Varför har aktier bokstäverna A/B/C/D efter sig?

Småspararjouren


Behöver du hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


FRÅGA: Jag undrar vad C- och D-aktier är?

SVAR: Bra fråga! Vi visste inte ens själva att det fanns D-aktier så nu har vi fått läsa på! Det blir svårt att förklara utan att faktiskt börja från början.

Vad är en aktie?

Som aktieinnehavare äger man en del av företaget. Det innebär att man får gå på den årliga stämman och använda sin rösträtt. Det betyder också att man får del av bolagets vinst i form av utdelningar. Aktier är antingen börshandlade eller privata. Skräddaren på hörnet driver förmodligen ett aktiebolag men det går inte att handla hens aktier på en börs.

Varför finns olika typer av samma aktie?

Många av de större bolagen komplicerar saker lite till genom att ha olika serier av aktier. Ett syfte kan vara att dela upp aktieägarna i ett A- och ett B-lag, bokstavligt talat. Innehavare av A-aktier brukar ha starkare rösträtt än de som har B-aktier. Ibland förekommer också C-aktier som är ytterligare ett sätt för bolaget att dela upp ägarna i grupper. En anledning att använda sig av detta är att ägarna vill ta in mycket kapital, men behålla makten. Genom att sälja B- och C-aktier kan andra ägare få rätt till majoriteten av framtida utdelningar. Gamla ägare behåller A-aktierna, fortsätter ha majoritet på bolagsstämman och kan fortsätta styra bolaget.

Aktierna kommer till när bolaget startas eller när man gör en nyemission för att dra in mer kapital utifrån. Dessa aktier kallas också stamaktier. I allmänhet brukar man råda småsparare att handla med B- och C-aktier eftersom de är likvida och handlas ofta. Det kan vara så att det bara sitter tunga och trögrörliga ägare på A-aktier, vilket kan leda till att det blir dyrare att handla.

Preferensaktier – ett krångligt mellanting

Preferensaktier är ett mellanting av företagsobligationer och aktier som alltså har lägre risk och lägre avkastning än stamaktierna. Definitivt krångligare och därför inget vi rekommenderar.

D-aktier – nu blir det superkrångligt

Det förekommer också D-aktier men dessa är mycket ovanliga. Det mest omtalade exemplet är Akelius som lanserade sin D-aktie i höstas. Vi har inte lyckats hitta någon entydig definition av vad en D-aktie är eller skall vara men syftet hos Akelius uppges i det här fallet vara att använda emissionen för att höja sin kreditrating. Såhär förklarar Marcus Hernhag på tidningen Privata affärer saken:

Fördelen för börsbolagen är att d-aktierna räknas som eget kapital i större utsträckning än preferensaktier, vilket gör att kreditratingen kan bli högre. Därmed kan bolagen låna mer och billigare än om de har preferensaktier. Det är i sin tur en fördel för stamaktieägarna.

Marcus Hernhag, Privata Affärer

Krångligt är sällan en höjdare för småsparare

Vi brukar ge rådet att köpa aktiefonder med låga avgifter istället för att handla med aktier själv. Det blir enklare, man får bättre riskspridning och oftast är det även billigare. Vi rekommenderar också att välja bort företagsobligationer eftersom det är svårt att förstå och inte tillför så mycket. D-aktier är alltså ett mellanting mellan vanliga aktier och företagsobligationer och mycket krångligare än båda delarna. Det betyder också att det i ännu mindre utsträckning är något för småsparare.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.