfonderna som kostar 0,20% och ännu dyrare jämfört med gratis Sverigefonder som Avanza Zero och Nordnet Indexfond Sverige, men skillnaden är ändå inte så stor. Tror man på en småbolagspremie är det helt klart värt det. Åtminstone om det bara är den kostnaden man tittar på.

Se upp för osynliga transaktionskostnader

Det vi möjligtvis skulle se upp lite med är risken för osynliga transaktionskostnader. För riktigt stora aktier sker handel varje sekund och det finns alltid gott om köpare och säljare. Det gör att man alltid kan räkna med att det finns någon som vill sälja till ett bra pris när man vill köpa och vice versa. För ett lite mindre bolag kan dock handeln vara mindre frekvent. Det betyder att en fond som har ett för stort innehav i en småbolagsaktie riskerar att inte kunna sälja sina aktier när den behöver. Har man då bråttom att sälja får man sälja till ett onödigt lågt pris för att hitta en köpare. Det här blir ännu viktigare för PLUS Mikrobolag som fokuserar på de minsta bolagen. 

Hur stor effekt det här har i praktiken kan vi inte säga. Effekten är svår att mäta och det finns inga mått på fondnivå. Vi sitter inte heller själva och köper och säljer småbolagsaktier vilket gör att vi inte har så bra koll på hur frekvent handeln är och hur stora ordrar man behöver lägga för att få en kännbar påverkan på priset.

Vi skulle varit mer positiva till de här fonderna om de hade handlats månadsvis istället för dagligen. Visst är det smidigt som kund att kunna köpa och sälja varje dag, men det riskerar att kosta om många gör det och fonden får köpa och sälja mycket. 

Vi är också oroliga att de här problemen blir större av att fonden följer ett index så hårt. PLUS Mikrobolags fondbeskrivning säger att: “Fonden ska i sina placeringar efterbilda sammansättningen av NASDAQ OMX Stockholm Small Cap GI, som innehåller cirka 100 aktier noterade på Nasdaq OMX Stockholm, och därigenom uppnå en värdetillväxt som motsvarar utvecklingen för detta index.”. När vi rekommenderar indexfonder gör vi det i huvudsak för att de är billigare. Kritiken från de aktiva förvaltarna brukar då vara att dessa algoritmstyrda indexfonder är korkade och förutsägbara. I ett läge där en aktie faller ur ett visst index kommer ju indexfonderna börja sälja aktierna oavsett om det finns någon som vill köpa för ett vettigt pris. Lite som att försöka sälja sin bostad samtidigt som man i annonsen säger att man redan har köpt ett annat boende och affären måste gå i lås om en vecka. Då har man en dålig förhandlingsposition. För indexfonder som handlar i stora bolag är det här i praktiken inget större problem då ens transaktioner försvinner i den stora mäng handel som sker, men för en fond som handlar i riktigt små bolag kan det kan förstärka problemen ovan. 

AMF Aktiefond Småbolag är ett alternativ

Om man är nyfiken på småbolag men vill undvika eller riskerna vi nämnde ovan finns ett intressant alternativ i AMF Aktiefond Småbolag som inte följer något index slaviskt och också kostar 0,40%. Vi föredrar den framför Plusfond småbolag, men tycker att det är svårare att ge en tydlig rekommendation jämfört med Plusfond mikrobolag. Det som talar för AMF Aktiefond Småbolag är att den inte följer index och det som talar för Plusfond mikrobolag är att den investerar i mindre bolag. 

Vi brukar ha en bestämd uppfattning om det mesta, men i det här fallet har vi inte det. Vi kan säga att båda effekterna finns, men har svårt att kvantifiera dem. 

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har över 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH (Teknisk Fysik) med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.