Strukturerad produkt

Ordlista


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Strukturerade produkter är ett samlingsnamn för en grupp finansprodukter som har två saker gemensamma: de är komplexa och dyra. I allmänhet handlar det om att baka ihop två eller flera olika finansprodukter för att ge en avkastningsprofil som skall passa kundens särskilda behov. Ett vanligt upplägg är att utfärda någon garanti om minimiavkastning men att det också finns en möjlighet att få ännu mer pengar. Eftersom det inte finns några gratisluncher är dessa produkter ett praktexempel på finansbranschens strävan efter att göra saker obegripliga så att man kan motivera högre avgifter. 

Finansinspektionen specialstuderade produkterna 2014 och presenterade slutsatserna i ett webbsänt seminarium. Man måste beundra hur de två myndighetspersonerna totalsågar branschens företrädare som sitter framför dem likt en uppläxning från en förälder. “Med stor systematik gör man inte annat än att lura kunderna.” eller “En konsument som på riktigt förstod produkterna hade förmodligen aldrig köpt dem.”

FI konstaterar att mycket få konsumenter väljer att investera själva i den här typen av produkter. Huvuddelen av distributionen går genom rådgivning som senare leder till en försäljning. En viktig aspekt är att det är en produkt som säljs genom distributionsled och inte för att den efterfrågas.

Myndigheten gör också en genomgång av fyra studier på ämnet:

Vad säger de fyra studierna om strukturerade produkter?

  • Komplexiteten gör att kunderna har svårt att göra rättvis bedömning och felaktig avvägning mellan risk och avkastning.
  • Det finns en felaktig förväntansbild hos konsumenterna.
  • ESMA:s studie visar att pengar i sparkonto gett bättre avkastning är placeringar i strukturerade produkter.
  • Det finns ett kunskapsgap mellan rådgivare och konsument.
  • Totala kostnaderna 3,5-7,0%. Stor påverkan för förlust.

Ska man sälja dem?

Man brukar ju säga att man inte skall gråta över spilld mjölk. I fallet med strukturerade produkter fungerar det så att en stor del av skadan redan har skett i form av avgifter och att du förmodligen sitter i ett tidsbestämt sparande. Om du försöker ta dig ur det så kan du sälja din produkt till någon annan, men det kommer förmodligen innebära nya avgifter. Om du är orolig för riskerna kan det vara bra att försöka sälja. Om du bara är orolig för avgifterna kan det vara bättre att bara sitta kvar.

Utsatt för oseriös försäljning?

Vår erfarenhet är att all försäljning av strukturerade produkter görs genom mer eller mindre oseriös försäljning. Det kan alltså vara så att säljarna överskridit regler som gör att du kan få upprättelse. Ett sådant exempel är Kerstin som fick sina investerade pengar tillbaka från bolaget som sålt strukturerade produkter till henne. I ett inslag i TV4 berättade vi om hur vi hjälpt henne ta fajten mot bolaget.

Det första du bör göra är därför att begära en kopia av rådgivningsdokumentationen för att säkerställa att det som står i den stämmer överens med verkligheten. Om den inte gör det bör du ta följande steg:

  1. Kontakta rådgivaren/säljaren för att reda ut saken
  2. Beklaga dig till företagets klagomålsansvarige
  3. Kontakta Konsumenternas bank och försäkringsbyrå
  4. Anmäl bolaget till ARN
  5. Ta kontakt med någon ekonomijournalist (eller oss på Småspararguiden) om du vill gå ut med din erfarenhet och varna andra

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.