Är generationsfonder bra?

Småspararjouren

FRÅGA: Min bank upplyste mig om att det nu (sedan mars 2021) finns möjlighet att pensionsspara även privat i generationsfonder (tidigare bara inom premiepension). Avgifterna är tydligen låga. Vad tycker ni om denna nya sparform? SVAR: Poängen med generationsfonder är att de automatiskt anpassar aktieandelen efter din ålder. Och det tycker vi är en bra egenskap. Vissa av fonderna är … Läs mer

Är Länsförsäkringar Pension 2045 något att ha?

Småspararjouren

FRÅGA: Hej! Tack för en bra sida med verkligt hjälpsam information. Har relativt nyligen börjat pensionsspara “på egen hand” utöver det sparande vi satte upp genom LF för att vara guldkunder osv osv.. Hos LF har både jag och min fru de så kallade Pension 2045-fonderna. Tycker du det är någon som helst idé att spara i dem gentemot indexfonden … Läs mer