Hur länge behåller en hedge-fond sitt försprång?

Småspararjouren

FRÅGA: Jag har skaffat mig information om en hedgefond som presterat bra historiskt. De upptäcker med avancerade analysmodeller när det uppstår kortsiktiga fel i relativ-priserna inom olika tillgångsslag. De investerar i att sådana felprissättningarna ska rätta till sig ganska snart. Min fråga gäller generellt – hur länge kan en hedgefond behålla sin edge? – när de blivit framgångsrika så blir … Läs mer

Tre sätt finansbranschen fifflar med sina jämförelseindex

Blogg

Säljare brukar ofta hävda att en fond slagit index som ett säljargument. Det är ett vanligt och fiffigt sätt att lura småsparare. Det finns många sätt att luras med index och vi kommer att förklara tre av dem här. Om du mest vill se till att inte bli lurad kommer du väldigt långt på att aldrig betala mer än 0,5% … Läs mer

Skandiabanken föreslår onödig strukturerad produkt

Småspararjouren

FRÅGA: Hej! Jag har en portfölj bestående till hälften aktier och till hälften fonder. Huvuddelen av både fonder och aktier är inriktade på svenska företag. Aktierna är huvudsakligen valda till aktier med bra utdelning.Från Skandiabanken har jag fått ett förslag om att ändra portföljen så att den skulle innehålla mer fonder och se ut på följande sätt. 1/4 del svenska … Läs mer