FTP (FTP1 / FTP2)

Ordlista


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Kollektivavtalad tjänstepension för tjänstemän i försäkringsbranschen. FTP består av två avdelningar: FTP1 för anställda som är födda 1972 eller senare och FTP2 för anställda som är födda 1971 eller tidigare.

FTP1: Ett premiebestämt pensionssparande där man tvingas att sätta hälften i traditionell försäkring medan den andra hälften även kan placeras i fondförsäkring.

FTP2: Ett förmånsbestämt pensionssparande kompletterat med en mindre del premiebestämt pensionssparande, så kallad FTPK. FTPK:n har samma utbud av försäkrings- och fondbolag som FTP1 har i sin valfria del.

FTP administreras av Valcentralen där man också kan göra sina fondbyten.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.