Index

Ordlista


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Index är ett sätt att redovisa utvecklingen för en marknad, etc. Det finns Index som OMX30 som visar utvecklingen för aktiekurserna på Stockholmsbörsens 30 största bolag. Index används ofta för att jämföra utvecklingen av fonder. 

De flesta Index är marknadsviktade vilket betyder att indexet påverkas mest av det bolag som har störst marknadsvärde. Exempel: Storbolag AB har ett marknadsvärde på 20 miljarder och alla bolag som är med i indexet har ett sammanlagt marknadsvärde om 100 miljarder. Det betyder att Storbolag AB utgör 20% av marknadsvärdet. Om Storbolag AB går upp med 5% en dag och de andra bolagen i indexet ligger still (0%) så kommer indexet den dagen att vara upp 1%.

 

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.