KAP-KL blir AKAP-KR – skall man behålla det förmånsbestämda?

Småspararjouren


Behöver du hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


FRÅGA: Byte av tjänstepensionsavtal till AKAP-KR?

Alla stora fackförbund inom kommuner och regioner är nu överens om införande av AKAP-KR. Det ersätter AKAP-KL som anställda inom kommuner och regioner födda efter 1986 haft (och som jag misstänker mest bytt namn?), men även anställda som är födda före 1986 och som idag har KAP-KL kommer att “få möjlighet att välja att omfattas av AKAP-KR. ” Se bla https://www.ofr.se/faq-akap-kr-och-kap-kl-nya-bestammelser-fran-2023-01-01/ 

Jag håller min fråga allmänt formulerad så att den passar även andra läsare: Under vilket scenario är det ekonomiskt fördelaktigt att byta från förmånsbaserade KAP-KL till AKAP-KR?

SVAR:

Det korta svaret är att det är bäst att fråga arbetsgivaren hur mycket de betalar in nu och jämföra med hur mycket de skulle betala in om du bytte system. I allmänhet är mer pengar in att föredra, men har du långt till pension kommer du också antagligen få lite bättre avkastning i det nya systemet.

Lön under 7,5 ibb (c:a 44 tkr/mån för 2022)Lön över 7,5 ibb
1958-1985Förmodligen kommer du automatiskt omfattas av AKAP-KR och få 1,5% högre pensionsavsättning. Undantag finns för den som precis kommer skjuta över 7,5 ibb i närtid. Mer info skall komma i höst.Det kan vara bättre för dig att vara kvar i KAP-KL. Den här läsarfrågan är riktad till dig.
1986-Grattis, nya avtalet höjer din pensionsavsättning från 4,5% till 6%!Grattis, nya avtalet höjer din pensionsavsättning från 4,5% till 6% samt från 30% till 31,5% på högre lönedelarna!
Kort sammanfattning av hur kommun- och regionanställda påverkas av nya AKAP-KR.

Det långa, och tyvärr mer komplicerade, svaret kommer här. 

För vem gäller saken?

Du som jobbar inom kommun eller region har tjänstepension via kollektivavtal. För dig som är ung, född 1986 eller senare, är det idag avtalet AKAP-KL som gäller. Du som är något äldre har idag istället avtalet KAP-KL. 

Nu har facket och arbetsgivarna förhandlat fram ett nytt avtal som heter AKAP-KR. Alla “ungdomar” kommer automatiskt bli överflyttade till det nya avtalet. Det kommer även alla “gamlingar” med låga eller normala inkomster. 

Om du är född 1985 eller tidigare och har en månadslön på mer än 44 375 kr/månad kommer du däremot som grund kvarstå i KAP-KL. Det är alltså bara om du tillhör den här kategorin som du behöver göra något val. 

Förmånsbestämd pension i KAP-KL

Det gamla avtalet KAP-KL har en förmånsbestämd del. Förmånsbestämd betyder att arbetsgivaren lovar dig en viss del av din slutlön* i pension och sedan är det arbetsgivarens problem att se till att det finns tillräckligt mycket pengar när det blir dags att betala ut dem i framtiden. Det här ska jämföras med ett premie- eller avgiftsbaserat system där arbetsgivaren istället betalar in en viss summa pengar månadsvis, pengarna hamnar på ett konto, du väljer fonder och sedan blir det vad det blir. 

Förmånsbaserade pensionssystem var vanligare förr och är på väg att fasas ut inom tjänstepensionen. Ungdomarna i AKAP-KL har till exempel enbart premiebestämd pension redan idag. 

Den förmånsbestämda delen i KAP-KL rör de delar av årslönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Omvandlat till månadslön blir gränsen 44 375 kr/månad. 

Du som vid pensioneringen har jobbat minst 30 år med KAP-KL får 55% av den del av lönen som överstiger 44 375 kr**. Någon som går i pension när hen fyller 65 år, har 54 375 kr/månad i slutlön* och har jobbat i 30 år får alltså ca 5 500 kr/månad i pension livet ut från den här pensionsdelen. 

Du behöver inte hänga med på alla detaljer i det här. Det räcker med att förstå att det berör dig som är tillräckligt gammal och har tillräckligt hög inkomst och det är ett annat sorts system än en premiebestämd pension. 

Fråga arbetsgivaren hur mycket de betalar in

I det nya systemet AKAP-KR är det tämligen enkelt att veta hur mycket som betalas in. Det är 6% på lönedelar upp till 44 375 kr (7,5 IBB) och 31,5% på lönedelar därutöver***. 

I KAP-KL är det 4,5% på lönedelar upp till 44 375 kr – alltså 665 kr/månad mindre för den som tjänar mer än så. På lönedelar över 4,5% är det 4,5% i premiebestämd pension + en förmånsbestämd pension.

Det är när vi ska jämföra den förmånsbestämda delen det blir krångligare. Vad du har i förmånsbestämd pension beror nämligen inte bara på din nuvarande lön utan också din löne- och anställningshistorik. Här gäller ju att din arbetsgivare, eller i praktiken försäkringsbolaget, behöver kunna garantera dig de procent du har rätt till så hur mycket de behöver betala in varierar. 

Har du jobbat länge i KAP-KL med ganska dålig lön och sedan fått en rejäl löneökning de sista åren behöver arbetsgivaren betala ikapp för att kompensera för att det har betalats in lite pengar tidigare. Har du tvärtom haft mycket högre lön tidigare behöver de kanske inte betala in någonting alls för tidigare arbetsgivare redan har betalat in så mycket.

Det vi rekommenderar är därför att be din arbetsgivare berätta vad de betalar in för dig idag i KAP-KL. Sedan räknar du själv ut, eller ber arbetsgivare eller fack hjälpa till, vad du skulle få om du byter till AKAP-KR. 

Grundprincipen är att det är bättre ju mer pengar som betalas in. Är det stor skillnad på alternativen är det antagligen bäst att välja det med störst inbetalningar. 

Bättre avkastning i det nya systemet

Om du följer våra rekommendationer och placerar dina pensionspengar i en aktiefond, gärna AMF Aktiefond Global, tror vi att du kommer att få bättre avkastning på pengarna än vad arbetsgivare och försäkringsbolag räknar på när de avsätter pensionspengar. Ju längre du har till pensionen desto större anledning är det därför att välja AKAP-KR även om avsättningarna skulle vara något lägre. 

De yngsta KAP-KL:arna är födda 1985 och kan tänkas gå i pension om ca 30 år. Vi har svårt att se att det skulle löna sig att vara kvar i KAP-KL om du är så ung

Är du snart pensionär är den här aspekten däremot mindre viktig. Du kanske ändå inte ska ha alla pengar i aktiemarknaden och det kan vara ganska skönt att få en förmånsbestämd pension som du vet vad den blir oavsett om börsen går dåligt. 

Funderar du på att gå i pension tidigt och snart?

Om du planerar att gå i pension tidigt kan det i vissa lägen vara förmånligt att vara kvar i KAP-KL. Det finns nämligen en bestämmelse som gör att det räknas som om du hade jobbat till 65 år även om du går i pension redan vid 61. Du får ändå mindre pension om du tar ut från 61 år eftersom pensionen ska räcka längre, men du får några års extra tjänstetid vilket i vissa lägen gör en ganska stor skillnad. Har du ändå redan jobbat 30 år i KAP-KL spelar det här däremot ingen roll. 

Har du långt till pensionen är det här inte så mycket att fundera på, men om du är 60 år nu och funderar på att gå i pension snart rekommenderar vi dig att vända dig till ditt pensionsbolag, ditt fackförbund eller din arbetsgivare och be om hjälp att räkna ut vad som skulle hända om du gick i pension tidigt i respektive system. 

Ytterligare en sak som kan vara bra att känna till är att uttagsreglerna ändras. Det gör de oavsett om du är kvar i KAP-KL eller inte.  

Just nu har du möjlighet att börja ta ut din premiebestämda pension redan från 55 år, men det gäller bara fram till årsskiftet. Sedan blir det 60 år. Tar du ut den så tidigt ska den också räcka i många fler år och den blir därför inte så hög. Det är därför få förunnat att kunna sluta jobba före 60 år, men är du en av dem och det för dig är snart kan det spela roll vilken sida av årsskiftet du tar ut pensionen. Börja därför planera i tid i höst. 

Dessutom förlängs den kortaste uttagstiden från fem år till tio år. Den skillnaden är oftast inte så avgörande, men om du gärna vill ta ut pensionen på fem år behöver du också börja ta ut den före årsskiftet.


* Slutlönen beräknas i sin tur på följande komplicerade sätt: 1. Ta bort det år du går i pension och året innan det. 2. Gå tillbaka sju år. Går du i pension under 2022 har du nu alltså åren 2014-2020. 3. Välj de 5 bästa (= högst årslön) av de här 7 åren och räkna ut den genomsnittliga årslönen. 

** Upp till 20 Inkomstbasbelopp. Sedan blir det 27,5%. Över 30 Inkomstbasbelopp får du ingen pension alls.

*** Det finns ett tak på 30 Inkomstbasbelopp vilket 2022 motsvarar en månadslön på 178 000 kr/månad.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har över 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH (Teknisk Fysik) med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.