Så mjölkar Allra (förmodligen) sina fonder på miljonbelopp

Blogg

Finansbolaget Allra har fått massiv kritik i media de senaste dagarna. Spararna har gått miste om miljardbelopp i pension. Vi på Småspararguiden undrade om deras fonder verkligen kan vara så här dåliga eller om det försvinner pengar på annat sätt? Vi har därför grävt djupare i fondernas affärer och ser ett upplägg som liknar det pensionsskurkarna i Falcon Funds använde.

I vårt senaste blogginlägg granskade vi pensionsgamarna Alexander Ernstberger och David Persson som grundade Svensk Fondservice och fick massiv kritik för att med telefonförsäljning blåsa konsumenter på dubbla avgifter i premiepensionen via sina egna fonder. De bytte senare namn på verksamheten till Allra och sminkade fasaden med att avlöna naiva eller giriga kändisar som Ebba Lindsö, Thomas Bodström och Anton Abele.

SvD:s granskning ger avslöjande svar från Allra

SvD har i en serie artiklar lyft fram så många tecken på oegentligheter i verksamheten att styrelseordförande Ebba Lindsö beslutat avgå. De har också hittat kopplingen att nyckelpersoner i Allras ledning tidigare varit inblandade i en norsk finansskandal. I sin senaste artikel i serien ställer SvD:s journalist Joel Dahlberg frågor om Allras nystartade dotterbolag i Dubai. Baserat på de svar SvD fått och den information vi samlat på oss under vår egna granskning av fonderna kan vi nu se ett mönster som pekar på att Allras ledning har tagit alla nödvändiga steg för att mjölka fonderna på pengar.

Så mjölkar man en fond bakvägen

Det är inte bara höga fondavgifter som kan urholka värdet i en fond. Förvaltarna kan också blåsa spararna på pengarna genom att göra ett dåligt jobb när de gör affärer med fondens pengar. Om dessa dåliga affärer görs med en motpart som är kompis med fondbolaget blir de dåliga affärerna dåliga för spararna men bra för fondbolagets kompisar. För att lyckas med denna stöld underlättar det väsentligt om dessa tre saker är på plats:

  • Fonden får gärna vara registrerad utomlands där reglerna och tillsynen är svagare och svenska Finansinspektionen har begränsad insyn.
    Allra har sina fonder i Luxemburg, check!
  • Kompisen man gör affärer med behöver vara ett värdepappersbolag och gärna registrerat i ett land med dålig insyn. Helst utanför EU.
    Allra har ett eget värdepappersbolag i Dubai där varken Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen eller Skatteverket har någon insyn, check!
  • De dåliga affärerna bör göras med ett värdepapper som handlas utanför de registrerade börserna för att undvika spårning och genomlysning. Det får gärna vara ett komplext derivat som handlas sällan och som är svårt att sätta ett pris på.
    Det största innehavet i Allras fonder Lagom och Modig utgörs av en komplex option som det inte sker någon extern handel i och som inte värderas av någon oberoende part, check!Allras karta

Allting pekar på att Allra använder bolaget i Dubai som mellanhand när fondbolaget i Luxemburg köper en komplex och svårvärderad option. När den förmodade handeln mellan Luxemburg- och Dubai-bolaget sker kan de ta ut nya avgifter eller skruva på priserna och på så sätt slussa ut spararnas pengar från Luxemburg till Dubai och sedan till moderbolaget i Sverige. Vi har inte bevis för att det sker någonting brottsligt, men upplägget har mycket gemensamt med skandalen i Falcon Funds där det fortfarande saknas 1,2 miljarder kronor.

Hur kan en person omsätta 88 miljoner på 3 månader?

När vi tittar i Allras årsredovisning från 2015 ser vi att det nystartade bolaget i Dubai haft en omsättning på 88 Mkr:

Omsättning Allra

Mycket skickligt jobbat av en enstaka person under de tre månader bolaget funnits? Eller tydliga indikationer på att något inte står rätt till?

Allra medelantal anställda

Går det att bevisa anklagelserna?

Småspararguiden har begärt ut årsredovisningen för bolaget i Dubai men inte fått några svar från Allras kommunikationschef Anton Abele. SvD:s journalist Joel Dahlberg skriver att Ernstberger svarar i ett mail att “Det primära syftet med att ha eget kapitalmarknadsbolag är att säkerställa bästa möjliga värdepapperspriser till förmån för fondandelsägarna”. Allra säger alltså själva att det förekommer affärer mellan bolagen i Luxemburg och Dubai, något som bäddar för mycket stora intressekonflikter som svenska tillsynsmyndigheter inte har möjlighet att granska.


Är du eller dina närstående drabbade?

Allras fonder har sålts till Ålandsbanken. Medioker förvaltning med höga avgifter. Byt istället till statliga AP7 Såfa!


Detta är del 2 av vår granskning av Allra. Se också:

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.