FI skall kartlägga effekter av utvidgad flytträtt

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Idag kom ytterligare en present till konsumenterna från regeringen: ett uppdrag till Finansinspektionen om att kartlägga effekterna av en ännu generösare flytträtt av pensionsförsäkringar.

Såhär skriver regeringen idag:

Regeringen har beslutat att ge Finansinspektionen i uppdrag att kartlägga och sammanställa tänkbara konsekvenser av att införa en ovillkorlig rätt till återköp av och överföring av värdet i individuella fond- och depåförsäkringar tecknade före den 1 januari 2006 respektive den 1 juli 2007.

Regeringens uppdrag till Finansinspektionen är ett led i behandlingen av riksdagens tillkännagivande om att skilja fond- och depåförsäkring från traditionell livförsäkring när det gäller reglerna om återköp och flytt. Uppdraget innebär att Finansinspektionen ska inhämta ett antal uppgifter från försäkringsföretagen som ska vara underlag för en bedömning av frågan om en utvidgad återköps- och flytträtt. Finansinspektionen ska inte lämna någon rekommendation i frågan.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Frågan om sänkta flyttkostnader och utvidgad flytträtt har blivit en följetång som helt klart går i rätt riktning för konsumenterna. Dagens nyhet handlar om att tvinga försäkringsbolagen att erbjuda flytträtt även för fondförsäkringar som tecknades före 2007. Det berör således inte kollektivavtalade pensionsförsäkringar eller traditionellt förvaltade.

Finansinspektionen har kämpat för friare flytträtt tidigare

Det vanligaste försvarsargumentet från branschen handlar om en oro om att kunder som inte flyttar skulle drabbas av dem som lämnar. I en rapport från 2006 avfärdade Finansinspektionen argumentet:

FI anser att det är möjligt att utforma flytträtten på ett sådant sätt att de kunder som inte önskar att flytta sitt försäkringssparande inte drabbas negativt av införandet. Detta uppnås dels genom att villkoren för flytträtten är utformade på ett sådant sätt att ingen förmögenhetsöverföring bör ske från de kvarvarande kunderna till de flyttande, dels genom att införandet av flytträtten förhoppningsvis leder till en ökad konkurrens och därmed bättre drivna bolag. 

Finansinspektionen, 2006

Och gällande frågan om retroaktiv lagstiftning säger samma myndighet såhär:

Samtidigt är det värt att peka på det unika i avtal om sparande i pensionsförsäkringar, i förhållande till andra avtal som upprättas mellan konsumenter och företag. Det är svårt att hitta några andra avtalsformer där en konsument kan bli uppbunden under så lång tid mot ett företag. Behovet av avtalsfrihet bör ses i det perspektivet – är det verkligen rimligt att skriva så långa avtal utan en reell uppsägningsrätt med en konsument? Det är vidare viktigt att komma ihåg att köpare av pensionsförsäkringar före år 2000 inte hade möjlighet att kräva att möjligheten att flytta pensionsförsäkringen skrevs in i avtalet, eftersom skatterätten förhindrade sådan flytt. Innan dess har det alltså inte varit frågan om ett aktivt – eller ens passivt – val från kundens sida att inte ha flytträtt. Förhållandena ovan, i kombination med de problem som beskrevs i avsnittet behov av flytträtt, leder FI till slutsatsen att det är av stort värde att införa en lagstiftning med retroaktiv verkan.

Finansinspektionen, 2006

Vad innebär detta för spararna?

Vi ser med spänning fram till vad Finansinspektionen skall komma fram till och påminner småsparare om att det här kan innebära att flera av dina jättedyra och inlåsta pensionsförsäkringar inom en snar framtid kan bli flyttbara. Följ oss på sociala medier eller i vårt nyhetsbrev så missar du inte händelseutvecklingen!

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.