Allra bemöter Småspararguidens granskning med rökridåer

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Småspararguiden har i en serie artiklar granskat Allras suspekta affärer som tyder på en systematisk mjölkning av sina egna fonder. Allra har via sin egna nyhetssida allrainifrån.se kommenterat våra fynd med att anklagelserna är “absurda”. Vi konstaterar att Allra slår ifrån sig utan att bemöta kärnfrågan. Nedan följer Allras mail till oss med våra kommentarer och följdfrågor.

Bloggen Småspararguiden har publicerat ett inlägg i vilket NI insinuerar att Svenska Fondservice skulle ha ”mjölkat” fonder på pengar. Det är ett helt absurt inlägg och ett stort antal uppgifter som framkommer i blogginlägget är direkt felaktiga. Vi framför detta till den som skrivit inlägget i syfte att säkerställa att detta rättas omedelbart.

Småspararguiden insinuerar inte något. Vi redogör för fakta, omständigheter och de trovärdiga källornas redogörelser som vi får in.

Svensk Fondservice eller dess representanter har under perioden inte tagit emot några direkta eller indirekta värdepappersarvoden i relation till sina fonder från någon tredjepart för någon produkt, och det gäller givetvis även denna investering. Att i sammanhanget påstå att så har skett och dessutom tala om offshore-konton är helt oacceptabelt – det är direkt felaktigt. Det rör sig om påståenden utan grund och inga bevis för att så skulle vara fallet har presenterats, och vi begär därmed omedelbar rättelse.

Ni bemöter Småspararguidens inlägg med att kalla det absurt, men ni svarar inte på det väsentliga. Hur kommer det sig att Oak Capital plötsligt genererar c:a 200 Mkr i rörelseresultat under två räkenskapsår som dessutom sammanfaller med när warranten fanns i fonden? Detta är ju väldigt intressant för pensionsspararna att veta eftersom vinsten för Oak Capital åren 2011 och 2013 (åren innan och efter det att warranten handlades med Allras fonder) sammantaget är minus cirka 14 Mkr.  Hur kommer det sig att ert dotterbolag i Dubai, med en anställd, omsätter 88 Mkr på tre månader som också det sammanfaller med innehav i en warrant? Informationen om den orimliga vinsten, indirekta arvoden och off-shore-konton bekräftas av tre trovärdiga källor som har hört av sig sedan vi publicerade inlägget.

Det aktuella värdepappret inbringade under den korta investeringsperioden ca 30% avkastning till fondandelsägarna. Att prata om komplexa värdepapper och mjölkande är därför helt absurt.

Warranten ni handlade 2012, med fonder som underliggande tillgång, är per definition komplext. Det går varken kvalitativt eller kvantitativt att värdera. Ni är välkomna att redogöra för hur ni värderade den om ni är av annan uppfattning. Angående avkastningen på 30% är det ointressant. Det är som att säga att det är moraliskt försvarbart att stjäla någons plånbok bara för att personen just vunnit på lotto.

Svensk Fondservice hanterade dessutom inte upphandling för sina fonder under den här perioden. Då fonderna låg på Gustavias fondplattform så var det Gustavia Fonder som ansvarade för orderhantering avseende Svensk Fondservice fonder, inklusive hantering av ”bästa utförande” för alla affärer under perioden. Att därför indikera att intressekonflikter skulle varit fallet blir helt felaktigt.

Även om era fonder drevs på Gustavias plattform så framgår det tydligt på Gustavias hemsida att det är ni på Allra/Svensk Fondservice som stått för förvaltningen och därmed besutat om investeringarna i de komplexa warranter som mjölkades på pengar 2012.

Gustavia stod för fondbolaget men det var Allra som förvaltade portföljen och därmed valde vilka investeringar som gjordes.

Att vidare hänvisa till att eventuella motparter i Gustavias upphandling skulle ha tjänat 100-200 miljoner kronor i vinster i relation till ett litet specifikt värdepapper är direkt felaktigt och dessutom i princip omöjligt. Alla som har någon som helst kompetens på området kan med säkerhet bekräfta detta.

Att tjäna ihop 100-200 Mkr på den här typen av mjölkning av warranter bekräftas av våra källor samt av de enorma och tillfälliga vinsterna i Oak Capital. Och nu senast den orimligt höga omsättningen i det ljusskygga dotterbolaget i Dubai 2015. Ni har själva visat att det är möjligt.

Till sist, att prata om perioden 2011-2012 i Oak Capital, och nämna Ewran Mersin i detta sammanhang är direkt felaktigt och missvisande. Ewran blev ledamot i Oak Capital under slutet på september 2012, och hade inget med bolaget att göra innan dess, och var dessutom aldrig operativ i det företaget. Ewran Mersin är vidare inte styrelseordförande i Allra Capital Markets.

Även om Ewran ser ut att ha engagerat sig från september 2012 så är det självklart att han satt sig in i verksamheten som han sedan går in som största ägare för genom ett förvärv via bolaget Springwell.

Årsredovisning i Springwell 2012. Oak Capital köps upp av Springwell.

springwell stammoprotokoll 2013-04-12

Protokoll från årsstämma 2013 i Springwell AB som just förvärvat Oak Capital. Evran Mersin och Olle Markusson kontrollerar tillsammans 56,8% av Springwell och därmed indirekt Oak Capital.

Protokoll från årsstämma 2013 i Springwell. Oak Capital delar ut 60 Mkr till ägaren Springwell. Springwell delar sedan ut samma 60 Mkr till sina ägare i röstlängden i bilden ovan.

Besluten i protokollsutdragen ovan avser alltså vinstfördelning för affärerna som skedde i Oak Capital under 2012. En av källorna bekräftar: “Ewran var visst operativ i bolaget tidigare än Allra säger, framförallt var det han som var hjärnan bakom dessa produkter. Däremot har han tagit bort alla referenser till Oak Capital på sin LinkedIn, och bytt stavning på sitt namn ett antal gånger.”

Vi noterar också på Allras hemsida att ingen av killarna som var med i Oak Capital nämner det i sina beskrivningar på hemsidan. Konstigt, med tanke på att det var ett av Sveriges mest lönsamma finansbolag på den tiden och något man borde vilja lyfta fram?

Vi ber er därmed omedelbart ändra datan avseende detta och undvika felaktigheter i framtiden.

Småspararguiden är väldigt mån om att sanningen ska komma fram. Därför undrar vi om inte ni kan svara på dessa viktiga frågor:

  1. Hur stor del av Oak Capitals plötsliga resultat 2011-2012 kommer från transaktioner med Allras fonder?
  2. Hur stor del av Dubai-bolagets omsättning 2015 kommer från affärer som rör den nämnda warranten?
  3. Vilken oberoende källa har värderat era fonders warranter 2012 och hur genomfördes den dagliga värderingen?
  4. Vilken oberoende källa har värderat era fonders warranter 2015 och hur genomfördes den dagliga värderingen?
  5. Hur passande tycker ni det är att pensionssparare har massiva positioner i warranter och betalar en mäklare (som dessutom verkar vara ert systerbolag!) dessa summor när det finns betydligt billigare sätt att uppnå en liknande exponering, t.ex. genom ETF:er (börshandlade fonder)?
  6. Hur mycket av pensionsspararnas pengar har försvunnit i avgifter till investmentbanker för att konstruera dessa komplexa derivat?

Är du eller dina närstående drabbade?

Allras fonder har sålts till Ålandsbanken. Medioker förvaltning med höga avgifter. Byt istället till statliga AP7 Såfa!

Trött på att bli lurad av finansbranschens säljare? Välkommen att få hjälp av en oberoende aktör via vår jour, sparguide eller fondguide.


Detta är del 5 av vår granskning av Allra. Se också:

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.