Allras konsult åtalas för dataintrånget mot Småspararguiden

Allras VD Alexander Ernstberger visar sig ha anlitat en kriminellt belastad person som konsult under 2018. Några månader senare utsätts Patrick på Småspararguiden för dataintrång. Det visar sig vara konsulten som ligger bakom. Nu åtalas han för grovt dataintrång, olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning. Läs mer

Allra frias i tingsrätten

Allraligan frias från samtliga åtalspunkter i tingsrätten. Åklagaren beklagar sig över att samtliga sex vittnen som åklagaren hänvisat till viftas bort av tingsrätten samt att målets kärna, helheten och sambandet mellan transaktionerna inte kommenterats. Källa: Småspararguiden

Allra anmäler sin revisor till Revisorsinspektionen

Allra anmäler sin revisor Jan Palmqvist på Deloitte till Revisorsinspektionen med frågan om de “har skött sitt uppdrag enligt god redovisningssed”. “För bolaget förefaller det som att Deloitte panikartat frånträtt uppdraget den 16 mars 2017 genom ett pressmeddelande. Detta efter att medier skrivit kritiskt om Allra…”. I november skriver myndigheten av ärendet efter att Deloitte lämnat in sitt yttrande. Källa: Revisor Jan Palmqvists redogörelse i Revisorsnämndens disciplinärende

Rättegången inleds

Rättegångens dag 1 inleds i Stockholms Tingsrätt med att Ekobrottsmyndighetens åklagare Thomas Hertz lägger fram åtalspunkterna.

Ekobrottsmyndigheten åtalar fyra i Allraligan

Ekobrottsmyndigheten åtalar Alexander Ernstberger, David Persson Rothman, Johan Bergsgård och Olle Markusson för diverse mutbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman.Källa: Småspararguiden

Vi på Småspararguiden avslöjar ett försök att tvätta Allraprofilen Evran Mersins rykte

Google meddelar Småspararguiden att någon anmält våra artiklar om Allraprofilen Evran Mersin för upphovsrättsintrång. Det här leder oss att nysta upp en serie copyrightbedrägerier där någon försöker tvätta ryktet för Allraprofilen på nätet och dölja besvärande artiklar från att synas.Källor: Småspararguiden del 1 och del 2

Småspararguidens Allra-granskare Patrick Siegbahn utsätts för ett dataintrång

Småspararguidens Allra-granskare Patrick Siegbahn utsätts för ett dataintrång med syfte att komma åt arbetsmaterial i Allragranskningen. Förövaren lämnar spår efter sig som gör att det är lätt att identifiera vem det är. Det framkommer flera kopplingar mellan personen och Allra.Källa: SVT