Premiepensionens fem värsta skitfonder 2018

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Det har varit ett turbulent år för premiepensionssystemet. Polisanmälningar, avstängningar, köpstopp, förslag om att sätta hårda krav på fonderna, medan andra vill “stänga ned hela skiten”. Vi på Småspararguiden fortsätter med det vi gör bäst; att granska aktörerna och varna för fonder som inte sätter spararnas intressen först. Förra årets lista över ppm-systemets fem värsta skitfonder innehöll Allra, Solidar, Söderberg & Partners, Independent och Zensum. I vår uppföljning av fonderna kunde vi konstatera att det bara kvarstår två valbara bolag i systemet. Nu är det hög tid att ta fram listan på fonder att se upp för under 2018.

1. Solidar (2)

Bolagets fonder köpstoppades nyligen av Pensionsmyndigheten efter vårt avslöjande om att ha mjölkat kunderna på 35 Mkr via Malta och misstankar om att ha snuvat spararna på 100 Mkr via dolda avgifter på Irland. Bolaget är också sedan tidigare under Finansinspektionens lupp. Småspararguidens prognos är att bolaget förmodligen kommer att bli utkastat från premiepensionssystemet eller få sitt tillstånd indraget. För den som sparar i deras fonder kan det därför vara bra att byta fond innan ett eventuellt dödläge uppstår där bolaget hamnar i juridisk tvist med myndigheterna och försöker hindra att folk kan lämna fonden.

Småspararguidens granskning av Solidar

2. Monyx (ny)

Monyx tillhör samma bolagskoncern som skandalbolaget iZave (tidigare Cerberus) som gjorde sig kända för att locka folk med gratis bio och godis för att sedan lura in kunderna i sina egna fonder med höga avgifter. Som systerbolag i koncernen har många sparare också blivit skjutsade till Monyx dyra fonder. Inom ppm-systemet förvaltar de 18 miljarder av vilka majoriteten förmodligen har jagats in via telefonförsäljare. Detta påminner på många sätt om hur Allra och Solidar gjorde innan de började mjölka sina kunder. Även om Monyx, såvitt vi vet, inte har gått lika långt har de i alla fall figurerat på samma lista över bolag som Pensionsmyndigheten varnar för särskilt.

Aftonbladet refererar till Pensionsmyndighetens rapport från 2011 om bolag som tagit ut “dubbla avgifter” i ppm-systemet

3. Granit (ny)

Tidigare styrelseledamoten och delägaren i Granit, Klas Hellman, har spelat en nyckelroll i bolagsstrukturen på Malta som nyttjats av Allra och Solidar för att mjölka spararna på pengar. Även om Granits fonder inte varit delaktiga så finns det anledning att undvika bolag med kopplingar till misstänkt brottslighet. En annan företrädare för bolaget, Fredrik Langley, är också insyltad i andra bolag inom samma koncern som bäddar för betydande intressekonflikter genom att rådgivare som påståtts vara “oberoende” haft starka incitament att sälja de egna fonderna.

SvD skriver om Granit i mars 2017

4. Ålandsbanken (ny)

Den blyga banken på Åland, med den mindre blyga styrelseledamoten* Göran Persson, gjorde sig känd förra året för att ingå samarbeten med de brottsmisstänkta företrädarna för Allra. När Pensionsmyndigheten ville flytta Allras sparare över till den statliga fonden AP7 Såfa klev Ålandsbanken in och köpte över Allras c:a 70 000 sparare för ett belopp som de vägrar att redogöra för. Ålandsbanken startade upp en helt ny fond för detta ändamål med en avgift som fortfarande är 4 ggr högre än det statliga alternativet. Dagens Industri redogjorde nyligen för att Ålandsbanken på detta sätt är vinnare på usel fondförvaltning. Förlorare är de kunder som först drabbades av Allras mjölkande och sedan fortsätter få sina pensionspengar urholkade av Ålandsbanken.

Allras grundare på framsidan av Ålandsbankens egna tidning under 2015. Göran Persson är styrelseledamot* i Ålandsbanken.

5. Independent (4)

De tre fonderna från Independent förvaltas av det irländska bolaget Lantern Structured Asset Management som tidigare var bas för Solidars och Allras fonder. Upplägget är suspekt då syftet från första början enligt många källor varit att dölja avgifter från spararna eftersom irländsk lagstiftning såg annorlunda ut. Som om inte det vore nog går fonderna också otroligt dåligt. Och det är ju märkligt eftersom de investerar i en exakt spegling av aktiemarknaden. Den maximerade avgiften på 0,89% sticker ut eftersom fonden inte ens försöker göra något för att motivera den. Under en del av 2016 var fonderna köpstoppade eftersom deras samarbetspartners lurade in sparare med olagliga metoder.

Independents fonder har tidigare varit köpstoppade men är i nuläget valbara

Fonden Independent Fonddoktorn Plus presterar oerhört dåligt jämfört med vanliga aktiefonder.

Hur kommer man ur dessa skitfonder och vad göra istället?

Vi har ingen egen fond att sälja och tycker som så många andra oberoende bedömare och rådgivare att alla sparare borde byta tillbaka till statens standardval AP7 Såfa. Här förklarar vi varför AP7 är bäst och här finns en film som visar hur du byter.

Behöver du hjälp med det övriga sparandet? Välkommen att få gratis hjälp av oss via vår Småspararjour, Sparguide eller Fondguide.

* 2018-10-06 Göran Perssons titel justerades

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahn är teknisk fysiker, tidigare risk- och hedgefondanalytiker, grävande finansgranskare och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.