Pensionsmyndigheten städar bort Monyx fonder

Blogg

Pensionsmyndigheten sopar ut Monyx

Så kom slutligen dödsstöten för Monyx verksamhet inom premiepensionen. Efter att myndigheten skickat ett 40 sidor långt dokument till Monyx där hela verksamheten i hårda ordalag sågas jäms fotknölarna valde Monyx att ge upp. Detta innebär att 18 miljarder av pensionsspararnas pengar landar tryggt i statliga AP7 Såfa. Monyx förvaltar dock fortfarande 13 miljarder på andra ställen än i PPM-systemet.

Våra tidigare granskningar av Monyx

Efter våra avslöjanden om omfattade fiffel i Allra och Solidar riktade vi i slutet av 2018 blickarna mot Monyx fonder. Vi såg många exempel på hur Monyx på olika kreativa sätt plockat lite extra av spararnas pengar. Med det första inlägget i granskningen stack vi ut hakan och förutspådde att bolaget förmodligen skulle bli utkastat från Pensionsmyndigheten fondtorg på liknande sätt som Allra och Solidar.

Vi förutspådde att Monyx skulle gå samma öde till mötes som Allra och Solidar.

I nästa artikel redogjorde vi för hur Monyx plockat ut 31 Mkr genom att låta sina egna fonder investera i en systerfond med en riggad avgiftsmodell.

Småspararguidens tidigare avslöjande av Monyx avgiftsupplägg.

Avslöjandet togs också upp i DN.

Monyx reaktion på avslöjandet var att lägga ned räntefonden helt och hållet för att istället skicka in kunderna till en annan av deras fonder som dessutom hade en högre avgift. Detta undersökte vi vidare i ett nytt inlägg där vi också kunde visa att sparare förmodligen slussats in i fonder utan deras vetskap.

Vi har hittat fler tveksamheter i Monyx verksamhet som vi hade tänkt att gå till botten med, men tack vare Pensionsmyndighetens slipper vi delar av det jobbet. Några punkter kvarstår dock som vi listade i vårt tidigare inlägg rörande höga distributionsavgifter och märkligt upplägg genom SEB.

Pensionsmyndighetens granskning fick Monyx att ge upp

Efter de tidigare skandalerna i premiepensionen införde Pensionsmyndigheten hösten 2018 hårdare krav på vilka aktörer som skall få förvalta spararnas pengar. Alla bolag tvingades i den vevan att ansöka på nytt om att få delta. Monyx ansökan hanterades för ett par veckor sedan och mynnade ut i en 40 sidor lång granskning som avsåg att avslå ansökan. Monyx kastade i och med det in handduken och drog tillbaka ansökan. Detta var branschtidningen Pensionsnyheterna först med att rapportera om.

Skärmdump från dokument skickat från Pensionsmyndigheten till Monyx 2019-04-17

Pensionsmyndighetens granskning – en totalsågning jäms fotknölarna

I granskningsrapporten och dess bilagor tar Pensionsmyndigheten upp en handfull områden där Monyx åsidosatt spararnas intressen och skadat förtroendet för premiepensionssystemet. Det är en betydligt hårdare ton från myndigheten än vi är vana vid att läsa.

De dolda avgiftsuttagen

Källa: Pensionsmyndighetens skrivelse till Monyx

Här redogör myndigheten för samma kritik som vi tagit upp i våra avslöjanden i DN.

Investeringarna i de nyskapade fonderna Alphacore

Tillsammans med de ekobrottsmisstänkta personerna på Solidar startade Monyx egna fonder med höga avgifter som de petade in spararna i.

Källa: Pensionsmyndighetens skrivelse till Monyx

Aggressiva försäljningsmetoder och kundklagomål

Pensionsmyndigheten tar också upp att Monyx utmärker sig med att ha en stor andel mycket allvarliga kundklagomål. Här är några av de värsta där säljarna hotar kunderna med att deras pengar skall försvinna.

Källa: Pensionsmyndighetens skrivelse till Monyx

Ställer man antalet klagomål mot andra aktörer och antalet kunder är skillnaden enorm.

Källa: Pensionsmyndighetens skrivelse till Monyx
Källa: Pensionsmyndighetens skrivelse till Monyx

Förvärv och drift av företag som inte anses lämpliga

I finansbranschen vimlar det av säljare förklädda till rådgivare som säljer mer eller mindre dåliga fonder. I den världen har bolaget iZave, tidigare Cerberus, lyckats utmärka sig som extra illa. Efter att detta granskats av SVT gick bolaget knackigt. Monyx tyckte att det här var ett bolag som matchade deras egen affärsidé perfekt och köpte upp iZave. Detta tycker Pensionsmyndigheten påverkar Monyx lämplighet. Vi håller förstås med.

Källa: Pensionsmyndighetens skrivelse till Monyx

18 miljarder räddas, 13 miljarder finns kvar

I och med Pensionsmyndighetens beslut skickas 113 000 kunder och 18 miljarder från Monyx fonder inom premiepensionen till statliga AP7 Såfa. Monyx fonder finns dock fortfarande kvar inom övrigt pensionssparande eller privat sparande, något som möjliggörs av banker och pensionsbolag som har tagit in deras fonder i sitt utbud. Uppskattningsvis 13 miljarder förvaltas fortfarande i fonderna till höga avgifter på 1,45-1,76%.

Monyx fonder förvaltar 31 miljarder. Efter Pensionsmyndighetens beslut kommer 13 miljarder vara kvar. Källa: Morningstar.se

Så vet du om du har Monyx fonder

Det är inte alla som vet vilka fonder deras pengar är investerade i. Om du har haft något att göra med något av nedanstående bolag är sannolikheten hög att dina pengar fortfarande ligger i Monyx fonder:

  • Monetar
  • Cerberus
  • iZave
  • Hjerta
  • Factor Insurance Brokers

Undersök saken genom att logga in hos din bank eller ditt försäkringsbolag. Om du hittar Monyx fonder kan du alltid välja någon annan fond inom utbudet. Om du behöver hjälp kan du konsultera vår gratistjänst Fondguiden eller anlita någon oberoende rådgivare (som oss t.ex).

I nästa artikel undersöker vi vilka bolag som fortfarande säljer Monyx fonder och om Pensionsmyndighetens rapport kommer få dem att omvärdera sina samarbeten.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahn är teknisk fysiker, placeringsrådgivare, grävande finansgranskare och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.