Effektivare flytträtt vid årsskiftet – men regeringen fick hemläxa

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Bakgrund – ett mesigt förslag om effektivare flytträtt

Vi har tidigare berättat ingående om propositionen till riksdagen där finansmarknadsminister Per Bolund yrkat på en effektivare flytträtt för pensions- och kapitalförsäkringssparande. Detta rör till exempel tjänstepensioner där man idag kan få betala flera procent av kapitalet, för vissa personer tiotusentals kronor, om man vill flytta pengarna till en annan bank/försäkringsbolag. Eftersom många pensionssparare betalar höga avgifter för sitt sparande är detta en fråga vi ofta diskuterar i våra rådgivningsmöten.

Vi tycker att förslaget var ett steg i rätt riktning, men för mesigt. Det stora problemet var att förslaget tillät bolagen att fortsätta ta ut höga flyttavgifter i upp till tio år efter sparandet startats. Dessutom saknades helt förslag för att luckra upp de många inlåsta pensionsförsäkringar som tecknats före 2007.

Sedan vaknade borgarna till

I grevens tid, efter lobbyarbete från Avanza, Brummer Life, Nordnet och oss, vaknade de borgerliga partierna till och krävde hårdare tag mot bolagen och bättre villkor för spararna. Finansutskottet gav hemläxa till regeringen om att det behövs ett omarbetat förslag.

Beslut i Riksdagen

När frågan togs upp i riksdagen 13 november beslutade församlingen att gå vidare med regeringens förslag men med ett viktigt medskick om att ytterligare lagförslag behöver komma “skyndsamt”.

Enligt intresseorganisationen ProSkandia innebär lagförslaget följande:

  • Det blir nu tillåtet att flytta en pensionsförsäkring till en redan tecknad försäkring. Villkoret är dock att samma person är försäkrad i den mottagande försäkringen. Några utbetalningar från den mottagande försäkringen får inte ha påbörjats. Enligt nu gällande lagstiftning måste den mottagande försäkringen vara nytecknad.
  • Det blir tillåtet att slå ihop flera fribrev till en försäkring.
  • Även flyttar av försäkringar där utbetalningar har påbörjats tillåts, dock gäller som redan sagts att utbetalningar från den mottagande försäkringen inte får ha påbörjats.
  • Det hittills gällande kravet att den flyttade försäkringen ska ha samma försäkringstagare som den mottagande försäkringen slopas. Detta får stor betydelse, framförallt för tjänstepensioner där t ex företag, som för länge sedan upphört, kan stå kvar som försäkringstagare för en gällande tjänstepension.
  • Försäkringsbolagen tillåts ta ut flytt- och återköpsavgifter av dem som vill flytta. Avgifterna får dock bara omfatta direkta kostnader för administration, porto m m. Några indirekta kostnader för t ex kostnader för over head och IT system tillåts inte. Finansinspektionen kommer i en föreskrift meddela vilka direkta kostnader som tillåts ingå i flytt- och återköpsavgifterna.
  • Försäkringsbolagen tillåts också ta betalt för kvarvarande anskaffningskostnader, t ex utbetalda provisioner, som då ingår i flyttavgiften. Dock gäller att detta bara kan göras under en tioårsperiod efter försäkringens tecknande. Efter tio år förutsätts alla anskaffningskostnader vara betalda.
  • Bestämmelserna om flyttavgifterna gäller enbart individuella försäkringar med sparmoment, d v s inte kollektivavtalade tjänstepensioner.

Enligt Nordnet består önskelistan som skyndsamt skall hanteras av:

  • Särskilj på fondförsäkring och traditionell livförsäkring i lagstiftningen.
  • Sätt ett avgiftstak i kronor och ören vid flytt av fondförsäkring.
  • Även försäkringar tecknade innan 2007 bör omfattas av samma regler som försäkringar tecknade därefter.

Vad innebär det här för spararna?

Från 1 januari 2020 kommer bolagen inte längre kunna ta ut de allra värsta flyttavgifterna för sparande som är över 10 år gammalt. Om du går i tankarna att flytta så kan det alltså vara värt att vänta till 2020 för att se vad som händer med flyttavgiften.

För dig som har gammalt sparande från före 2007 som saknar flytträtt gäller det att hålla utkik på när regeringen kommer med fler lagförslag om att luckra upp för gamla försäkringar också. Enligt sakkunnig på Finansdepartementet, som branschtidningen Pensionsnyheterna intervjuat, skall förslag på den nya lagstiftningen komma under våren 2020 så att vi tidigast hösten 2020 kan se några nya regler träda i kraft.

Nordnets flyttklocka – tid är pengar

Nordnet kör vidare med sitt lobbyarbete hela vägen in i kaklet. Helt klart mest ihärdiga och uthålliga. Deras senaste påhitt är en flyttklocka som visar hur lång tid regeringen har dragit ut på att komma med de lagförslag som riksdagen begärt samt en omräkning av vad den tiden inneburit i avgifter på spararnas pengar.

Nordnets flyttklocka 2019-11-27 20:44

Tid är pengar, vi hoppas också att regeringen skyndar på!

2019-12-05: Lade till info om när Finansdepartementet tror att nya lagstiftningen kan komma
2019-12-12: Lade till info från och länk till ProSkandia

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.