Därför byter vi ut budord 10 till “Aktier på lång sikt”

Blogg

När vi lanserade Småspararguiden var vårt 10:e budord “förstå din risknivå”. Efter några år som finansrebeller har vi insett att vi knappt förstår våra egna personliga risknivåer och att termen ofta blir missledande. Eftersom vi till skillnad från Gud och Moses inte har skrivit våra budord i sten och dessutom är mänskliga ändrar vi nu budord 10. Det nya budordet är: “Aktier på lång sikt”.

Risknivå är ett begrepp som låter bra och passar väl in i finansiell teori. I praktiken är det dock både svårbegripligt och missvisande.

En vanlig typ av frågor i diverse formulär man kan råka ut för hos både riktiga rådgivare och säljare i finansbranschen är:

Vad föredrar du?

  1. Singla slant (50% sannolikhet) om 1 000 kr eller 2 000 kr
  2. Få 1 300 kr säkert

Det här passar bra in finansbranschens matematiska modeller och när vi började med detta tyckte vi att det var en utmärkt fråga. Ända tills vi började försöka svara själva. Att svara för vad man vill nu är en sak, men att svara för vad jag vill om 10 år eller när jag har gått i pension är ju nästan omöjligt. Det beror ju väldigt mycket på hur ens liv ser ut i framtiden vilket är rätt svårt att veta.

Att det är svårt är en invändning, men det allra värsta är att den här typen av frågor sällan tar hänsyn till tidsperspektivet. På några års sikt hade ovanstående varit en rimlig fråga, men för ett pensionssparande på 30 år borde den snarare lyda:

  1. Singla slant (50% sannolikhet) om 1 000 kr eller 2 000 kr
  2. Få 800 kr säkert

Det intressanta är att med finansbranschens sätt att mäta risk – hur mycket resultatet varierar* – så är B fortfarande riskfritt medan A är fullt av risk. Den verkliga risken – att ha för lite pengar – är däremot förstås större med alternativ B.

Faktum är att aktiemarknaden över längre tidsperioder har gått upp det senaste århundradet och att det finns goda teoretiska argument för att det kommer att fortsätta så**. Däremot kan aktiemarknaden svänga kraftigt på några års sikt så.

Det betyder att om man sparar långsiktigt så är risken att i slutändan ha för lite pengar mycket större om man har pengar på sparkonto eller räntefonder.

Om man däremot sparar för att köpa en bostad om två år är det en helt annan sak. Då är vår allmänna rekommendation att välja ett sparkonto.

Sedan ganska lång tid är det så här vi resonerar, för oss är våra budord kärnan i vad vi står för och då ska detta naturligtvis hänga ihop.

Därför lyder vårt nya budord 10: Aktier på lång sikt

 

* Det vanligaste riskmåttet i finansbranschen är standardavvikelse (även kallat volatilitet).

** Dels delar aktiebolag regelbundet ut en del av vinsten till aktieägarna och dels bygger priserna på att världens finansanalytiker tror på en framtida avkastning. Skulle de inte tro det skulle många förvaltare börja sälja av aktier och då skulle aktiepriserna gå ned till den nivå där de återigen kunde förväntas ge en rimlig avkastning.

Pensionsräddaren

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.