FI för 17:e året i rad: “vi ser problem med…”

Blogg


Annons: Behöver du hjälp? Prova Småspararguiden Rådgivning!


Finansinspektionen släpper varje år sedan 2007 en rapport över konsumentläget på finansmarknaden. Vi har läst alla rapporter och ser en röd tråd. Kan du hitta den?

Vi vill inte förstöra det roliga för dig så börja med att kika igenom nedanstående film.

Konsumentskyddsrapporten

Varje år släpper Finansinspektionen en konsumentskyddsrapport som redogör för:

 • myndighetens tre prioriterade områden
 • andra konsumentskyddsrisker
 • återrapportering av myndighetens arbete och
 • önskemål om nya regler.

Samma problem 17 år i rad

Årets rapport kom igår och tar för 17:e (!) året i rad upp problemen med olämpliga investeringsprodukter och intressekonflikter inom rådgivning. Med myndighetens egna ord:

Vi ser fortfarande risker för att konsumenter får dålig rådgivning eller på annat sätt påverkas av intressekonflikter när de köper finansiella produkter. Under 2022 gav FI en varning och en sanktionsavgift till SIP Nordic Fondkommission för överträdelser i samband med rådgivning om investeringsprodukter och brister i hanteringen av intressekonflikter. Även Celina Fondförvaltning fick en varning och sanktionsavgift. Mer spekulativa investeringar, som strukturerade produkter, företagsobligation eller kryptotillgångar, innebär att konsumenten tar ännu högre risk. FI kommer därför också att prioritera risken att konsumenter köper olämpliga investeringsprodukter.

Finansinspektionen

Ända sedan vi startade Småspararguiden som en opinionsbildande blogg för 10 år sedan har vi tjatat om att “Din personliga bankman är en säljare”. Finansinspektionen var alltså sju år före oss.

Andra problem

Myndigheten tar i rapporten också upp problem med:

 • Osund kreditgivning, dvs att banker lånar ut pengar för lättvindigt. Två banker, Svea Bank och Resurs Bank, fick under året anmärkningar och sanktionsavgifter för brister i sina respektive hanteringar.
 • Investeringsbedrägerier där konsumenter luras att investera i rena bluffupplägg.
 • Bristande tillgång till bankkonton och svårt att genomföra överföringar på grund av penningtvättsregler.
 • Finansiellt utanförskap när digitala lösningar är det enda som erbjuds.
 • Likviditets- och värderingsrisker i fonder
 • Onödiga skadeförsäkringar som myndigheten släppte en separat rapport om
 • Risk att konsumenter inte kan betala sina bolån
 • Risk för grönmålning när företag beskriver sina verksamheter och produkter som mer hållbara än vad de i praktiken är

Nya regler behövs

Finansinspektionen föreslår några regeländringar för att tackla problemen.

 • Provisionsförbud vid rådgivning, som vi för övrigt debatterat för
 • Statlig tillsyn över bank-id och att på sikt ta fram en statlig motsvarighet
 • Förbättra modellen för ränteskillnadsersättning som träder in när konsumenter avslutar bunda bolån
 • Nationellt skuldregister som ger kreditgivare helhetsbild över konsumentens skulder
 • Statistik över hushållens tillgångar och skulder för att bättre kunna utvärdera effekter av makrotillsynsåtgärder

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahn är grävande finansgranskare, ekonomikrönikör i Expressen, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.