Investeringssparkonto (ISK)

Ordlista


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Investeringssparkonto (ISK) är ett skattemässigt fördelaktigt sätt att spara. Istället för att betala 30% reavinstskatt vid försäljning så betalar du en schablonskatt varje år. Schablonskatten beror på statslåneräntan och är för 2020 0,375%.

Underlag för beräkning av ISK-skatt
2018 2019 2020
Statslåneränta
30 november
året innan
0,49% 0,51% -0,09%
Fast tillägg 1,00% 1,00% 1,00%
Schabloninkomst
(måste vara över 1,25%)
1,49% 1,51% 1,25%
Skattesats (30%) 0,447% 0,453% 0,375%

Ska du ha någon slags aktier (fonder eller direktägda aktier) så har vi räknat ut att det nästan alltid lönar sig att byta till ISK.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.