Var hittar man Finansinspektionens rapport om fond-i-fonder?

Småspararjouren


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


FRÅGA: Finansinspektionen rapport om 25 st fond i fond bolag vart hittar jag den?

SVAR: Trots att jag har jobbat på Finansinspektionen har jag själv svårt att begripa hur ansvarsområdena är fördelade på myndigheten och var man skall leta efter den typen av info. När det gäller utbudet av rapporter så är det bäst att gå direkt på sökfunktionen på fi.se istället.

I ditt fall leder en sökning på “fond-i-fond” och informationstyp “rapporter” till rapporten “Kartläggning av fondandelsfonder” från maj 2018.

När du ändå tar upp ämnet så kan vi passa på att saxa ut myndighetens sammanfattning av att ha analyserat 25 fond-i-fonder:

  • Kartläggningen visar på en generellt hög avgiftsnivå för fondandelsfonder, speciellt i jämförelse med indexfonder och svenska aktiefonder.
  • Informationen om fondandelsfondens totala avgifter är ibland otydlig.
  • Närmare hälften av de kartlagda fondandelsfonderna använder sig inte av jämförelseindex, vilket försvårar för konsumenten att utvärdera produktens avkastningsmål.
  • En majoritet av förvaltarna investerar fondandelsfondens kapital i egna fonder. Skälet uppges vara erhållna rabatter i underliggande fonder. Trots rabatter är den totala avgiftsnivån hög. Investering i egna fonder bygger på att man hanterar sina intressekonflikter.
  • Mot bakgrund av dessa iakttagelser konstaterar FI att det finns utrymme för förbättring för att förvaltarna ska kunna säkerställa att de alltid agerar utifrån andelsägarnas bästa intresse.

Vårt enkla råd är alltså: undvik fond-i-fonder.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahn är teknisk fysiker, tidigare risk- och hedgefondanalytiker, grävande finansgranskare och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.