Borgarna ger Per Bolund bakläxa för flytträttsförslaget

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


De borgerliga partierna ger idag bakläxa till regeringens förslag om utökad flytträtt. På önskelistan finns uppluckring av flytträtten för sparande äldre än 2007 samt begränsning av bolagens möjlighet att ta ut flyttavgifter kopplade till säljarnas provisioner till fem år istället för tio.

Bakgrund

I ett tidigare blogginlägg redogjorde vi i detalj för regeringens förslag att begränsa försäkringsbolagens möjlighet att ta ut höga avgifter från sparare som vill flytta pensionsförsäkringar från ett bolag till ett annat. I grunden ett förslag i rätt riktning. Men de flesta oberoende experter, flera myndigheter och vi på Småspararguiden anser att förslaget är för lamt. Detta eftersom det fortfarande fanns flyttförbud för försäkringar tecknade före 2007, samt att bolagen gavs utrymme att ta ut flyttavgifter för sina anskaffningskostnader, dvs säljarnas provisioner. Sveriges Radio Plånboken intervjuade oss i frågan och ställde sedan vassa frågor till Miljöpartiets Per Bolund som fick svettas i studion.

Liberalerna sågade förslaget

“Ett otillräckligt förslag” sa också Liberalerna i förra veckan och gick ut med en motion där man inte vill att försäkringsbolagen tar ut några anskaffningskostnader utan bara tar betalt för själva administrationen samt att man luckrar upp flytträtten även för sparande före 2007. 

Finansutskottet är överens – nytt förslag måste komma

Under dagen har finansutskottet haft möte för att diskutera regeringens förslag om utökad flytträtt. 

– Vi vill att regeringen kommer tillbaka med förslag på hur lagstiftningen kan gälla för försäkringar tecknade innan 2007. Dessutom vill vi att rätten att ta ut avgift för anskaffningskostnader begränsas till fem år i stället för tio som det föreslås nu, säger Moderaternas Mattias Karlsson till branschtidningen Pensionsnyheterna, och tillägger att det råder ”stor samstämmighet i frågan i utskottet”.

Utskottet vill alltså nu se tre förändringar:

  1. luckra upp flytträtten för försäkringar tecknade före 2007
  2. begränsa möjligheten att ta ut flyttavgifter som skall kompensera för anskaffningskostnader, dvs säljarnas provisioner, till fem år istället för tio
  3. undersök möjligheten att särskilja fondförsäkringar och traditionella försäkringar i separata lagstiftningar

Småspararguidens kommentar

Det är i grevens tid att liberalerna och moderaterna vaknar. För spararnas räkning är det mycket välkommet att flytträtten på gammalt sparande luckras upp. Det verkar dock finnas en risk att flyttavgifter kopplade till anskaffningskostnaderna kommer finnas kvar. Konceptet underblåser skeva incitament där försäkringsbolagen uppmuntras att kunna uppvisa höga distributionskostnader samt att det fortsättningsvis blir ännu svårare för spararna att förstå vad en flytt kommer kunna kosta.

Debatten i kammaren kommer ske den 12 november. Innan dess kommer finansutskottet ha haft två sammanträden. Vi fortsätter bevaka frågan då den kan påverka många av våra läsare och kunders beslut kring hur man skall hantera sitt sparande.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.