Vi förhandlar ned din bostadsrättsförenings lån

  • Oberoende upphandling ger bästa räntan
  • Lägre månadsavgift för dig
  • Vi tar bara betalt om vi lyckas
  • I samarbete med Finopti

ANMÄL INTRESSE


Varför anlita oss?

Många lägger mycket energi på att förhandla ned räntan på sina egna bolån, men tänker kanske inte på att man även betalar bostadsrättsföreningens lånekostnad via månadsavgiften. Många bostadsrättsinnehavare kan spara tusenlappar per år på att föreningen sänker sina räntekostnader.

I bästa fall är styrelsen i din bostadsrättsförening stenhårda förhandlare, men de flesta styrelser jobbar i stort sett ideellt och har sällan tillräckligt med tid, ork och kompetens. Här kan vi och vår samarbetspartner Finopti hjälpa till.

Finopti är experter på just låneförhandlingar. De har stenkoll på vilka banker som erbjuder de bästa räntorna just nu och ställer dem mot varandra för att pressa ut de allra bästa räntorna.

Så tar vi betalt

Vi tar en procentuell andel av den räntesänkning vi lyckas åstadkomma. Lyckas vi inte sänka er ränta tar vi inte betalt alls. Givetvis tar vi bara betalt av er som kund. Det vill säga både vi och Finopti är helt oberoende i relation till banker som erbjuder lån.

Så ser vårt samarbete med Finopti ut

I praktiken är det Finopti som gör jobbet. Vi pratade om att vi skulle skapa den här tjänsten själva då vi ser att den behövs, men när vi kom i kontakt med Finopti tyckte vi att de gör det så bra att det var bättre att samarbeta med dem. Modellen mellan oss och Finopti är att vi får en liten andel av intäkterna ifall det blir en lyckad affär.

Anledningen att vi beskriver det som vår egen tjänst är dels att vi känner oss 100% ansvariga för resultatet och dels att vi vill vara tydliga med att det här är en tjänst som vi säljer och inte något som vi rekommenderar. Det vill säga vi är inte oberoende i det här fallet.

ANMÄL INTRESSE