Läsarfrågor

Här finns svar på hundratals läsarfrågor kring sparande, lån och pension. Se om andra läsares frågor hjälper även dig eller ställ en egen fråga.