Hur prisvärd är en indexnära hållbarhetsfond?

Småspararjouren


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


FRÅGA: Hej! Min fråga gäller överlapp mellan fonder. Jag har valt Länsförsäkringar global indexnära som bas i min långsiktiga portfölj. Tidigare hade jag SPP global plus, men efter att ha läst er bok blev jag fundersam med tanke på ”exkluderingsprincipens” tveksamma miljömässiga nytta. Efter att ha bläddrat runt på er hemsida verkar ni dock generellt positiva till just SPP global plus, och enligt Hållbarhetsprofilen använder fonden även inkludering av miljömässigt bra företag, som enligt er bok eventuellt är mer intressant ur ett miljöperspektiv. Å andra sidan överlappar dessa fonder till nästan 60 %, enligt Morningstars X-ray-verktyg. Min fråga är om man får räkna med ett sådant överlapp när det gäller indexfonder (båda följer samma index), och att resterande 40 % (förhoppningsvis mer hållbara) företag motiverar den högre avgiften? Eller om Länsförsäkringar global indexnära får anses som mer prisvärd ur ett hållbarhetsperspektiv, med tanke på att överlappet mot en dubbelt så dyr hållbarhetsfond redan är hela 60 %? Jag är medveten om att det kanske inte finns ett ”rätt” svar utan att det kan variera med respektive personliga uppfattning.

SVAR: Hej och tack för en intressant fråga!

Vilka hållbarhetsstrategier fungerar?

Vi baserar mycket av vår hållbarhetsanalys på en riktigt bra sammanfattning av forskningsläget som forskaren Joakim Sandberg gjort på uppdrag av Naturskyddsföreningen. Dels är det den bästa sammanställningen av forskningsläget vi har hittat och dels stämmer slutsatserna och resonemanget väl med övrig finansiell teori. 

Precis som du skriver kommer Sandberg fram till att välja bort-strategin (exkludering) har en högst tveksam effekt. 

En påfallande majoritet av de forskare som analyserat välja bort-strategin landar i en skeptisk syn på dess påverkanspotential.

(Sandberg 2015, s14)

Det är också sant att han är mer positiv till välja till-strategin (inkludering). Tyvärr är det dock svårt för en småsparare att få till den nyttan. 

Ovanstående forskning indikerar att välja till-strategin har en relativt stor påverkanspotential. I alla fall i den utsträckning pengarna riktas mot mindre eller nyetablerade företag med stort kapitalbehov; stora och väletablerade företag på börsen lär inte kunna påverkas av strategin. 

(Sandberg 2015, s19)

Det här betyder att för att få den positiva effekten behöver man investera i små riskfyllda startups. Och att hitta en fond som gör det är svårt och dyrt. Att använda välja till-strategin i en bred globalfond som SPP Global Plus har kanske inte noll effekt, men antagligen ganska nära.

Ska du hitta en stor, bred fond är det därför påtryckningsstrategin som har störst potential. Här är dock problemet att det är väldigt svårt att utvärdera vilka som gör det bra. 

Det alternativ vi generellt rekommenderar – och som har hög påverkanspotential enligt Sandberg – är givande. Dvs att optimera sparandet efter ren pengamaximering och istället ta lite av pengarna och skänka till en välgörenhetsorganisation som du tror gör ett bra jobb. 

SPP Global Plus är troligtvis ett bra val av hållbar fond

Om du ändå vill välja en fond med ett hållbarhetsperspektiv – tex i pensionssystemet där du inte har möjligheten att ta ut pengar och skänka till välgörenhet – tror vi ändå att SPP Global Plus låter som ett bra val. Vi lyfte tex fram den i vår senaste lista över premiepensionens fem bästa fonder med hållbarhetsaspekten som motivering. Det baserar vi på att den är en bred globalfond, att den har relativt låga avgifter och att vi tror att SPP:s påverkansarbete är bra och seriöst. Notera dock ordet “tror”. Det bygger vi på informella samtal med folk i branschen, men vi är absolut inte säkra. Det är helt enkelt för svårt och tidskrävande att avgöra för att vi ska kunna säga något säkert.

Är 60% korrelation rimligt?

Eftersom SPP Global Plus i första hand är en globalfond, i andra hand fossilfri och i tredje hand gör anspråk på att vara “mer hållbar” än SPP:s andra indexfonder (därav “Plus”) blir det naturligt att överlappet mellan Länsförsäkringars och SPP:s fonder blir så stort som 60%. Vi menar att det är sunt att prioriteringen på globalfond kommer först så att man inte missar att sprida riskerna.

Din fråga kokar egentligen ned till om det är värt att betala 0,40% istället för 0,20% när det i själva verket bara är 40% av fonden som gör något aktivt hållbarhetsarbete. Som du är inne på tror inte vi heller att det finns något “rätt svar”. Om man jämför med alternativet att stoppa in 60% av pengarna i Länsförsäkringar Global Indexnära och 40% av pengarna i en aktivt förvaltad hållbar fond som inte är indexnära och istället fokuserar på välja in-strategier så kan vi för enkelhets skull snegla på fonden SPP Global Solutions med avgift 0,75%. Total avgift blir då 60%*0,20%+40%*0,75%=0,42%. Alltså väldigt nära SPP Global Plus. Vi har inte gjort någon djupdykning av skillnaderna mellan SPP Global Plus och SPP Global Solutions men skulle sammanfatta saken såhär:

  • Vårt allmänna råd är att köra 100% Länsförsäkringar Global Indexnära och skänka pengar till välgörenhet om du vill betala för att göra världen bättre
  • Om du verkligen vill betala extra för hållbarhet i själva fondförvaltningen kan du välja SPP Global Plus ELLER 60% Länsförsäkringar Global Indexnära och 40% SPP Global Solutions och förmodligen få snarlika hållbarhetseffekter, avkastning, risk osv.

Fondernas egna beskrivningar av förvaltningen

Länsförsäkringar Global Indexnära är en indexnära förvaltad aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i de länder som ingår i indexet MSCI World Total Net Return. Fondens målsättning är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI World Total Net Return, med de avvikelser som kan uppkomma med anledning av att fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondbolaget kan exkludera aktier som ingår i indexet.

SPP Global Plus är en fossilfri, indexnära global aktiefond som investerar brett i olika branscher på de utvecklade marknaderna. Fonden har fokus på bolag med hög hållbarhet och kan investera upp till 10 procent av fondens medel i bolag med koncentration på hållbara lösningar, såsom bolag inom förnybar energi. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

SPP Global Solutions är en fossilfri aktiefond med målsättning att uppnå långsiktig meravkastning genom att investera på de globala aktiemarknaderna inkl. tillväxtmarknader. Fonden investerar i hållbara bolag som ligger i linje med FNs globala hållbarhetsmål, bolag med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. Fonden kommer att kunna avvika betydligt från sitt jämförelseindex. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.