Preferensaktie

Ordlista


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


En preferensaktie har högre risk och högre avkastning än räntor men lägre risk och lägre avkastning än aktier. Eftersom att villkoren för preferensaktier är krångliga rekommenderar vi småsparare att inte köpa dessa eftersom att man kan få lika bra avkastning med en mix av aktie och räntefonder.

KÖP INTE!

Preferensaktiers egenskaper:
1.En Preferensaktie har en förutbestämd utdelning och påverkas därför inte nämnvärt av nyheter om bolaget; vanliga aktier kan förväntas få en högre utdelning vid en positiv nyhet och då stiger aktiepriset. Preferensaktier får fortfarande samma förutbestämda utdelning, därför rör sig dess kurs inte.

2.Priset på en preferensaktie bestäms huvudsakligen av ränteläget och hur stor risk det är att företaget går i konkurs. Desto större risk för konkurs, desto högre utdelning får du.

3.Preferensaktier har ett inlösenpris. Om preferensaktien har ökat i värde och ligger över inlösenpriset kan företaget lösa in dina aktier och du får inte ta del av uppgången.

4.Om ett företag går i konkurs har den med preferensaktier förtur att kräva tillbaka pengar framför den med vanliga aktier. Långivare och liknande har dock förtur framför preferensaktier, så man är näst sist att få igen sina pengar.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.