Åklagaren presenterar tung bevisning i Allra-fallet

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Sent ikväll tog vi emot åklagarens sammanfattning av de misstänkta brottsliga affärerna som gjorts mellan företrädarna för Allra och Oak Capital under 2012 gentemot svenska pensionssparare. Vår bedömning är att bevisningen är starkare än vi kunnat föreställa oss. Det finns ett uppenbart uppsåt att mjölka spararna på pengar, berika sig själva, sopa igen spåren och ta fram planer för om myndigheterna kommer på dem.

En sammanfattning av händelserna 2012 redogjorde vi för tidigare i vårt avslöjade från förra våren. Sent ikväll kom åklagaren med två nyheter:

  1. Huvudfiguren i härvan, Mattias Bengtsson, som häktats i sin frånvaro, har nu fått en till brottsrubricering: grovt givande av muta. Mutan är inte något nytt utan bara en annan rubricering av de affärer som de redan blivit anmälda för. Själva mutan inträffade när den misstänkte “mutar” företrädarna i Allra, Alexander Ernstberger och David Persson, att göra dåliga affärer med kundernas pengar. Om 170 Mkr av pensionsspararnas pengar skulle skickas i avgifter till Oak Capital utlovade Bengtsson att 100 Mkr skulle skickas tillbaka till Allras företrädare. Anledningen till den märkliga rubriceringen är enligt DN att personer endast kan fällas i en eventuell rättegång för de brott som man utlämnas för. Att ta med mutbrottet vid sidan av penninghäleri ger åklagaren fler möjligheter till ett eventuellt åtal mot Bengtsson.

  2. Övriga dokument från åklagaren består av utredningspromemoria och sammanfattning som hänvisar till avtal mellan företrädarna för bolagen där de gör upp om hur pengarna skall föras ut från spararna i Allra och sedan återföras till Allras ägare. Materialet är så pass hårresande att det enklast förklaras med några urklipp. Dokumentet på 106 sidor kan också laddas ned i sin helhet via bilden nedan.

Här planerade kumpanerna att sopa igen sina spår

Kumpanerna kommer överens om att sopa igen spåren efter sig

Men eftersom du läser detta så gick det uppenbarligen inte så bra för dem med detta.

Styrelsen i Oak Capital var införstådd i att planen skulle vara “riskfylld” och ville ha en halv miljon som kompensation

Om myndigheterna skulle komma på dem så finns det en klausul

Vad händer härnäst?

Åklagaren presenterade här bevisning som avser en person av de totalt fem häktade. Det avser också bara transaktionerna som skedde 2012. Vi räknar alltså med ännu mer bevismaterial från åklagaren för att knyta övriga personer till händelserna samt från transaktionerna som skett via Dubai och Malta 2015-2016. Det här kommer bli en lång process som lär sträcka sig år framöver.

Texten har uppdaterats 2018-04-12 09:07 med förtydligande och länk till DN:s artikel.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.