Pensionsrapporten – så har vi räknat

Det är lätt att påstå att det går att spara massa extrapengar till pensionen men hur kommer vi fram till det egentligen?

Värdet av individuellt anpassad rådgivning för pensionssparande är grovt överskattad. Vi tycker nämligen att alla som har 10 år eller mer kvar till pensionen ska göra precis samma sak.

  1. Ha så mycket pengar som möjligt i aktiefonder
  2. Välja så billiga aktiefonder som möjligt
  3. Välja en globalfond för att sprida risken bättre

Punkt 1 och 2 är det som ökar din förväntade pension. Punkt 3 gör inte att du får mer pengar i genomsnitt, men minskar risken genom att sprida ut investeringarna. När vi räknar ut hur mycket du kan spara till pension tittar vi på vad du har idag och jämför det med vilket sparande som vore bäst enligt dessa kriterier. För premiepensionen som du kan välja i ditt orange kuvert jämför vi med det som vi tycker är bäst där; det statliga standardvalet AP7 Såfa. För de olika kollektivavtalen (ITP, SAF-LO, KAP-KL, PA16 m.fl.) som bestämmer pensionen du får från jobbet har vi för respektive avtal jämfört med vad som är bäst där. För enkelhets skull räknar vi bara med de pengar du har sparat ihop hittills. Vi räknar alltså inte med pengar som staten och din arbetsgivare kommer att betala in i framtiden. Det gör att vi kommer att underskatta hur mycket du kommer att spara. Vi räknar också bara fram till din 65-årsdag, eller för dem som är äldre än 60 år fem år framåt i tiden. När du går i pension kommer ditt sparande fortsätta påverkas av avkastning och avgifter vilket gör att vi även där underskattar besparingen. När vi räknar utgår vi från att alla aktiefonder i snitt kommer att ge 6% avkastning och alla räntefonder kommer att ge 1% avkastning. Före avgifter och realt, dvs utöver inflationen.