Polisförhören kring Allra-svindleriet nu offentliga

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Idag offentliggjorde Ekobrottsmyndigheten en massiv samling dokument från de förhör man haft med 29 vittnen och 4 av de 6 misstänkta kring det första av de tre Allra-svindlerierna. Vi har skummat igenom de 4700 sidorna och försöker här sammanfatta läget. Vi publicerar även hela materialet på 1,1 Gb för sakkunniga (och nyfikna) som vill hjälpa åklagaren på vägen.

Vad gäller saken?

Allra var fram till våren 2017 ett av de största bolagen inom premiepensionssystemet innan våra avslöjanden och tips till myndigheterna om oegentligheter ledde till ett abrupt slut. I mars 2017 stängdes fonderna av och personerna bakom Allra polisanmäldes av revisorerna och Pensionsmyndigheten. Vårt grävarbete och Pensionsmyndighetens anmälningar tyder på att Allra använt sig av tre olika upplägg under perioden 2012-2016. Ekobrottsmyndighetens arbete och förhörsmaterial kretsar hittills bara kring de affärer som skedde under 2012. Enkelt sammanfattat gjorde Allra dyra och komplexa affärer med pensionsspararnas pengar via sina kumpaner i Oak Capital. De delade senare på bytet genom att sälja aktier i Allra till kumpanerna till ett överpris. De misstänkta är:

 • Alexander Ernstberger, VD Allra
  • Trolöshet mot huvudman
  • Tagande av muta
  • Medhjälp till bokföringsbrott
 • David Persson, grundare Allra
  • Tagande av muta
 • Johan Bergsgård, portföljförvaltare Allra
  • Trolöshet mot huvudman
 • Ewran Mersin (på flykt), ägare och hjärnan bakom upplägget i Oak Capital
  • Trolöshet mot huvudman
 • Olle Markusson, VD Oak Capital
  • Trolöshet mot huvudman
  • Givande av muta
  • Bokföringsbrott
 • Mattias Bengtsson (nyligen gripen i Dubai), grundare och huvudägare Oak Capital
  • Penninghäleri
  • Givande av muta

Åklagaren berättar hur han fick tag på tusentals raderade mail

I en intervju i Expressen med Åklagare Thomas Hertz beskrivs hur företrädarna klantat sig med att behålla säkerhetskopior på de toxiska emailen.

En av de viktigaste mejlkorgarna hittade hos ett bolag som heter Exceed. När Oak Capital [såldes] till Exceed, överlät kundstocken, överlät de också en gammal filserver som Exceed inte visste vad de skulle göra med. När den filservern gicks igenom så fanns en borttagen gammal säkerhetskopia av Olle Markussons mejlkorg. Den låg på ett ganska märkligt ställe men som man lyckades återskapa.

Mer om skojarna på Exceed finns att läsa i vårt tidigare inlägg eller när Realtid redogör för när Lena Apler kastar in handduken.

VD Alexander Ernstberger ljuger och ändrar sin story i förhören

Det hålls tio förhör med Ernstberger. I det första förhöret känner han inte till vilka transaktioner som brottsmisstankarna gäller eller att hans kumpaner har tjänat tresiffriga miljonbelopp på affärerna, utan påstår att han läste om saken på Småspararguidens blogg första gången.

Har du känt till att Oak har tjänat mycket på dessa värdepapper?
AE svarar nu i efterhand har han förstått det. På fråga hur långt i efterhand svarar AE att småspararguiden hade skrivit någonting om att det var ett högt belopp. AE hörde även från deras revisorer hos Deloitte. Allra Sverige fick en erinran från Deloitte omkring februari/mars 2017.

Sedan presenterar förhörsledaren den mördande bevisningen med bland annat ett avtal, som Ernstberger kommenterat i, där kumpanerna diskuterar hur mycket Oak Capital skall tjäna på värdepapprena. Ernstberger kände naturligtvis till detta redan våren 2012 och blev knappast uppmärksammad om detta genom vår blogg. Successivt ändras hans story när nya bevis läggs fram av förhörsledaren.

Kollega vittnar om “kutym att visa fel värde” och att “trolla bort avgiften”

Varför visar man ett felaktigt värde på värdepappret?
Det är för att det ser bättre ut. Det skulle bli mycket liv om man visade rätt värde. E uppgav att Oak hade gjort det en gång men det gick inte. E uppgav vidare att det blivit kutym att visa fel värde. Om kunden köpte en produkt för 100 kr och värdet efter avgifter och annat var 95 kr så skulle ju kunden undra hur värdet kunnat sjunka första dagen. Det är därför man visar värdet 100 trots att det inte stämmer. Man vill trolla bort avgiften som man tar ut och smeta ut avgiften under tid.

Kollega vittnar om plötsligt ledningsbeslut att frångå praxis

Vad minns du av derivaten?
…EN minns att det var en hög hävstång i derivaten. Det som stack ut med derivaten var att det var ett ledningsbeslut och inte ett beslut av förvaltningsbeslut. Detta låg utanför praxis.

Vad menar du med ledningsbeslut?
De som var över förvaltningsledningen. Det var Allras ledning som tog beslut om placeringen. EN ifrågasatte till JB derivatet och undrade varför han inte hade blivit tillfrågad om derivatet för innehållet i derivatet rörde EN´s arbetsområde. JB uppgav då till EN att derivatet låg utanför det normala förvaltningsarbete och det är ledningen som har tagit beslut att köpa derivatet.

Vad tänkte EN när han fick det svaret?
EN hade känslan av att detta inte var det rätta att göra. EN syftade inte på själva produkten utan på beslutat att inte förvaltningsavdelningen tagit beslutet på placeringen.

Fick du någon information om derivatet?
…det var en hävstång på 12 gånger och det reagerade EN på. Detta för att fonderna inte placerade i den typen av produkter annars. EN tyckte det var en hög risk som vanligtvis inte fanns i fonden. I detta derivat så var det någon form av “belåning” som gav hävstången och det var nytt.

Det här  vittnesmålet är intressant eftersom Ernstberger i förhören hävdar motsatsen: att ledningen inte blandade sig i förvaltningsbesluten.

Ernstberger kommer ut som storkonsument av Småspararguidens blogg

Ytterligare två gånger nämner Ernstberger att han inte känt till de centrala transaktionerna utan tagit del av den nya informationen genom våra avslöjanden på Småspararguidens blogg. Vi är stolta över att ha avslöjat händelserna och informerat myndigheterna men tror knappast att våra avslöjanden kom som någon nyhet för de misstänkta. Särskilt inte när responsen från Allra var följande aggressiva mail i februari 2017, som nu i efterhand är lätt att skratta åt:

Bloggen Småspararguiden har publicerat ett inlägg i vilket NI insinuerar att Svenska Fondservice skulle ha ”mjölkat” fonder på pengar. Det är ett helt absurt inlägg och ett stort antal uppgifter som framkommer i blogginlägget är direkt felaktiga. Vi framför detta till den som skrivit inlägget i syfte att säkerställa att detta rättas omedelbart….  Att vidare hänvisa till att eventuella motparter i Gustavias upphandling skulle ha tjänat 100-200 miljoner kronor i vinster i relation till ett litet specifikt värdepapper är direkt felaktigt och dessutom i princip omöjligt. Alla som har någon som helst kompetens på området kan med säkerhet bekräfta detta.

Till sist, att prata om perioden 2011-2012 i Oak Capital, och nämna Ewran Mersin i detta sammanhang är direkt felaktigt och missvisande. Ewran blev ledamot i Oak Capital under slutet på september 2012, och hade inget med bolaget att göra innan dess, och var dessutom aldrig operativ i det företaget.

Vi ber er därmed omedelbart ändra datan avseende detta och undvika felaktigheter i framtiden. Anklagelserna är så pass allvarliga så att rättsliga åtgärder kan bli aktuella.

I bevismaterialet finns dussintals mail mellan Ewran Mersin, Oak Capital och Allra under våren 2012 där de förbereder transaktionerna.

Nästa steg: åtalsbeslut i september

Dan Lucas på DN sammanfattar läget såhär:

Det ska understrykas att samtliga inblandade förnekar brott. De är inte heller åtalade. Åklagaren Thomas Hertz har gett förundersökningen till de misstänktas advokater för att de ska kunna lämna synpunkter på den. Advokaterna har till den sista augusti, varför ett eventuellt åtalsbeslut kan komma först i september.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.