Vi ger inte tillståndspliktiga råd

Investeringsrådgivning

Småspararguiden har inte Finansinspektionens tillstånd att bedriva finansiell rådgivning till konsumenter. Det här betyder att vi inte får ge personliga råd om placeringar i namngivna finansiella instrument

Vi får dock fortfarande ge råd om hur du bör fördela sparandet mellan amortering på lån, sparkonton, fondtyper och aktier, samt vilka skatteffekter dina val leder till. Vi får också ge våra allmänna rekommendationer kring vilka fonder vi tycker är bra inom respektive fondkategori samt vilka aktiefonder som är bäst hos respektive bank. Dessa råd kan du hitta i vår Fondguide och vi kan förstås prata om dem på rådgivningsmötena också – så länge du som kund förstår att det är allmänna råd. 

Det är därför viktigt att du vet att vi rekommenderar samma aktiefonder till alla. I det avseendet är råden om själva finansiella instrumenten du får på våra rådgivningsmöten samma som alla andra får.

I praktiken skulle vi göra så även om vi hade tillstånd. Vår utgångspunkt är att alla våra kunder alltid föredrar mer pengar framför mindre och då rekommenderar vi alltid samma aktiefond – billigast möjliga globalfond. 

De gånger vi blir begränsade är om du som kund själv vill ha en viss typ av fond. Då kan vi resonera om fondtypen är lämplig för dig och vad vi tycker om fonden i allmänhet, men vi kan inte ge ett skarpt råd om en viss fond passar just dig. 

Försäkringsförmedling

Småspararguiden har inte heller tillstånd för försäkringsdistribution. Det här spelar roll eftersom pensioner tekniskt sett är försäkringar. Förutom att vi inte kan ge personliga råd om fondval här heller så kan vi inte heller ge personliga råd kring andra försäkringar. Det här berör t.ex. sjukförsäkringar och försäkringar som ger din familj pengar om du dör.

När vi pratar om försäkringar ger vi alltså inte heller personliga råd om vilket försäkringsskydd du vill ha. 

Det hindrar oss inte att förklara hur de olika försäkringsskydden fungerar, hjälpa dig att förstå vad som händer med det försäkringsskydd du har idag samt ge våra allmänna råd om vilka pensionsbolag eller fonder som är bäst inom respektive pensionsavtal. 

Vi är svåra att stämma

Ytterligare en aspekt av att vi inte har de här tillstånden är att vi inte har någon ansvarsförsäkring. 

Det betyder att om vi ger dig dåliga råd så har du sämre möjligheter att stämma oss och få pengarna tillbaka. 

I praktiken känner vi dock inte till något fall där någon har fått skadestånd från en oberoende rådgivare. När skadestånd har utdömts har det alltid handlat om en “rådgivare” som har sålt olämpliga produkter och tjänat pengar på det. 

Sammanfattningsvis är vår uppfattning att det här har väldigt liten påverkan på vår möjlighet att hjälpa våra kunder. Vi är dock måna om att hålla oss inom lagen och då ingår det att du som kund måste vara medveten om vad vi inte ger personliga råd kring.

Om du föredrar tillståndspliktig rådgivning

För rådgivning kring pension kan vi rekommendera vår samarbetspartner Kollberg & Enqvist. De arbetar med tillstånd som försäkringsförmedlare vilket gör att de både kan ge skarpare råd och att de kan hämta in all information kring dina pensioner i sina system. De kan därför erbjuda en lite mer strukturerad och omfattande rådgivning, men med nackdelen att det blir något dyrare än om du anlitar oss. 

Varför finns de här lagarna?

De allra flesta aktörer som har rådgivningstillstånd eller försäkringsförmedlingstillstånd tjänar sina pengar på att sälja finansiella produkter och/eller försäkringar. Vår bild är att lagstiftningen finns till för att försöka skydda konsumenterna från att bli inlurade i dyra, riskabla och dåliga produkter. Tyvärr blir en bieffekt att livet också blir lite krångligare för en oberoende rådgivare som vi. Och det löser förstås inte heller problemet med intressekonflikterna vilket finansinspektionen har påpekat 14 år i rad

Därför har vi inte tillstånd

Anledningen till att vi inte har skaffat tillstånden är att det är krångligt och dyrt att ha dem. Det kräver en ganska omfattande administration, avgifter för ansvarsförsäkring, etc vilket skulle bli rejält kännbart för en så liten aktör som oss. I slutänden skulle det betyda att vi hade behövt att ta ett betydligt högre pris för dig som kund utan att råden blir så mycket bättre.

För att klara av de administrativa kraven skulle vi troligtvis också behöva vara med i en samarbetsorganisation som framförallt organiserar en annan typ av rådgivare än vi. Det undviker vi också gärna då dessa organisationer har en historik av att vilja sälja produkter som gynnar organisationen framför kunden. Eftersom vi i vår journalistiska verksamhet ofta granskar dessa produkter och organisationer vill vi inte vara en del av dem.

Kontakt

Andreas Runnemo
Grundare & VD

andreas@smaspararguiden.se

0700-83 81 74

Patrick Siegbahn
Grundare & placeringsrådgivare
patrick@smaspararguiden.se
0739-37 30 90

Postadress

Småspararguiden

c/o Patrick Siegbahn

Studentbacken 32

115 57 Stockholm

Besöksadress

Network Office

På hörnet
Östermalmsgatan 79 / Sibyllegatan 46
114 50 Stockholm