Forskningsresultat: lyssna inte på din rådgivare

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


 

Kungliga Tekniska Högskolan har på uppdrag av Konsumentverket gjort en intressant studie som visar att kunderna fattar sämre beslut om de får träffa en så kallad rådgivare än om de väljer helt själva. I experimentet delades försökspersoner upp i  grupper som fick olika hjälp inför ett placeringsbeslut.

“Resultaten är faktiskt sensationella eftersom utfallet är negativt för konsumenten. Det är inte bara ett nollsummespel utan det är faktiskt negativt att anlita eller lyssna på en placeringsrådgivare, vilket är oerhört uppseendeväckande och allvarligt.” Detta säger generalsekreteraren för Sveriges konsumenter i Svenska Dagbladets artikel. För er som har läst budord 1 – Din personliga bankman är en säljare kommer detta kanske inte som någon överraskning.

“De deltagare som fattade beslutet själva eller träffade en rådgivare som inte fick provision valde i större utsträckning fonder med låga avgifter”, summerar DN i sin artikel. Det verkar alltså som att närvaron av rådgivare får konsumenten att glömma budord 3 – Titta på priset när du köper fonder.

Vi följer med spänning uppföljningen på KTHs förslag till lösningar som bland annat handlar om att förtydliga att rådgivning består av försäljning.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har över 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH (Teknisk Fysik) med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.