FTP (FTP1 / FTP2)

Ordlista


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Kollektivavtalad tjänstepension för tjänstemän i försäkringsbranschen. FTP består av två avdelningar: FTP1 för anställda som är födda 1972 eller senare och FTP2 för anställda som är födda 1971 eller tidigare.

FTP1: Ett premiebestämt pensionssparande där man tvingas att sätta hälften i traditionell försäkring medan den andra hälften även kan placeras i fondförsäkring.

FTP2: Ett förmånsbestämt pensionssparande kompletterat med en mindre del premiebestämt pensionssparande, så kallad FTPK. FTPK:n har samma utbud av försäkrings- och fondbolag som FTP1 har i sin valfria del.

FTP administreras av Valcentralen där man också kan göra sina fondbyten.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahn är teknisk fysiker, placeringsrådgivare, grävande finansgranskare och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.