Varför Skandias SMART-fonder är dumt för pensionsparande

Småspararjouren


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


FRÅGA: Hej! Min pension från jobbet förvaltas av Skandia. Pengarna hamnar i fonden Skandia SMART Offensiv. Är detta en bra fond varför/varför inte? Om inte hur råder ni mig att placera min pension istället och varför? Jag har jobbat i 7 månader och jag är 25 år.

SVAR: Hej, och tack för din fråga! Din nuvarande fond Skandia SMART Offensiv är en alldeles för dyr fond för ett pensionssparande i din ålder. Du kan få samma avkastning till en mycket lägre kostnad genom att välja Skandia Global Exponering istället. Då betalar du mindre än en tredjedel i förvaltningsavgift vilket gör mycket stor skillnad när tidshorisonten till pension är lång.

För att sätta det i perspektiv kan vi göra ett räkneexempel: Vi säger att du tjänar 25 000 kr i månaden under hela ditt arbetsliv och att din arbetsgivare betalar in 4% av din lön i tjänstepension. När du är 65 år kommer dessa pengar mest sannolikt växt till ca 1 300 000 kr om du behåller SMART Offensiv. Byter du till Global exponering kommer de sannolikt ha vuxit till ca 1 700 000 kr istället. Du får nästan 400 000 kr, eller 28%, mer i pension!*

 

*Såhär har vi räknat. Beräknad utveckling av innehaven är 6% och kostnaden för Skandia SMART Offensiv är 1,4% vilket ger en beräknad avkastning på 4,6%. Beräknade avkastningen för Skandia Global Exponering, med förvaltningavgift på 0,4%, är 5,6%. Genom att ta månadslönen *12 månader * 4% av lönen för första året och andra året ta den summan och multiplicera med den förväntad årlig avkastning och lägga till andra årets inbetalda premier. Sedan gör man på samma sätt tills år 40. Vi får fram det framtida värdet på tjänstepensionen med SMART Offensiv till 1 315 618 kr och Global Exponering värd 1 680 455 kr. 1680455/1315618=1,2773, dvs 27,73% mer i förväntad pension. Eventuella skalavgifter är exkluderade.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

David Sjöberg

David Sjöberg studerar för tillfället en Masterexamen i nationalekonomi på Köpenhamns Universitet. Han är tjänstledig från svenskt Kvalitetsindex där han ansvarade för kundnöjdhetsmätningarna inom bank och finans. David gillar att analysera incitament och konkurrens, särskilt inom svenska finansmarknaden. I sitt sparande tycker han att man ska hålla psykologin i schack och ha en tydlig strategi och sparmål. Billigt och enkelt kommer man långt på.