Forskningsresultat: lyssna inte på din rådgivare

Blogg

  Kungliga Tekniska Högskolan har på uppdrag av Konsumentverket gjort en intressant studie som visar att kunderna fattar sämre beslut om de får träffa en så kallad rådgivare än om de väljer helt själva. I experimentet delades försökspersoner upp i  grupper som fick olika hjälp inför ett placeringsbeslut.