Hört talas om finansbolaget Allra och den pågående rättegången i ekobrottsmålet? Här förklarar vi vad som har hänt i bolaget, hur vi avslöjade Allras skumma affärer och det följande efterspelet. Vår ambition är att innehållet skall uppdateras löpande. Frågor och kommentarer kan ställas till Patrick Siegbahn.

Historien om Allra

3 April 2020
Allras konsult åtalas för dataintrånget mot Småspararguiden

Allras konsult åtalas för dataintrånget mot Småspararguiden

Allras VD Alexander Ernstberger visar sig ha anlitat en kriminellt belastad person som konsult under 2018. Några månader senare utsätts Patrick på Småspararguiden för dataintrång. Det visar sig vara konsulten som ligger bakom. Nu åtalas han för grovt dataintrång, olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning. Läs mer

14 February 2020
Thomas Hertz vs Alexander Ernstberger

Åklagaren och Pensionsmyndigheten överklagar domen

Två veckor efter den friande domen valde åklagaren att överklaga domen. Ytterligare en vecka senare gör Pensionsmyndigheten samma sak. Källa: Småspararguiden

31 January 2020
Allra frias i tingsrätten

Allra frias i tingsrätten

Allraligan frias från samtliga åtalspunkter i tingsrätten. Åklagaren beklagar sig över att samtliga sex vittnen som åklagaren hänvisat till viftas bort av tingsrätten samt att målets kärna, helheten och sambandet mellan transaktionerna inte kommenterats. Källa: Småspararguiden

15 October 2019
Rättegången inleds

Rättegången inleds

Rättegångens dag 1 inleds i Stockholms Tingsrätt med att Ekobrottsmyndighetens åklagare Thomas Hertz lägger fram åtalspunkterna.

7 May 2019
Vittnen i Allrarättegången utsätts för dataintrång

Vittnen i Allrarättegången utsätts för dataintrång

Flertalet vittnen i Allrarättegången utsätts för dataintrång. Metoden är densamma som använts mot oss på Småspararguiden. Detta rapporteras om i SVT i oktober. Källa: SVT

21 December 2018
Allra förlorar rättegångstvisten mot sin revisor (och skyller mediadrevet på Småspararguiden)

Allra förlorar rättegångstvisten mot sin revisor (och skyller mediadrevet på Småspararguiden)

Efter att Allras revisorer på Deloitte gjorde en utökad granskning av bolagets affärer under våren 2017 ville Allra inte betala fakturan. Tvisten gick upp i tingsrätten som dömde till Deloittes fördel. Pensionsnyheterna rapporterar från förhandlingen:
“Allras ombud, advokat Markus Johansson från Gernandt & Danielsson, hade sin bild klar om upprinnelsen till “bombmattan” och det var inte SvD:s Joel Dahlberg, “trots att denne nominerats till journalistpriset Guldspaden”. Nej, den som låg bakom det hela var Småspararguidens bloggare (och även Pensionsnyheternas kontrakterade expertresearcher) Patrick Siegbahn. Han var först.
– Patrick Siegbahn skriver kritiska artiklar om Allra på sin blogg och hans var den första. Som jag förstår det har Siegbahn en agenda att sänka Allras IPO (planerade börsnotering), sa advokat Johansson.”
Källa: Pensionsnyheterna

2 October 2018
Ekobrottsmyndigheten åtalar fyra i Allraligan

Ekobrottsmyndigheten åtalar fyra i Allraligan

Ekobrottsmyndigheten åtalar Alexander Ernstberger, David Persson Rothman, Johan Bergsgård och Olle Markusson för diverse mutbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman.
Källa: Småspararguiden

8 September 2018
Vi på Småspararguiden avslöjar ett försök att tvätta Allraprofilen Evran Mersins rykte

Vi på Småspararguiden avslöjar ett försök att tvätta Allraprofilen Evran Mersins rykte

Google meddelar Småspararguiden att någon anmält våra artiklar om Allraprofilen Evran Mersin för upphovsrättsintrång. Det här leder oss att nysta upp en serie copyrightbedrägerier där någon försöker tvätta ryktet för Allraprofilen på nätet och dölja besvärande artiklar från att synas.
Källor: Småspararguiden del 1 och del 2

28 August 2018
Småspararguidens Allra-granskare Patrick Siegbahn utsätts för ett dataintrång

Småspararguidens Allra-granskare Patrick Siegbahn utsätts för ett dataintrång

Småspararguidens Allra-granskare Patrick Siegbahn utsätts för ett dataintrång med syfte att komma åt arbetsmaterial i Allragranskningen. Förövaren lämnar spår efter sig som gör att det är lätt att identifiera vem det är. Det framkommer flera kopplingar mellan personen och Allra.
Källa: SVT

29 June 2018
Ekobrottsmyndigheten offentliggör bevismaterial, förhörsprotokoll och vittnesuppgifter

Ekobrottsmyndigheten offentliggör bevismaterial, förhörsprotokoll och vittnesuppgifter

Ekobrottsmyndigheten offentliggör bevismaterial, förhörsprotokoll och vittnesuppgifter. Här framgår att Ernstberger ljugit i tidigare intervjuer. Tidigare anställda vittnar också om instruktioner att “visa fel värden” och “dölja avgifter”.
Källa: Småspararguiden

11 June 2018
Pensionsmyndigheten stämmer Allra på 190 Mkr för affärerna 2015-2016

Pensionsmyndigheten stämmer Allra på 190 Mkr för affärerna 2015-2016

Pensionsmyndigheten stämmer Allra på 190 Mkr för affärerna som skedde via Malta och Dubai 2015-2016. Beloppet Pensionsmyndigheten kräver tillbaka är c:a 190 Mkr istället för de c:a 333 Mkr (138+88+107) som vi bedömer att de faktiskt kommit över. Advokaterna har valt att fokusera på det överpris som Allra tagit vid sina interna transaktioner.
Källa: Småspararguiden

11 April 2018
Åklagaren lägger fram häktningsframställan mot Mattias Bengtsson

Åklagaren lägger fram häktningsframställan mot Mattias Bengtsson

Åklagaren lägger fram häktningsframställan mot Mattias Bengtsson. I samband med detta släpper åklagaren tung bevisning i målet som bland annat innehåller mailkorrespondans mellan kumpanerna. Källa: Småspararguiden

16 March 2018
Allra stämmer Pensionsmyndigheten på 1 900 000 000 kronor

Allra stämmer Pensionsmyndigheten på 1 900 000 000 kronor

Allra stämmer Pensionsmyndigheten på 1 900 000 000 kronor för att ha grusat deras planer på en börsintroduktion.
Källa: Småspararguiden

21 December 2017
Vi på Småspararguiden kan avslöja att pensionsbolaget Solidar härmat Allra och mjölkat 35 Mkr

Vi på Småspararguiden kan avslöja att pensionsbolaget Solidar härmat Allra och mjölkat 35 Mkr

Vi på Småspararguiden kan avslöja att pensionsbolaget Solidar härmat Allra och mjölkat 35 Mkr via Malta.
Källa: Småspararguiden

18 December 2017
Vi på Småspararguiden kan avslöja att Allra 2015 mjölkade 138 Mkr från sina kunder genom bolaget på Malta

Vi på Småspararguiden kan avslöja att Allra 2015 mjölkade 138 Mkr från sina kunder genom bolaget på Malta

Vi på Småspararguiden kan avslöja att Allra 2015 mjölkade 138 Mkr från sina kunder genom bolaget på Malta.
Källa: Småspararguiden

8 December 2017
Vi på Småspararguiden kan avslöja att Allra fortsatt mjölka sina kunder under 2016

Vi på Småspararguiden kan avslöja att Allra fortsatt mjölka sina kunder under 2016

Vi på Småspararguiden kan avslöja att Allra fortsatt mjölka sina kunder på c:a 107 Mkr under 2016 genom sitt bolag i Dubai.
Källa: Småspararguiden

13 October 2017

Alexander Ernstberger häktas

Alexander Ernstberger häktas. Han släpps sju veckor senare den 30 november.
Källa: Expressen

17 April 2017
Allra anmäler sin revisor till Revisorsinspektionen

Allra anmäler sin revisor till Revisorsinspektionen

Allra anmäler sin revisor Jan Palmqvist på Deloitte till Revisorsinspektionen med frågan om de “har skött sitt uppdrag enligt god redovisningssed”. “För bolaget förefaller det som att Deloitte panikartat frånträtt uppdraget den 16 mars 2017 genom ett pressmeddelande. Detta efter att medier skrivit kritiskt om Allra…”. I november skriver myndigheten av ärendet efter att Deloitte lämnat in sitt yttrande. Källa: Revisor Jan Palmqvists redogörelse i Revisorsnämndens disciplinärende

16 March 2017
Allra kastas ut från premiepensionen och polisanmäls

Allra kastas ut från premiepensionen och polisanmäls

Pensionsmyndigheten kastar ut Allra från premiepensionen och polisanmäler företrädarna. Källa: Småspararguiden

14 March 2017
Vi på Småspararguiden hittar bevis för transaktionerna hos Finansinspektionen

Vi på Småspararguiden hittar bevis för transaktionerna hos Finansinspektionen

Vi på Småspararguiden kan avslöja att uppgifterna om affärerna mellan Svensk Fondservice och Oak Capital 2012 hela tiden funnits i Finansinspektionens transaktionsregister.
Källa: Småspararguiden

14 March 2017
Uppgifter till Sveriges Radio styrker Småspararguidens avslöjande

Uppgifter till Sveriges Radio styrker Småspararguidens avslöjande

Sveriges Radio har tagit del av interna dokument som styrker våra misstankar om affärerna mellan Oak Capital och Allra 2012. 
Källa: Sveriges Radio

9 March 2017
Ernstberger bekräftar affärerna med Oak Capital

Ernstberger bekräftar affärerna med Oak Capital

Ernstberger bekräftar affärerna med Oak Capital i en telefonintervju med Småspararguiden.
Källa: Småspararguiden

24 February 2017
Vi på Småspararguiden avslöjar Allras upplägg med Oak Capital 2012

Vi på Småspararguiden avslöjar Allras upplägg med Oak Capital 2012

Vi på Småspararguiden avslöjar att Allra redan 2012 använt liknande warrantinstrument för att mjölka spararna på pengar. Då med den svenska mellanhanden Oak Capital istället för dotterbolaget i Dubai. Minst 120 Mkr misstänker vi ha mjölkats. Senare visar det sig vara 243 Mkr. Källa: Småspararguiden

22 February 2017
SvD avslöjar att det finns kopplingar mellan Allra och Solidar på Malta

SvD avslöjar att det finns kopplingar mellan Allra och Solidar på Malta

SvD avslöjar att det finns kopplingar mellan Allra och Solidar på Malta. Källa: SvD

13 February 2017
Vi på Småspararguiden avslöjar Allras Dubaiupplägg

Vi på Småspararguiden avslöjar Allras Dubaiupplägg

Vi på Småspararguiden publicerar artikeln som redogör för hur Allra använt warrantinstrument i sina fonder för att mjölka pengar genom sitt Dubaibolag.
Källa: Småspararguiden

30 January 2017
SvD skriver sin första artikel om Allra

SvD skriver sin första artikel om Allra

Joel Dahlberg på SvD skriver sin första artikel om Allra och pekar ut fonderna som dyra och dåliga.
Källa: SvD

30 January 2017

Allras revisor i Sverige inleder djupare genomgång

Allras revisorer i Dubai och Luxemburg uppmärksammar moderbolagets revisorer i Sverige om att de “inte utan vidare utredning kunde rapportera bokslutsgranskningen”. Enligt Allras revisor Jan Palmqvist på Deloitte var detta startskottet på en djupare genomgång av Allras interna affärer i Dubai. Källa: Revisor Jan Palmqvists redogörelse i Revisorsnämndens disciplinärende

10 January 2017
Media skriver om att Ernstberger köpt Sveriges dyraste villa

Media skriver om att Ernstberger köpt Sveriges dyraste villa

Tidningen Affärsvärlden rapporterar att Alexander Ernstberger köpt Sveriges dyraste villa under november 2016 för 50 Mkr. Det framkommer senare att säljaren är kumpanen Klas Hellman som varit nyckelpersonen i Maltaupplägget samt ett misstänkt överpris på 18 Mkr. Källa: Affärsvärlden och Småspararguiden

3 January 2017
Vi på Småspararguiden får intressanta svar från börsen i Luxemburg

Vi på Småspararguiden får intressanta svar från börsen i Luxemburg

Vi på Småspararguiden kontaktar Luxemburgs börs för att fråga om Allras warranter. Det framkommer att det saknas oberoende värdering eftersom den görs av banken Natixis som är part i målet.Det framkommer också att det inte skett någon handel i instrumenten utöver de köp som Allra gjort. Andrahandsvärdet på instrumenten är alltså osäkert och möjligheten för fonderna att sälja instrumenten snabbt och billigt om pensionsspararna hade velat ha tillbaka sina pengar är dåliga.
Källa: Intervju med oss i SvD

31 December 2016
Ytterligare 107 Mkr mjölkas under 2016

Ytterligare 107 Mkr mjölkas under 2016

Allra fortsätter under 2016 att göra affärer med spararnas pengar genom sitt egna dotterbolag i Dubai. 107 Mkr i intäkter kommer förmodligen från spararnas fickor. Källa: Småspararguiden

5 December 2016
Finansinspektionen i Luxemburg agerar på vårt tips

Finansinspektionen i Luxemburg agerar på vårt tips

Finansinspektionen i Luxemburg svarar på vårt mail med en hänvisning till Allras årsredovisning på myndigheters vis. Samma dag kontaktar de Allras fondbolag i Luxemburg och ställer frågor om warranten i fonderna.
Källa: Revisor Jan Palmqvists redogörelse i Revisorsnämndens disciplinärende

19 November 2016
Småspararguiden tipsar myndigheterna om suspekta innehav i fonderna

Småspararguiden tipsar myndigheterna om suspekta innehav i fonderna

Vi på Småspararguiden skriver ett mail till finansinspektionen i Luxemburg och frågar om Allrafondernas stora innehav i en komplex warrant.

8 November 2016

Småspararguiden inleder granskningen av Allra

Pensionsnyheternas chefredaktör Mikael Nyman kontaktar Småspararguiden och frågar hur det är möjligt att Allras fonder presterar så dåligt. Vi blir nyfikna och inleder vår granskning genom att börja studera fondernas innehav.

31 May 2016
Allra planerar börsintroduktion och rekryterar kändisar till styrelsen

Allra planerar börsintroduktion och rekryterar kändisar till styrelsen

Projektet “Apollo” skulle innebära att Allra introduceras på börsen under 2017. En handfull svenska kändisar, Thomas Bodström, Ebba Lindsö, Mig Tiveus och Karin Moberg rekryteras till styrelsen.
Källa: Småspararguiden

31 December 2015
Allra startar dotterbolag i Dubai och mjölkar 88 Mkr från spararna

Allra startar dotterbolag i Dubai och mjölkar 88 Mkr från spararna

Allragänget verkar ha blivit osams om Malta-bolaget och startar ett eget värdepappersbolag i Dubai. Cirka 88 Mkr mjölkas av spararna genom detta bolag i december när fler warranter köps in till fonderna. Källa: Småspararguiden

5 November 2014
Allra köper konkurrenten Prognosia

Allra köper konkurrenten Prognosia

Efter de brottsmisstänkta affärerna med kompisarna på Oak Capital var Allra under Finansinspektionens lupp. Allras fonder fanns i Sverige och det var knappast läge att fortsätta mjölka spararna samtidigt som myndigheterna bedrev ett omfattande tillsynsärende. Allra riktade förmodligen därför blickarna till konkurrenten Prognosia som hade sina fonder placerade i Luxemburg. Under 2014 tog Allra över Prognosias verksamhet och fick på köpet med sig deras fonder och kundernas 9 miljarder kronor. Detta innebar att Allra i ett slag nästan fördubblade hur mycket pengar de förvaltade åt kunderna. Källa: pressmeddelande och Småspararguiden.

3 October 2014
Oak Capital lämnar ifrån sig sitt tillstånd till Finansinspektionen

Oak Capital lämnar ifrån sig sitt tillstånd till Finansinspektionen

Finansinspektionen har ett tillsynsärende mot Oak Capital men bolaget hinner lämna ifrån sig sitt tillstånd innan någon eventuell sanktion kan utdelas. Källa.

15 February 2014
Allra startar Maltabolag tillsammans med sina konkurrenter

Allra startar Maltabolag tillsammans med sina konkurrenter

Företrädare i Allra startar tillsammans med företrädare för konkurrenten Solidar och finansmånglaren Klas Hellman ett värdepappersbolag på Malta. Källa: Småspararguiden

31 December 2013
Svensk Fondservice byter namn till Allra efter ingripande från Konsumentverket

Svensk Fondservice byter namn till Allra efter ingripande från Konsumentverket

Svensk Fondservice byter namn till Allra. Under 2013 skickar Konsumentverket förbudsföreläggande till bolaget då företaget enligt Konsumentombudsmannen fakturerat personer som inte ansåg sig ingått avtal. I samband med detta meddelar bolaget att man upphör med försäljningen via telefon av tjänster inom premiepensionen.
Källor: Aftonbladet och Realtid

31 December 2012
Fonderna töms på ytterligare 73 Mkr när warranterna säljs

Fonderna töms på ytterligare 73 Mkr när warranterna säljs

Fonderna i Svensk Fondservice säljer de två warranterna via Oak Capital. Detta genererar 73 Mkr i provisionsintäkt till Oak Capital på motsvarande sätt som köpen av instrumenten gjorde i maj. Källa: Småspararguiden

31 August 2012
Pengarna slussas tillbaka till Ernstberger & co

Pengarna slussas tillbaka till Ernstberger & co

Oak Capital delar ut 100 Mkr till ägarbolaget Springwell. Pengarna slussas vidare till Firstmile Asset Holding AB genom utdelning på 97 Mkr som sedan används för att köpa 8% av aktierna i ägarbolaget Supero som i sin tur ägde 81% av aktierna i Svensk Fondservice. Oak Capitals ägare köper alltså c:a 6% av Svensk Fondservice för 100 Mkr vilket motsvarar en värdering på 1,5 miljarder kronor. Senare aktieaffärer under samma år gjordes till en värdering på 300-350 Mkr. Oak Capitals ägare har på det här sättet slussat vidare sina pengar från Svensk Fondservice kunder till Erstberger & co. Källa: EBM:s utredningspromemoria 2017-11-05

31 May 2012
Mjölkar spararna på 170 Mkr genom mellanhand

Mjölkar spararna på 170 Mkr genom mellanhand

Fonderna i Svensk Fondservice köper in två warranter (komplicerat finansiellt instrument som påminner om strukturerade produkter) via det svenska värdepappersbolaget Oak Capital för 430 Mkr. Detta genererar 170 Mkr i provisionsintäkt till Oak Capital. Ungefär 40% gick alltså till mellanhanden. Källa: Småspararguiden

31 August 2011
Svensk Fondservice startar fonder

Svensk Fondservice startar fonder

Svensk Fondservice startar egna fonder hos fondhotellet Gustavia. Förvaltar 5 miljarder. Källa: Allras årsredovisning och Småspararguiden

31 December 2010

Tillstånd från Finansinspektionen

Svensk Fondservice får tillstånd från Finansinspektionen för att förvalta kundernas pengar själva istället för att bara rekommendera andras fonder. 50 000 kunder anslutna.

31 December 2009

10 000 kunder

10 000 kunder är anslutna till Svensk Fondservice.

26 March 2008
Svensk Fondservice bildas

Svensk Fondservice bildas

Entreprenörerna Alexander Ernstberger (1986) och David Persson Rothman (1980) bildar bolaget Svensk Fondservice. Affärsidén är att genom telefonförsäljning få sparare att teckna upp sig på abonnemang som ger råd om fondvalet i premiepensionen. Konceptet får hård kritik från journalister, sparekonomer och myndigheter eftersom värdet av den typen av tjänster är högst tveksamt. Källa: Fokus