Vad är en småsparare?

Småspararjouren


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


FRÅGA: Hej Småspararguiden! Jag söker efter en så korrekt definition av begreppet småsparare som möjligt men för tillfället finner jag endast blandade och diffusa definitioner. Min fråga till er är hur definierar ni detta begrepp?

SVAR: Rolig fråga! För oss är småsparare ett brett begrepp som framförallt handlar om att man inte vet hur man ska hantera sin ekonomi och inte heller vet var man ska vända sig. Det handlar alltså inte om hur många miljoner man har på banken.

Begreppet småsparare kommer nog från journalister som målat upp bilden av att det är  småsparare mot storbankerna, ett bra sätt att beskriva dagens situation där den enskilda spararen ofta luras av bankernas säljtrick. De flesta är alltså småsparare, allt ifrån de som inte litar på sin bankmans råd men inte vet vad de ska göra, till de som inte ens förstått hur mycket de göder finansbranschen. Ofta är det de med ett par miljoner som blir mest lurade, eftersom de har mer pengar för banken att ta av.

Småspararguidens ambition är att göra alla svenskar rustade med grundläggande kunskap om sparande och pensioner, så att vi alla skall kunna kalla oss sparare någon gång i framtiden.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

David Rydén

David Rydén David Rydén har en Master-examen i Nationalekonomi från Handelshögskolan. Han är analytiker på ett mindre konsultbolag, med bred erfarenhet inom bl.a. lönestatistik och finans. På Småspararguiden får David utlopp för diverse Python-applikationer och en del akademiskt nörderi. David bor i bostadsrätt och placerar övervägande i svenska och globala indexfonder.