Vad skall jag välja inom KAP-KL/AKAP-KL?

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


I det här inlägget förklarar vi hur KAP-KL/AKAP-KL tjänstepensionsavtalet för kommun- och regionanställda fungerar och vilket pensionsbolag vi rekommenderar. Vi har som ambition att hålla texten uppdaterad när kollektivavtalen ändras så att du som läser detta ska få råd som fortfarande är aktuella.

För vem gäller KAP-KL/AKAP-KL?

Kollektivavtalet har du om du är anställd inom någon kommun eller region. Exempel på yrkesgrupper som det handlar om är lärare, sjuksköterskor, brandmän med flera. För den äldre gruppen, födda 1985 eller tidigare, gäller KAP-KL. För de yngre födda 1986 eller senare gäller AKAP-KL.

Så funkar avtalet

KAP-KL

KAP-KL är i grunden premiebestämt men har också en förmånsbestämd del för personer med högre lön. (Premiebestämt betyder att arbetsgivaren sätter in en viss summa pengar och sedan får du se hur mycket pension det räcker till. Förmånsbestämt betyder att arbetsgivaren ser till att du får en viss summa i pension varje månad.) 

 • Från att du fyllt 21 år betalar arbetsgivaren in 4,5% av din lön och
 • från 28 års ålder beräknas också en förmånsbestämd pension som motsvarar en procentsats av den delen av lönen som är högre än 41 750 kr (för år 2020) .

AKAP-KL

AKAP-KL är helt premiebestämt. Avtalet ger oavsett ålder inbetalningar till en tjänstepension som motsvarar:

 • 4,5% av din lön upp till 41 750 kr (för år 2020) och
 • 30% av lönedelar däröver.

Dessa valmöjligheter har du

KAP-KL/AKAP-KL har ett anslutningsförfarande som innebär att många pensionsbolag finns att välja bland och att de själva väljer hur utbudet av fonder skall se ut. Det saknas någon oberoende kvalitetskontroll men i allmänhet är det vettiga alternativ och låga avgifter. 

Som för alla andra kollektivavtal finns det både traditionell försäkring och fondförsäkring att välja på. Fondförsäkring betyder att du väljer fonder – ungefär som med privat sparande. Traditionell försäkring är en speciell förvaltningsform som är mindre transparent och mer svårbegriplig.

Om du inte gjort något val kommer dina pengar automatiskt hamna i en traditionell försäkring hos KPA Pension.

Traditionell försäkring

Om du vill ha traditionell försäkring kan du välja mellan de här alternativen:

 • Alecta (60% aktier)
  avgift 65 kr/år + 0,19%
 • AMF (65% aktier, men sjunker med åldern)
  avgift 65 kr/år + 0,18%
 • KPA Pension (42% aktier)
  avgift 48 kr/år + 0,11%
 • Skandia (45% aktier)
  avgift 65 kr/år + 0,20%

Fondförsäkring

Fondförsäkringar har alltid en entrélösning/standardfond som man hamnar i automatiskt. De har också en speciell egenskap i att automatiskt sänka aktieandelen några år före pensionen genom att långsamt växla aktiefonder till räntefonder.

De här entrelösningarna kan du välja på: 

 • AMF
  • Entrélösning årlig avgift 0,20% (75% global, 25% Sverige)
  • Globalfond årlig avgift 0,20%
  • Flyttavgift 500 kr
 • Futur Pension
  • Entrélösning årlig avgift 0,42% (85% global, 15% tillväxtmarknader)
  • Globalfond årlig avgift 0,30%
  • Flyttavgift 300 kr
 • Folksam LO
  • Entrélösning årlig avgift 0,34% (40% global, 40% Sverige och 20% tillväxtmarknader)
  • Globalfond årlig avgift 0,40%
  • Flyttavgift 800 kr
 • Handelsbanken
  • Entrélösning årlig avgift 0,30% (50% global, 50% Norden)
  • Globalfond årlig avgift 0,30%
  • Flyttavgift 800 kr
 • KPA Pension
  • Entrélösning årlig avgift 0,30% (50% global, 50% Sverige)
  • Globalfond årlig avgift 0,40%
  • Flyttavgift 800 kr
 • Länsförsäkringar
  • Entrélösning årlig avgift 0,31% (50% global, 40% Sverige, 10% tillväxtmarknader)
  • Globalfond årlig avgift 0,22%
  • Flyttavgift 700 kr
 • Lärarfonder
  • Entrélösning årlig avgift 0,35% (50% global, 50% Sverige)
  • Globalfond årlig avgift 0,40%
  • Flyttavgift 800 kr
 • Nordea
  • Entrélösning årlig avgift 0,40% (70% global, 30% Sverige)
  • Globalfond årlig avgift 0,30%
  • Flyttavgift 800 kr
 • SEB
  • Entrélösning årlig avgift 0,34% (70% global, 20% Sverige, 10% tillväxtmarknader)
  • Globalfond årlig avgift 0,25%
  • Flyttavgift 600 kr
 • Swedbank
  • Entrélösning årlig avgift 0,30% (65% global och 35% Sverige)
  • Globalfond årlig avgift 0,20%
  • Flyttavgift 800 kr

Observera att vi redovisar den årliga avgiften istället för fondförvaltningsavgiften eftersom det är mer rättvisande. Utöver ovanstående avgifter tillkommer 65 kr/år för alla fondförsäkringar.

Så tycker vi att du ska placera pengarna

Det finns enligt oss tre viktiga principer att följa när man väljer förvaltningsform och fonder:

 • 100% aktier när du är ung
  Personer under 55 år eller med goda marginaler i sin ekonomi bör sikta på att maximera sin avkastning istället för att fegspara. I ett separat inlägg har vi en detaljerad redogörelse för varför du skall ha aktier på lång sikt.
 • Global spridning
  Ingen vet vilken marknad som kommer gå bättre än den andra. Därför förespråkar vi att helt enkelt inte välja land eller region utan att välja alla länder på en gång. Det åstadkommer du med en global aktiefond. Motivering till den slutsatsen finns i ett svar på en jourfråga vi fått in.
 • Låg avgift
  Dyrare betyder inte bättre. Vetenskapliga studier pekar på att det är tvärt om. Välj därför ett sparande med minimal avgift så får du behålla så mycket pengar som möjligt. Det leder till att vi rekommenderar att spara i indexfonder eftersom de nästan alltid är billigare.

AMF Generationsfond – bäst för nästan alla

Följer vi principerna ovan blir slutsatsen att AMF:s fondförsäkring blir det bästa valet för nästan alla. Eftersom entrélösningen AMF Generationsfond (avgift 0,20%) är det billigaste valet behöver man heller inte fundera över ytterligare fondval inom AMF.

Fram tills att du är 55 år består AMF:s generationsfond av:

 • 75% AMF Aktiefond Global
 • 25% AMF Aktiefond Sverige

Från 55 års ålder överförs 3,5 procent per år till AMF Räntefond Mix. För dig som är 75 år eller äldre stannar fördelningen vid:

 • 22,5% AMF Aktiefond Global
 • 7,5% AMF Aktiefond Sverige
 • 70% AMF Räntefond Mix

Undantag – äldre personer som vill ta mer eller mindre risk

För alla under 55 år rekommenderar vi AMF:s generationsfond utan undantag. Den är vår huvudrekommendation till dig som är äldre också, men det kan finnas anledningar att vilja ta mer eller mindre risk. Det kan bero på hur stora marginaler du har i din privatekonomi, när du vill konsumera dina pengar, vilken annan pension du har och hur livet ser ut i övrigt. 

Om du vill fortsätta ha alla pengar i aktiefonder bör du själv byta till AMF Aktiefond Global istället för generationsfonden.

Vill du vara på den säkra sidan och ha mindre aktieandel än AMF Generationsfond kan en möjlighet vara att ligga kvar i standardvalet traditionell försäkring hos KPA Pension. 

Vill du ha hjälp med att fundera över risknivå, pensionsuttag eller någonting annat är du välkommen att boka in ett pensionsrådgivningsmöte.

Såhär byter du placering

Du kan göra två saker:

 • byta sparande framåtblickande eller
 • flytta det gamla kapitalet som du samlat på dig och i samma veva ändra framåtblickande (rekommenderas!)

Ändringen gör du via bank-id genom att antingen logga in på pensionsvalet.se eller valcentralen.se. Vilken det är märker du när du försöker logga in. Du kommer då erbjudas att få en sammanställning skickad till dig per email. När den kommer kan du utföra flytten online.

Vad händer om du skulle dö?

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn på olika sätt att se till att dina anhöriga får pengar om du skulle gå bort

 • TGL (tjänstegrupplivförsäkring) är en liten livförsäkring som alla anställda har upp till 66 års ålder. Personer under 55 år lämnar i normalfall efter sig 284 tkr skattefritt. Äldre personer lämnar lägre belopp.
 • Återbetalningsskydd är en form av livförsäkring som ser till att pengarna du sparar ärvs. Standardrådet är att ha skyddet avslaget och bara slå på det om du har barn eller partner som inte skulle kunna försörja sig utan dig. Var också noga med att kolla att det faktiskt är den du vill ska få pengarna som är skriven som förmånstagare. Om du varit helt passiv i ditt sparande är skyddet aktivt. Detta är ovanligt och något som är unikt för det här kollektivavtalet. Det är viktigt att du slår av skyddet när du inte behöver det – då får du nämligen mer pension själv.
 • Familjeskydd är ytterligare en form av livförsäkring som ingår för alla anställda. Den innebär att make/maka/registrerad partner(*) får 4-6 tkr/mån i fem år samt att eventuella barn får 2,5 tkr/mån fram tills de fyller 18 år eller slutar gymnasiet. 

För att ändra inställningar behöver du logga in hos det pensionsbolag där du har dina pengar.

Vem får pengarna när du dör?

Din make/maka eller registrerade partner har alltid första tjing. I andra hand sambo och barn. Denna turordning går att ändra genom att kontakta ditt pensionsbolag.

Anställd före 1998?

Föregångaren till KAP-KL, PA-KL, slutade gälla vid årsskiftet 1997/1998. Om du var anställd före 1998 omvandlades den pension du hade tjänat in till det som kallas Intjänad pensionsrätt eller livränta. Pensionsrättens storlek bestämdes utifrån anställningstid och den lön du haft. Sedan dess har värdet på pensionsrätten räknats upp varje år i takt med inkomstbasbeloppet. Dessa pengar kan du inte påverka men det förekommer att det felräknas. Särskilt om du haft flera olika arbetsgivare. Kontrollera därför med din sista arbetsgivare att de har fått med all tid du arbetat inom kommunal- och regionsektorn om du är på väg att gå i pension.

(*) Sambo kan bara få del av pengar om ni också har barn ihop. Detta innebär alltså att det finns en bra anledning för sambos med detta kollektivavtal att gifta sig om man inte har barn ihop.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.