Ger små bolag större pengar?

Småspararjouren


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


[Uppdatering 2018-09-20: Korrigering av fondnamn]
FRÅGA: Global billig indexfond – små/stora bolag ?

Jag har tagit fasta på rådet att lägga en stor del av sparandet i en global billig indexfond – i mitt fall Länsförsäkringar Global Indexnära som har en avgift på 0.20%

Överlag är min bild att det över tid finns mer potential i små bolag. Nu finns även Handelsbanken GI Småbolag Global Index Crit [Korrigerat fondnamn] som har en avgift på 0.60%, dvs en global indexfond för småbolag.

Om man landat i att ha 70-80% i global indexfond, hur ska man tänka här. Är det värt att lägga allt i billigaste globala indexfond eller är det värt att fördela detta två olika globafonder enligt ovan ? Dvs är det värt 0.4% i högre avgift för att få global småbolagsexponering?

SVAR: Vi är generellt skeptiska till specialfonder med högre avgifter. Just småbolag är dock en inriktning som vi inte är kategoriskt negativa till. Historiskt har det funnits vad som på branschens svengelska kallas småbolags-bias. Dvs att småbolag har avkastat bättre än större bolag.

Att en fond, bransch, inriktning, etc har avkastat bättre historiskt är generellt inget argument för att detsamma ska hända i framtiden. För just småbolag kan det dock finnas vissa argument för att skillnaden ska bestå. Vi är inte helt övertygade om att den kommer att göra det, men inte heller om motsatsen. Vi är helt enkelt agnostiska.

I brist på en stark övertygelse, och eftersom småbolagsfonder ofta har högre avgifter, väljer vi att ta det säkra före det osäkra och rekommenderar därför inte småbolagsfonder inom våra allmänna råd.

Om man däremot, som du, vill ha en del av portföljen i småbolag så avråder vi inte heller. Vi tycker inte att man ska acceptera hur höga avgifter som helst, men när Handelsbanken nu har pressat ner priset till 0,60% så har man ju åtminstone krympt skillnaden rejält. Man kan också argumentera för att man sprider sina investeringar mer eftersom småbolag inte ingår i de globala aktiefonderna.

Så med andra ord: kör på om du själv tror på det.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH (Teknisk Fysik) med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.