Efter kritiken: Monyx lägger ned sin räntefond

Blogg

Pensionsmyndighetens nya krav på god sed inom premiepensionsområdet har fått effekt. Nu tvingas Monyx att sluta med den metod för att ta ut höga och dolda avgifter från sina egna kunder som vi tidigare rapporterat om. Bra, tycker vi, men de kunder som är kvar i Monyx-fonder borde fortfarande byta.

Monyx slutar investera i egna fonden

I del 2 av denna granskningsserie kunde vi visa hur Monyx låtit sina så kallade strategifonder investera c:a 860 Mkr i en intern räntefond med en särskilt dyr avgiftsmodell som möjliggjort en mjölkning av spararnas pengar.

Efter skandalerna i Falcon Funds, Allra och Solidar infördes nya regler för fonder att kvalificera sig för att delta i det statliga premiepensionssystemet. En serie regler handlar om det som kallas god sed inom premiepensionsområdet som i Monyx fall förhindrar dem att fortsätta investera i sina egna fonder om det inte “uteslutande är i fondandelsägarnas intresse”.

Utdrag från Pensionsmyndighetens nya avtal för fonder

Monyx förklarar sitt beslut såhär:

I november såldes strategifondernas innehav i Monyx Aktiv Ränta för att tillfredsställa Pensionsmyndighetens krav avseende innehav i egna fonder. Försäljningen gjordes genom att strategifondernas innehav i Monyx Aktiv Ränta såldes mot att innehaven i Aktiv Ränta fördes över pro rata till strategifonderna. Anledningen till att transaktionen genomfördes på detta sätt var att det bedömdes vara i alla andelsägares intresse att undvika tvångsförsäljningar av illikvida innehav på marknaden i den svaga marknaden före årsskiftet.

Reaktionen från Monyx, att sälja innehaven och flytta dem pro rata till strategifonderna, visar att de kunde ha låtit sina kunder slippa prestationsavgifterna när som helst men att det krävdes att Pensionsmyndigheten införde de nya hårdare reglerna för att det skulle hända.

Så försvarade Monyx sitt tidigare upplägg

När vi i höst frågade Monyx om syftet med upplägget fick vi svaret att:

Innehavet i Monyx Aktiv Ränta ger Strategifonderna exponering mot marknader i vilka de normalt inte direktinvesterar. Monyx Aktiv Ränta utgör därför ett bra komplement till Strategifondernas traditionella obligationsportföljer.

De fick det alltså att låta som att innehaven i fonden Aktiv Ränta var något speciellt som Strategifonderna inte kunde direktinvestera i. Bevisligen stämde inte det eftersom strategifonderna nu gjorts till direktinvesterare.

26% av innehaven ändå identiska

För att ytterligare testa sanningshalten i Monyx påstående gick vi igenom samtliga innehav i Monyx fonder och fann att 26% av innehaven i Aktiv Ränta vid halvårsskiftet också fanns i strategifonderna. Istället för att investera direkt i innehaven gick Monyx alltså omvägen med kundernas pengar och köpte samma innehav via sin räntefond så att ytterligare avgifter kunde tas ut, helt i onödan.

Källa: Småspararguiden

Monyx Aktiv Ränta fylldes 2012 med ovetande kunder

Fonden Monyx Aktiv Ränta förvaltade c:a 1360 Mkr innan den lades ned, varav 860 Mkr kom från de egna fonderna. Återstoden på c:a 500 Mkr kommer alltså från riktiga sparare. Av dessa kom en stor majoritet via premiepensionen. När vi sammanställer Pensionsmyndighetens månadsstatistik framgår ett tydligt mönster. De som en gång i tiden “aktivt” valt just den här fonden verkar snarare ha blivit inskickade genom en automatisk modell på uppdrag av någon annan än spararen (Monyx kanske?). Vid två tillfällen blir det en rejäl ökning av antalet sparare, alla andra månader minskar antalet.

Källa: Småspararguidens sammanställning från Pensionsmyndighetens data

Att slussa runt sparare på det här sättet är något som inte längre går att göra men som bara de mest oseriösa bolagen har hållit på med.

…som nu skickas vidare till ännu dyrare fond

De nya reglerna inom premiepensionen förbjuder också små fonder. Monyx Aktiv Ränta klarar inte gränsen på att förvalta 500 Mkr. Monyx väljer då att flytta kunderna ytterligare en gång till Monyx Strategi Försiktig. Och i samma veva får kunderna en avgiftshöjning från 0,25% till 0,36%.

Pensionsmyndighetens brev som skickas till fondandelsägarna

Slutsats

Pensionsmyndighetens nya hårdare regler har fått effekt. Nu lägger Monyx ned sin räntefond som använts sedan 2012 för att plocka ut oskäliga prestationsavgifter. Med detta inlägg vill vi också varna de 10 000 svenska pensionssparare som fått hem ett brev om att deras pengar flyttas till Monyx Strategi Försiktig. Välj istället AP7 Försiktig om du är pensionär eller nästan pensionär och verkligen vill ha en fond med så låg aktieandel. Då får du en statlig fond som gör ungefär samma sak, med samma andel aktier, till en femtedel av avgiften. Vet du inte ens vilken fond du har, eller varför, är det förmodligen en bättre idé att välja AP7 Såfa.

Pensionsräddaren

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahn har civilingenjörsexamen i Teknisk fysik från KTH. Efter tre år som kvantitativ riskanalytiker och senare fyra år som hedgefondanalytiker ledde ett spirande samhällsengagemang till en anställning på Finansinspektionen. Steget från byråkrat till småspararrebell togs sedan genom satsningen på Småspararguiden. Patrick bor i bostadsrätt och tycker att det är mer spännande att amortera än att köpa aktier.

  • Tomas Pettersson

    Bra spanat, ni gör ett fantastiskt jobb!