Bostadspriserna kan gå ned

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Grafen visar Case-Shiller Index som är ett index över bostadspriser i amerikanska storstäder. Sedan 1890 så har bostadspriserna både gått upp och ned. Källa Wikipedia.

Det här blogginlägget handlar om någonting som borde vara helt självklart, men tyvärr inte är det för alla. Bostadsmarknaden är som alla andra marknader – bostadspriserna kan gå upp och bostadspriserna kan gå ned. Grafen ovan visar reala (dvs inflationsjusterade) bostadspriser i amerikanska storstäder sedan 1890. Som framgår med all önskvärd tydlighet så går priserna både upp och ned och det är inte ens så att den långsiktiga trenden är särskilt tydligt uppåtgående.

Genom historien har det hänt upprepade gånger att människor får för sig att vissa priser bara kan gå upp. Detta skedde redan med tulpaner i Holland på 1600-talet så det är inget nytt fenomen, men tyvärr händer det fortfarande och i modern tid så har just bostäder varit ett populärt område för denna sorts vanföreställningar. Ett nutida och aktuellt exempel på detta hämtar vi från USA. När bostadspriserna började gå ned 2007-2008 så var många människor och finansiella institutioner inte alls förberedda på att detta kunde hända. Detta ledde till den största finanskrisen i modern tid som vi fortfarande lever i efterdyningarna av. Ett svenskt exempel på en liknande händelseutveckling är den nordiska finanskrisen i början av 1990-talet som våra något äldre läsare säkert minns mycket väl.

Vi säger inte att vi vet att bostadspriserna kommer att gå ned imorgon, om en månad eller om ett år eller ens att det är en dålig affär att köpa bostäder just nu. En av våra allmänna poänger är att det är svårt att spå framtiden och det tror vi inte att vi själva kan heller. Vi säger inte heller att man aldrig ska ta lån för att köpa en bostad. Det vi säger är att ett prisfall är en möjlighet som du behöver ta med i beräkningen innan bostadsköpet. Det finns ingen teoretisk gräns för hur mycket bostadspriserna kan gå ned, men om vi ska säga någonting så tycker vi att du ska räkna med att du kan förlora åtminstone 20%. Om en sådan nedgång skulle innebära att du har skulder kvar om du tvingas sälja så bör du avstå.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH (Teknisk Fysik) med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.