Avanza/Placera kunde lika gärna singla slant

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Om du har ett Avanza-konto så blir du nog översköljd av rekommendationer om att läsa Avanzas rådgivningstidning Placera. Kanske har du rent av läst den ibland*. Placera gör precis som de flesta andra aktörer i branschen – de sprutar ur sig råd om vilka fonder du ska välja, för att skapa intresse att köpa och sälja mer.

Till skillnad från de flesta andra så bemödar sig Placera däremot om att systematiskt utvärdera sina råd. Det visar på en seriositet som tyvärr är ovanlig i branschen och det vill vi ge dem en stor eloge för.

Anledningen till att så få andra utvärderar sina egna råd är förstås att finansanalytiker inte kan spå framtiden vilket skulle visa sig vid en utvärdering. Över tid är det också vad Placeras egen utvärdering kommer fram till – åtminstone när det gäller vanliga aktiefonder.

Något förenklat kan man dela in fondvärlden i två typer av fonder. Den ena kategorin, låt oss kalla den vanliga fonder, tar helt enkelt de pengarna de får in och placerar dem i aktier eller obligationer på en i förväg bestämd marknad. Ibland försöker de hitta de bästa aktierna/obligationerna och ibland försöker de följa ett index. De här fonderna går ofta att  utvärdera på ett vettigt sätt. Den andra kategorin, som kallas för hedgefonder, är mycket mer komplicerad. De håller på med diverse konstigheter som att belåna sig extra eller att handla med avancerade finansiella instrument som får sportbetting att framstå som idéfattig. Den här kategorin fonder är svåra att utvärdera eftersom de alla håller på med lite olika saker, tar olika mycket risk, etc.

Så hur går det då för Placera? Jo. När det gäller vanliga aktiefonder – som även Morningstar anser vara jämförbara – så har de vanliga fonderna slagit sitt kategoriindex i 53% av fallen**. Med andra ord så kunde de lika gärna singla slant.

När det gäller hedge- och obligationsfonder*** så har det däremot gått betydligt bättre. Här har Placeras råd slagit sina kategoriindex i hela 83% av fallen. Den främsta anledningen till denna otroliga historik är att fondkategorierna inte borde anses jämförbara med sitt av Placera valda kategoriindex, vilket inte heller Morningstar anser då de inte rankar fonderna ****.  Vi förstår att man vill utvärdera sina råd, men i många fall är det som att jämföra äpplen med päron, oftast till Placeras fördel.

Att följa finansjournalister som kommer med nya rön varannan månad är helt enkelt inget annat än ett slöseri med din tid och kommer inte göra att du tjänar mer pengar än om du blundar och väljer fonder slumpvis. Se istället till att köpa billiga indexfonder och låt sedan dina pengar ligga. De billiga fonderna hittar du i vår Fondguide eller i vår Pensionsrapport.

* Har du inte läst den så tillhör du kanske den gruppen som har roligare saker för dig än att grubbla över finansmarknaden. I så fall kan du sluta läsa detta, se till att du följer våra budord och i övrigt sova lugnt och ägna dig åt dina intressen.

** Detta är baserat på 91 unika fonder i 327 månatliga rekommendationer sedan år 2010. Ofta rekommenderas samma fond flera månader i rad.

***Anledningen till att obligationsfonderna är sammanställda tillsammans med hedgefonderna är för att Placera jämför de flesta av dem med olämpliga indexkategorier, antagligen för att Morningstar gjort detsamma förr.  T.ex. Spiltan räntefond, som rekommenderats hela 49 månader av Placera, har slagit sitt av Placeras valda kategoriindex vid samtliga utvärderingar. Det beror på att Placera jämför Spiltan mot korta räntefonder istället för den korrekta kategorin företagsobligationer, som tar mer risk och därav överlag får bättre avkastning.

**** En olämplig jämförelse är fonden “Brummer Multi-strategy 2xL” som Placera jämför med genomsnittlig utveckling för dess hedgefond-kategori. Tillägget “2xL” betyder dock att den här fonden dubblar det kapital du placerar med hjälp av belåning vilket också betyder att den går dubbelt så bra när den går bra. Den jämförelse som Placera gör blir därför som att jämföra vinsten i kronor mellan en portfölj som har aktier för 1 miljon kronor med en portfölj som aktier för 2 miljoner kronor där hälften är lån. Ett annat exempel är Atlant Stability som jämförs med korträntefonder, trots att det är en hedgefond, och därav inte alls jämförbar med den kategorin.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

David Rydén

David Rydén David Rydén har en Master-examen i Nationalekonomi från Handelshögskolan. Han är analytiker på ett mindre konsultbolag, med bred erfarenhet inom bl.a. lönestatistik och finans. På Småspararguiden får David utlopp för diverse Python-applikationer och en del akademiskt nörderi. David bor i bostadsrätt och placerar övervägande i svenska och globala indexfonder.