Svar från Länsförsäkringar om möjlig säljavgift

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


För ett tag sedan skrev vi om en klausul som några finansnördar reagerat på i fondbestämmelserna för vår favoritfond Länsförsäkringar Global Indexnära. Nu har vi fått svar från Länsförsäkringar som bland annat lovar att sänka högsta möjliga förvaltningsavgift. Tyvärr säger de inget om när.

Frågor och svar

1. Vad är syftet med köp-/säljavgifter enligt er?

Syftet är att skydda fondens andelsägare genom att kunna begränsa stora inflöden och utflöden vid behov.

2. När tänker ni egentligen att ni ska använda den här avgiften?

Det skulle kunna ske för att skydda fonden vid stora uttag i syfte att kunna realisera tillgångar under ordnade former. En avgift skulle då kunna införas under en begränsad tid.

3. Finns det möjlighet att förtydliga detta i fondbestämmelserna så att småsparare slipper att oroa sig?

Vi överväger att lägga in en text om detta i fondernas informationsbroschyrer. Svårt att omgående förtydliga detta i fondbestämmelserna eftersom det kräver ett styrelsebeslut, ansökan till FI och att information lämnas till andelsägarna. Det tar således lång tid att genomföra en förändring i fondbestämmelserna.

4. Kan ni bestämma själva över de här villkoren eller är det förvaltaren Blackrock som styr över dem?

LF Fondförvaltning bestämmer detta.

5. Vilka av era fonder har möjlighet att ta ut den här typen av avgift?

Europa Indexnära, Global Indexnära, Sverige Indexnära, Japan Indexnära och USA Indexnära.

6. Finns det några andra indexfonder på svenska marknaden som har liknande avgifter?

Det finns andra aktörer som har liknande avgifter.

7. Både ni och Swedbank har en förvaltningsavgift på 0,20%. Swedbank kan maximalt ta ut 0,5% och LF 1,80%. Varför har ni lagt er så högt här?

Det finns inget direkt samband med den gällande förvaltningsavgiften och den högsta tillåtna förvaltningsavgiften. Det intressanta är den avgift som tillämpas. Vi kommer dock att sänka den högst tillåtna förvaltningsavgiften nästa gång fondbestämmelserna ändras, eftersom det kan uppfattas som vilseledande.

Småspararguidens analys

Om Länsförsäkringar verkligen använder sina bestämmelser om köp-/säljavgift som de har tänkt sig så är det snarare något positivt för småsparare. Frågan är hur orolig man ska vara för att de ska använda den på något annat sätt.

Vi är rätt kritiska till finansbranschen och tror inte att Länsförsäkringar är så fantastiska även om just den här fonden är riktigt bra, men att blåsa konsumenter är mycket badwill för förhållandevis lite pengar. Vi tror därför att detta är en väldigt liten risk som i värsta fall kostar 2% av pengarna vilket inte är mycket att bry sig om.

Den högsta tillåtna förvaltningsavgiften tror vi inte heller att de kommer att använda i praktiken, men den är viktigare än köp/säljavgifter så vi välkomnar ändå att de planerar att sänka taket.

Som vi skrev i förra inlägget är det hugget som stucket mellan Länsförsäkringar Global Indexnära och Swedbank Robur Access Global.

Nästa gång vi gör en större uppdatering av vår fondguide ska vi ha en intern nördig diskussion om hur vi ska väga olika petitesser mot varandra och sedan avgöra vilken av dem vi ska ha som huvudrekommendation. Fram tills dess låter vi det vara som det är och har kvar Länsförsäkringar Global Indexnära både i fondguiden och i våra egna sparportföljer.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har över 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH (Teknisk Fysik) med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.